Steenkool en schaliegas: verbod in plaats van geheimdoenerij!
Opinie, Nieuws, Milieu, België -

Steenkool en schaliegas: verbod in plaats van geheimdoenerij!

Vandaag leren we dat Shell schaliegas wil ontginnen in de Kempen. Nauwelijks twee weken geleden vroeg de NV Mijnen een vergunning aan om proefboringen te kunnen uitvoeren naar steenkoolgas in Limburg. Deze vergunning wordt niet eens volledig openbaar gemaakt onder het mom van ‘vertrouwelijke commerciële en industriële informatie’.

woensdag 6 februari 2013 17:08
Spread the love

Climaxi en Friends of the Earth vinden de gevolgen voor mens en milieu veel te groot en denken dat deze fossiele investeringen in de weg staan van wat we vandaag echt nodig hebben: massale investeringen in hernieuwbare energie in handen van lokale gemeenschappen.

Schaliegas ontginnen in de Kempen of elders in ons land zal gepaard gaan met nog grotere gevolgen dan bij steenkoolgas. In beide gevallen zijn ze duidelijk: grondwatervervuiling door het enorme gebruik van chemicaliën, mogelijke methaangaslekken met grote impact op het klimaat, luchtvervuiling, bodemverontreiniging, landschapsverwoesting, gezondheidsrisico’s, problemen in de nabije landbouw …

In het geval van schaliegas wordt er echter een beroep gedaan op ‘fracking’, een techniek waarbij er onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën in de boorschachten worden gespoten om zo via kleine explosies scheuren in de kleisteenlagen te veroorzaken, waardoor het gas vrijkomt.

Het gaat om een gevaarlijke en omstreden techniek, waarbij er kleine aardbevingen kunnen ontstaan en waarbij toxische stoffen zich verder kunnen verspreiden in de bodem.

Schaliegas en steenkoolgas worden voorgesteld als propere alternatieven voor conventionele fossiele brandstoffen. Dat klopt niet. Als je de hele cyclus meerekent, blijken de klimaateffecten minstens even erg te zijn als die van conventionele fossiele brandstoffen.

Ook blijkt het economische potentieel erg beperkt. Uit een soortgelijk project in Schotland bleek dat er één job bijkwam per boorput, terwijl deze projecten net heel wat negatieve effecten op de omgeving blijken te hebben. 

De Vlaamse regering zal uiteindelijk toestemming moeten geven voor deze proefboringen en kan – net als in andere Europese landen: Bulgarije, Franse departementen, Duitse en Spaanse deelstaten enz – een verbod afkondigen op deze boringen.

Geheimdoenerij

De Vlaamse regering speelt het spel in elk geval niet zo fair: de vergunningsaanvraag van Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) werd, na aandringen van activisten, slechts gedeeltelijk openbaar gemaakt: belangrijke passages in de aanvraag zoals de ervaring, de financiële technische capaciteiten van de initiatiefnemers, het precieze testgebied, de planning op langere termijn werden bij de openbaarmaking onzichtbaar gemaakt en vervangen door de tekst ‘vertrouwelijke commerciële en industriële informatie’.

Filip De Bodt (vzw Climaxi): “Hoe kunnen burgers én milieubeweging oordelen over de gevolgen van deze aanvraag als de helft ervan verzwegen wordt? Climaxi en Friends of the Earth roepen minister Joke Schauvliege (CD&V) op om het spel eerlijk te spelen én Vlaanderen niet te laten verworden tot een geheim gasslagveld tussen multinationals.”

“Als er geen volledig open én gestructureerd openbaar debat komt, dan voelen wij ons aangesproken om alle juridische middellen voor driehonderd procent uit te putten.”

Op 20 april reikt Climaxi in Gent voor de tweede keer de Greenwash Award uit aan een bedrijf, organisatie of campagne die zich onterecht een groen imago aanmeet. Uiteraard hebben de Limburgse Reconversie Maatschappij, als onderdeel van de NV Mijnen én Shell, zichzelf al genomineerd voor deze ‘populaire’ prijs.

Famke Vekeman en David Heller

Famke Vekeman werkt voor Climaxi en David Heller is actief bij Friends of the Earth.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!