Victoria Deluxe, Prefiguratieve politiek, Mathijs van de Sande, DeToekomstfabriek -

Mathijs van de Sande over prefiguratieve politiek

Mathijs van de Sande over prefiguratieve politiek
maandag 21 januari 2013 14:52

Prefiguratieve politiek is een politieke strategie die doel en middelen onlosmakelijk met elkaar verbindt. Zij legt de nadruk op het creëren van maatschappelijke alternatieven hier en nu binnen de huidige samenleving, naar het adagium van de Wobblies: ‘building a new world in the shell of the old’. Dit gaat veelal gepaard met een verregaande vorm van horizontalisme in de sociale relaties, met andere woorden een sterke participatorische democratie.

Bovendien maakt een prefiguratieve politiek maatschappelijke veranderingen toegankelijker voor een breder publiek, omdat zij vertrekt van concrete realisaties en niet van abstracte modellen. Over deze prefiguratieve politiek hebben we een uitvoerig gesprek met de Nederlandse filosoof Mathijs van de Sande, die op dit ogenblik werkzaam is aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.

take down
the paywall
steun ons nu!