Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Deze top is het eindresultaat van een traject dat in april gelanceerd werd. Toen waren we uitgenodigd in Brussel voor een eerste klimaattop. Daarna organiseerde elk ministerie van de Vlaamse regering een “ronde tafel”. Er was Climaxi beloofd dat we uitgenodigd zouden worden op deze ronde tafels, ...

Op de tweede plaats eindigde het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) met 217 stemmen. Gevolgd door BNP Paribas Fortis (178 stemmen), projectontwikkelaar Ertzberg (152 stemmen) en tenslotte het Agentschap Wegen en Verkeer (117 stemmen).  Gezocht: bosbeleid Joke Schauvliege (CD&...

Net zoals met de klimaattop in Parijs hebben we de indruk dat het hier louter om mooie praatjes gaat. Ook in Parijs ging het vooral om vrijblijvende engagementen die niet ambitieus genoeg zijn om de huidige klimaatcrisis af te wenden. Als de Vlaamse regering haar beleid rond nieuwe wegen, U-place...

Met deze actie vragen de actievoerders aandacht voor de grote sociale en ecologische problemen veroorzaakt door de palmolie industrie en roepen zij op tot een daadkrachtig beleid met bindende regelgeving voor een ecologisch verantwoorde en solidaire sector.   Palmolie is een plantaardige olie di...

We zijn solidair met alle slachtoffers van geweld op deze wereld. We houden contact met de Franse organisaties, en in het bijzonder met Amis de la Terre France, om te achterhalen wat de recente ontwikkelingen zijn. We werken alvast, samen andere bewegingen, aan een mogelijk alternatief voor 29 n...

Het Nucleair Forum doet uitschijnen dat kernenergie een deel van de oplossing voor de opwarming van het klimaat zou zijn. Volgens deze Belgische kernlobby zou kernenergie koolstofarm zijn, waardoor het samen met hernieuwbare energie een oplossing zou kunnen bieden. Vooreer...

Vlaamse regering stelt moratorium in op fracking

Op de ministerraad werd vrijdag 4 juli een voorstel goedgekeurd van Vlaams minister Joke Schauvliege (Leefmilieu, Natuur en Cultuur).“In afwachting van een adequate regelgeving en de uitbouw van voldoende bestuurlijke capaciteit beslist de Vlaamse Regering een tijdelijk moratorium ui...

Nederland plant ontginning schaliegas in grensstreken

Afgelopen donderdag publiceerde de Nederlandse overheid de opzet voor de structuurvisie schaliegas. De komende weken wint zij advies in bij deskundige adviseurs en betrokken overheden en kunnen inwoners reageren op de plannen. Ook Vlaamse en Duitse grensstreken worden betrokken in he...

Steenkool en schaliegas: verbod in plaats van geheimdoenerij!

Climaxi en Friends of the Earth vinden de gevolgen voor mens en milieu veel te groot en denken dat deze fossiele investeringen in de weg staan van wat we vandaag echt nodig hebben: massale investeringen in hernieuwbare energie in handen van lokale gemeenschappen. Schaliegas ontginne...

Veracel in moeilijke FSC papieren

De organisatoren van het Fair Move project zijn positief over de aankondiging dat SGS Qualifor zijn vermogen tot certificeren in Brazilië kan verliezen [1]. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de toekenning van het FSC label aan de uiterst omstreden eucalyptus plantages van Veracel...