Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Toekomstfabriek De rol van het middenveld staat al een tijdje ter discussie. Volgens de ene is het middenveld te verzuild, volgens de andere zijn ze te eigenzinnig en bemoeizuchtig. Zowat een jaar geleden beslisten een aantal Gentse middenveldorganisaties om zich te verenigen in...

Caroline Gijselinckx: “De coöperatie als organisatievorm”

Coöperaties zijn vandaag niet meer weg te branden uit de media. Te pas en te onpas worden ze naar voor geschoven als dé remedie tegen alles wat er misloopt met ons dolgedraaid sociaal-economisch systeem. Maar wat zijn coöperaties eigenlijk? Waar ligt hun historische oorsprong? In wel...

Roel Stynen: “Geweldloze actie”

Vaak wordt geweldloze actie voorgesteld als een passieve vorm van actievoeren voor softies. Grondige maatschappelijke veranderingen zouden alleen tot stand kunnen komen mits een zekere mate van geweld. De geschiedenis van de sociale strijd zou dit ten volle illustreren. Bij nader toe...

Philippe Van Parijs: “Basisinkomen: een middel om armoede en werkloosheid te bestrijden”

Midden januari 2013 startte een Europees burgerinitiatief dat de Europese Commissie wil oproepen een wetsvoorstel in te dienen over de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Maar, wat is dat eigenlijk een onvoorwaardelijk basisinkomen? Het is een inkomen dat door de overhe...

Tine De Moor: ‘Commons’ krijg je als lid van een gemeenschap en zijn geen koopwaar.

In allerlei politieke discussies duikt steeds vaker het begrip Commons op. Een begrip met een lange geschiedenis en een nieuwe relevantie. In zijn meest rudimentaire betekenis verwijst het naar een goed in gemeenschappelijk bezit. Dat kan gaan om graasland, het milieu, open source so...

De activistische verbeelding –  Lieven De Cauter

Verbeelding is mateloos, dubbelzinnig, amoreel. Activisme is moreel, duidelijk , rechtlijnig. De meeste acties hebben geen verbeelding, anders wordt het kunst. De utopie nu! De verbeelding van de jeugd is verlamd. There is no alternative! Er is vandaag geen maatschappelijk project , ...

Interview Jo Cottenier

Wat betekent socialisme vandaag vanuit een marxistische invalshoek ?  Wat zijn de gevolgen van de huidige overproductiecrisis voor de koopkracht van de werkende bevolking ? Hoe kan een economie functioneren volgens de behoeften van de bevolking ? Waarom is het collectief bezit van de...

Mathijs van de Sande over prefiguratieve politiek

Prefiguratieve politiek is een politieke strategie die doel en middelen onlosmakelijk met elkaar verbindt. Zij legt de nadruk op het creëren van maatschappelijke alternatieven hier en nu binnen de huidige samenleving, naar het adagium van de Wobblies: ‘building a new world in the she...