De ScanEagle-drone, eerder ingezet voor militaire doeleinden, maakt binnenkort ook commerciële vluchten boven Alaska (foto: Wikimedia Commons).
Nieuws, Economie, Privacy, Commerciële belangen, Europese Commissie, Luchtvaart, Analyse, Drones, Texas, Federal Aviation Administration (FAA), Eye in the sky, Beveiligingsdrones, Surveillancetaken, American Civil Liberties Union (ACLU), Dronewetten -

Commerciële drones: VS maakt weg vrij voor nieuwe en gevaarlijke miljardenindustrie

In juli verleende de federale luchtvaartautoriteit van de VS de allereerste vergunningen voor commercieel gebruik van drones. Hiermee lijkt een miljardenindustrie te zijn gelanceerd met potentieel schadelijke gevolgen voor de veiligheid en privacy van burgers. Ook de EU voorziet een toekomst waarin de zogenaamde ‘eye in the sky’ een gangbare verschijning zal zijn.

vrijdag 18 oktober 2013 13:51
Spread the love

Luchtvaartautoriteit VS geeft toestemming voor drones boven Alaska

Begin 2012 nam het Amerikaanse Congres een wet aan die de Federal Aviation Administration (FAA) opriep om uiterlijk in 2015 met regels te komen voor de commerciële inzet van drones. Officieel is commercieel gebruik van drones in de VS nog illegaal, maar in juli verleende de FAA de eerste vergunningen voor het gebruik van drones door private partijen.

Beide toegestane commerciële drone-operaties zullen ten dienste staan van energiebedrijven. De ScanEagle-drone van Boeing zal langs de kust van Alaska vliegen om ijsstromen en de walvismigratie te observeren in gebieden waar men mogelijk olie wil winnen. De Puma-drone van AeroVironment zal worden gebruikt voor het monitoren van olielekken en de fauna in de Beaufortzee en de Arctische Oceaan.

De FAA verwacht dat er binnen vijf jaar 7.500 commerciële drones boven de VS zullen vliegen.

Europese Commissie: drones in 2016 gangbare verschijning

Ook Europa bereidt zich voor op een toekomst met commerciële drones. Volgens de Europese Commissie lopen er in Europa 400 private projecten voor het ontwikkelen van onbemande vliegtuigen, variërend van zeer kleine toestellen tot drones ter grootte van een personenvliegtuig.

De Commissie liet in een rapport uit 2012 weten dat zij verwacht dat de kennis over de mogelijkheden van drones “zich snel zal verspreiden onder mogelijke gebruikers, waardoor er nieuwe markten voor luchtvaartdiensten zullen ontstaan, vergelijkbaar met de manier waarop de iPad een geheel nieuwe en onverwachte markt voor mobiele diensten creëerde”.

Het rapport riep de lidstaten op een gemeenschappelijk en uitgebreid plan te ontwikkelen dat erop anticipeert dat drones in 2016 een gangbare verschijning zullen zijn in het luchtverkeer.

Johanna Claussen, vertegenwoordiger van de Duitse dronefabrikant MAVinci, liet Reuters in juli 2013 weten dat de vraag van klanten de productiemogelijkheden overtreft. De Teal Group, een onderzoeksfirma op het gebied van luchtvaart, verwacht dat de jaarlijkse uitgaven aan drones tegen 2022 zullen zijn verdubbeld en maar liefst 11,4 miljard dollar zullen bedragen.

Commerciële toepassingen van drones: van beveiligingsdrones tot vliegende pizza’s

Men verwacht dat commerciële drones in de nabije toekomst een breed scala aan taken zullen vervullen, zoals bijvoorbeeld verkeerscontrole en de inspectie van oliepijpleidingen. Drones zouden met name geschikt zijn voor surveillancetaken die te gevaarlijk zijn om uit te voeren door mensen, zoals het observeren van diepe mijnen.

Inmiddels zijn verschillende bedrijven al volop bezig met het testen van prototypes.

Zo test de Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn drones met infraroodcamera’s, die zij wil inzetten om vandalen die treinen in depots met graffiti bespuiten op heterdaad te betrappen.

Pizzaketen Domino’s heeft inmiddels een prototype voor een drone ontwikkeld waarmee pizza’s kunnen worden bezorgd. Het bedrijf verwacht hiermee sneller zijn producten te kunnen leveren, aangezien verkeersopstoppingen op deze manier vermeden kunnen worden.

Privacyorganisatie verwacht fundamentele gevolgen voor openbare ruimte

Privacyorganisaties vrezen een commerciële explosie van big brother-achtige drones. Drones kunnen immers worden voorzien van allerlei applicaties die invloed kunnen hebben op de privacy, zoals gezichtsherkenning en technologie waarmee mobiele telefoonsignalen kunnen worden onderschept.

De American Civil Liberties Union (ACLU) verwacht dat de commerciële inzet van drones de openbare ruimte fundamenteel zal veranderen, aangezien drones aanzienlijk goedkoper zijn dan bemande luchtvaartuigen. De ACLU is dan ook bang dat de Amerikaanse overheid commerciële partijen zal gebruiken om op grote schaal burgers te surveilleren.

De Electronic Frontier Foundation verwacht bovendien dat drones zullen worden ingezet om informatie over consumptiepatronen te verzamelen. “We lopen immers met apparaten rond die onze identiteit uitzenden aan wie deze informatie maar wil ontvangen”, stelt een vertegenwoordiger van de stichting in de New York Times.

Commerciële drones maken brokken

Behalve gevaren voor de privacy brengt de inzet van drones ook fysieke gevaren met zich mee. Drones kunnen immers neerstorten of vliegtuigen raken en beschikken in vele gevallen niet over de technologie om objecten in de omgeving te detecteren. Volgens de Amerikaanse regering veroorzaken drones 353 keer zoveel ongelukken als commerciële vluchten.

In augustus 2013 stortte in de Amerikaanse staat Virginia een drone neer op de toeschouwers van een stierenloop, waardoor meerdere mensen gewond raakten. In september maakte een drone van de Duitse Piratenpartij die boven een politieke bijeenkomst vloog een ‘noodlanding’ voor de neus van Angela Merkel, waardoor er een maatschappelijke discussie ontstond over de gevaren van eventuele aanslagen met drones.

Maar zelfs met behendige bestuurders vormen drones een risico voor de veiligheid.

In 2012 demonstreerde een team van de Universiteit van Austin in Texas hoe een drone vanaf de grond gehackt en ‘overgenomen’ kan worden; een gevaarlijke trend die in GPS-kringen bekendstaat als spoofing.

Amerikaanse staten maken haast met dronewetten, maar zien ook dollartekens

Hoewel commercieel gebruik van drones in de VS officieel nog illegaal is, bieden in werkelijkheid talloze bedrijven al diensten met drones aan. Drones worden bijvoorbeeld al volop gebruikt voor het maken van filmmateriaal voor Hollywood en de vastgoedsector en het observeren van landbouwgronden.

Amerikaanse boeren zijn inmiddels al overgegaan op het gebruik van (goedkopere) drones die niet aan de voorwaarden van de FAA voldoen. De FAA heeft aangegeven dat zij haar best doet ongeautoriseerd commercieel gebruik tegen te gaan, maar alleen in extreme gevallen over wil gaan tot sancties.

Sinds september 2013 beboet de Amerikaanse staat Texas particuliere dronegebruikers die niet over de juiste vergunningen beschikken. Ook loopt men in deze staat het risico op een civielrechtelijke boete tot 10.000 dollar wanneer men met een drone het privé-eigendom van een persoon fotografeert of filmt voor persoonlijk gewin.

Inmiddels hebben zeven staten van de VS wettelijke restricties voor het gebruik van drones ingevoerd en overwegen nog 31 andere staten dronewetten in te voeren.

Hoewel dergelijke politieke zetten de indruk wekken dat Amerikaanse staten een wantrouwige houding hebben ten opzichte van commerciële drones, vechten de staten ondertussen om zes vergunningen voor officiële test sites die de FAA over twee maanden zal verlenen.

Dit toont volgens technologiewebsite Motherboard aan dat politici in commerciële drones een potentiële melkkoe zien waarmee duizenden banen en miljoenen aan belastinginkomsten kunnen worden gegenereerd.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!