Heropstarten Doel 3 en Tihange 2

Heropstarten Doel 3 en Tihange 2

dinsdag 21 mei 2013 20:24
Spread the love

Nucléaire Stop Kernenergie vindt het onaanvaarbaar dat de Belgische regering haar verantwoordelijkheid poogt te ontlopen wat betreft het heropstarten van de reactoren Doel 3 en Tihange 2. Het gaat hier duidelijk om een politiek probleem omdat het heropstarten van deze reactoren waarvan de hogedrukvaten vol scheurtjes zitten, de gezondheid en zelfs het leven van honderdduizenden landgenoten op het spel zet.

Een regering die de verantwordelijkheid voor het heropstarten van de reactoren op het FANC wilt afschuiven toont duidelijk zijn onmacht een rationele politieke beslissing te nemen wanneer die indruist tegen de belangen van een belangrijke onderneming. Dat Elio Di Rupo uitzonderlijk met zijn mond vol tanden stond in Luxemburg toen een journalist hem op 14 mei ondervroeg over het heropstarten van Tihange 2 is een lachwekkende illustratie daaarvan.

Het is buitengewoon onverantwoord deze beslissing te delegeren aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Contrôle omdat dit, agentschap geleid wordt door M. Bens, die een aantal verantoordelijke functies bekleedde in de uitbating van de kerncentrales van Electrabel en in de internationale atoomlobbys. Nochtans heeft België een engagement genomen door het onderschrijven van de Conventie voor nucleaire veilgheid (AIEA, juillet 94) om « een effectieve scheiding (…) van het regulerend orgaan van alle (…) organen belast met het promoten of uitbaten van de kernenergie”(Art. 8/2. – onze vertaling)

We vragen dat de wil van de meerderheid van de burgers van dit land geëerbiedigd wordt en dat de reactoren waarvan de hogedrukvaten duizenden scheurtjes vertonen niet heropgestart worden. We vragen aan de enige partijen die niet pro-kernenergie zijn, namelijk Groen en ECOLO, hun deelname aan de 6° staatshervorming op te schorten tot de regering beslist deze reactoren stil te leggen.

Nucléaire Stop Kernenergie

take down
the paywall
steun ons nu!