Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Keuze voor opslag CO2 gaat uit van het redden van de monopoliepositie

In De Standaard van vandaag staat dat de havens van Antwerpen, Rotterdam en Gent-Terneuzen-Vlissingen tesamen willen investeren in CO2-opslag in  de Noordzee. Ik schreef voorbije week een artikel voor het Nederlandse Manifest. De keuze om CO2 af te vangen en massaal ondergronds op te slaan, gaa...

Waterstofboten en waterstof-intenties van de Antwerpse haven, een stap vooruit?

De Hydroville van de CMB op De Schelde Foto Diana Redig Schrijver van dit artikel poseert bij de Energy Observer Foto Diana Redig ...

De schande van onze Belgische regering en van de bazen van onze Belgische petrochemie

De schande van onze Belgische regering en van de bazen van onze Belgische petrochemie Wiebe Eekman, 5 december 2018 Velen zeiden het al: de weigering en de afkeuring door de Belgische regering van de Europese voorstellen voor de verbetering van de energie-efficiëntie en het aandeel hernieuwbare...

Waterstofeconomie en technologische revolutie

Waterstofeconomie en technologische revolutie Wiebe Eekman, 16 november 2018 Inleiding: 2030 is binnen twaalf jaar. Tegen dan zouden de emissies van broeikasgassen met meer dan de helft gedaald moeten zijn. Dat is zo drastisch, dat het een revolutionair karakter krijgt. De transitie naar een ...

Nabeschouwingen bij een gesmaakt Klimaatdebat op 8 september op Manifiesta

Nabeschouwingen bij een gesmaakt Klimaatdebat op 8 september op Manifiesta Wiebe Eekman, 15 september 2018 Het Manifiesta-festival in Bredene aan de Belgische kust. Een volle zaal van 220 toehoorders voor het klimaatdebat op zaterdag 8 september. Oorspronkelijk gaven we de wat pessimistische ti...

Het Nederlands klimaatakkoord van 10 juli en technologische revolutie

Het Nederlands klimaatakkoord en technologische revolutie Nederland loopt vooraan in de Europese Unie met haar klimaatakkoord. Wiebe Eekman, 30 juli 2018 Vele organisaties uit het bedrijfsleven en het middenveld, waaronder ook de vakbond FNV, hebben meegewerkt in het Nederlandse klimaatberaad....

Een prijs op koolstof, kunnen ze niets beter vinden om het klimaat te redden?

Een prijs op koolstof, kunnen ze niets beter vinden om het klimaat te redden? Wiebe Eekman, 11 juli 2018 Staat werkelijk heel de milieubeweging achter een prijs op koolstof? Een prijs op koolstof wordt herhaald in de aanbevelingen naar het beleid, onder andere in de interparlementaire klimaatre...

Jean-Pascal van Ypersele eindelijk naar het Nederlands vertaalt

Jean-Pascal van Ypersele eindelijk naar het Nederlands vertaalt Wiebe Eekman, 27 mei 2018 Jean-Pascal van Ypersele te weinig bekend in het Nederlands taalgebied Wie is die Jean-Pascal? Kort en droog gezegd, is hij “hoogleraar klimatologie en milieuwetenschappen aan de Université Catholique de ...

Het Klimaatrapport van 8 oktober en de Nederlandse Klimaatzaak van 9 oktober

Het Klimaatrapport van 8 oktober en de Nederlandse Klimaatzaak van 9 oktober: Twee keer oproep voor andere aanpak en meer actie door de overheid. 8 Oktober: in Zuid-Korea maakt het IPCC haar nieuwe studie en besluiten kenbaar aan de wereld[i]. De klimaatconferentie van Parijs had dit in decemb...

‘Gas for Climate’ studie door Ecofys

‘Gas for Climate’ studie door Ecofys Bespreking door Wiebe Eekman , 5 maart 2018 Nota: via de Bond beter Leefmilieu werden we op de hoogte gebracht van deze belangrijke studie over de rol van gas-infrastructuur in de Europese klimaatkwestie[i]. Deze studie is van belang voor het debat over het ...

Load More