Verslag, Samenleving, Antwerpen, Lokaal, Antwerpen, Natuurpunt, Big Jump, Lady Angelina, ERN -

Big Jump in Antwerpen

ANTWERPEN - Op 23 locaties in Vlaanderen sprongen zondag 14 juli duizenden mensen in een lokale rivier of waterbekken in het kader van de Big Jump-campagne. In Antwerpen was dat het Bonapartedok.

maandag 15 juli 2013 17:45

Zwemmen in rivieren en open water is grotendeels verboden in België en de hoge vervuilingsgraad nodigt ook niet direct uit er een duik in te wagen.

De laatste 25 jaar zijn er inspanningen gedaan en is de biodiversiteit in de waterlopen verbeterd. Toch veel te weinig zo vinden Natuurpunt en een aantal andere bezorgde organisaties. Daarom houden ze jaarlijks een actie waarbij honderden mensen uitzonderlijk eens in de rivier duiken.

ERN (European Rivers Network) is een netwerk van personen en organisaties die ijveren voor een betere bescherming van de rivieren. Het begon allemaal in 1995 met SOS Loire Vivante maar het idee werd spoedig door andere regio’s overgenomen.

De Vlaamse regering heeft in navolging van de Europese Kaderrichtlijn Water in 2009 een plan goedgekeurd om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit plan verloopt echter in 2015 terwijl de meeste initiatieven stilliggen of gewoonweg niet opgestart zijn.

Natuurpunt, Goodplanet Belgium en Bond Beter Leefmilieu sloegen de handen in elkaar om met de Big Jump actiedag op een ludieke en sportieve manier de Vlaamse regering op haar beloftes te wijzen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!