Opinie -

Wanneer stopt de Vlaamse overheid met tegengestelde boodschappen over gezonde voeding?

vrijdag 13 mei 2016 17:18
Spread the love

Ik ben een vleeseter, een matige weliswaar, maar ik ben me goed bewust dat veel vlees eten eigenlijk niet zo wijs is, noch voor mijn eigen gezondheid als voor het leefmilieu. En dus matig ik. Reuze T-bonesteaks en reuze Angusbiefstukken laat ik aan roofdieren. Ik ben heus niet de enige. Integendeel, er zijn meer en meer mensen die hun vleesconsumptie afbouwen.

Ze hebben gelijk. Dat blijkt onder andere uit de gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse regering. Het VIGeZ, het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw heeft uitgebreide programma’s om de uitvoering van de preventieve gezondheidszorg en gezondheidspromotie te sturen. Dit zijn specifieke, meetbare en algemeen aanvaarde doelstellingen voor een bepaalde periode. Voeding en beweging is één van de zes doelstellingen. We lezen: “Tegen 2015 eten meer mensen evenwichtig overeenkomstig de aanbevelingen van de actieve voedingsdriehoek. Met concrete subdoelstellingen voor water, groenten, fruit, melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten en de restgroep.”

Minder vlees is gezonder

In 2013 aten we elk 50,2 kg vers vlees (86,5 kg karkasgewicht): dat komt overeen met een portie van 137 gram per dag, van boorling tot ouderling. Bijna de helft daarvan is varkensvlees. Vis is minder populair, maar met net geen 10 kg vis per Belg per jaar, eten we wel gemiddeld zo’n 26 gram per dag. Alles samen eten we gemiddeld zo’n 164 gram vlees en vis per dag. De door VIGeZ aanbevolen maximale hoeveelheid vlees-, vis- en vervangende producten voor volwassen is vastgelegd op 100 gram.

Onze gemiddelde vlees- en visconsumptie ligt met andere woorden nog steeds 60% hoger dan wat een evenwichtig samengesteld dieet vertegenwoordigt. Een te hoge vleesconsumptie – en met name rood vlees – wordt gelinkt aan typische niet-overdraagbare ziektes als overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten.

Gelukkig is er een trend naar vleesvermindering. Gezond en gevarieerd koken en eten zit helemaal in de lift. Daarbij kiezen steeds meer Vlamingen voor een smakelijk alternatief zonder vlees: we eten 15% minder vlees dan 10 jaar geleden. En dat ondanks de grote vleescampagnes van VLAM!

Onze voorstellen

De VLAM loopt achter op die tendens en gaat er zelfs tegen in. De Vlaamse overheid moet dringend inzetten op eenduidige, heldere en eerlijke campagnes. Dat zijn onze beleidsvoorstellen, onder de noemer Promoot alternatieven zonder vlees.

Door maximaal in te zetten op een voedingsbeleid dat gezonde en gevarieerde voeding promoot kan de trend naar een voedingsdieet met minder dierlijke eiwitten versneld worden.

Ook binnen de eigen diensten kunnen overheden de campagne Donderdag Veggiedag promoten en in de bedrijfsrestaurants actief alternatieven zonder vlees in de kijker zetten.

Maar de overheid kan ook scholen, ziekenhuizen, andere instellingen en burgers stimuleren om actief deel te nemen aan de campagne Donderdag Veggiedag.

Daarnaast moet er ook een structureel samenwerkingsverband komen tussen de overheidsgesubsidieerde marketingorganisaties voor landbouw en visserij en organisaties als Vigez zodanig dat de promotiecampagnes een meer evenwichtig en gevarieerd voedingspatroon aanbevelen.

Niet eens een financieringsplan nodig

Het grootste deel van de middelen dat nodig is om deze maatregel te doen slagen is voor de promotiecampagnes. Daarvoor voorzien we een verschuiving van de middelen binnen het VLAM (Vlaams Centrum voor Landbouw en Visserijmarketing) dat gefinancierd wordt door overheidsmiddelen en sectorheffingen. Daardoor is er geen bijkomende nood aan financiering nodig voor deze maatregel.

We stellen voor dat op basis van een advies van de hoge gezondheidsraad, het evenwicht tussen marketingcampagnes voor zuivel- en vleesproducten en andere voedingsproducten wordt hersteld. Op die manier kunnen de beschikbare middelen ingezet worden om een meer evenwichtig voedingspatroon te promoten.

Het valt trouwens op dat in die steden waarin actief gewerkt wordt met de campagne donderdag veggiedag (zoals Gent en Brussel), het aantal mensen dat meerdere dagen geen vlees eet een pak hoger ligt. Een reden te meer om die campagne op het Vlaams niveau te tillen.

Waar wacht de Vlaamse regering eigenlijk op?

Bart Caron

take down
the paywall
steun ons nu!