Nieuws, Victoria Deluxe, Roel Stynen, Toekomstfabriek, Bricoleurs de Paradis, De Toekomstfabriek -

Roel Stynen: “Geweldloze actie”

Roel Stynen: “Geweldloze actie”
zaterdag 30 maart 2013 18:47

Vaak wordt geweldloze actie voorgesteld als een passieve vorm van actievoeren voor softies. Grondige maatschappelijke veranderingen zouden alleen tot stand kunnen komen mits een zekere mate van geweld. De geschiedenis van de sociale strijd zou dit ten volle illustreren. Bij nader toezien is dit een wel erg eenzijdige lezing van de maatschappelijke dynamiek. Geweldloze acties blijken niet alleen veel meer voor te komen en efficiënter te zijn dan we denken, ze bieden ook onvermoede strategische voordelen. Bovendien sluiten ze naadloos aan bij de groeiende vraag naar een meer participatieve democratie. Geweldloze acties illustreren dat macht zonder gehoorzaamheid gedoemd is om te verdwijnen.

Een gesprek met Roel Stynen, stafmedewerker bij Vredesactie.

  

take down
the paywall
steun ons nu!