Bron: Wikipedia
Nieuws, Europa, Milieu, Politiek -

Amsterdam bant diesel- en benzinewagens

Amsterdam wil tegen 2030 alle diesel- en benzinevoertuigen verbieden, tot de bootjes toe. De maatregel is onderdeel van een plan om de luchtvervuiling drastisch te verminderen.

vrijdag 3 mei 2019 23:39
Spread the love

Luchtvervuiling is een van de belangrijkste gezondheidsrisico’s voor de Amsterdammer, naast roken en overgewicht. De gemiddelde inwoner van de stad leeft er zelfs 13 maanden minder lang door, stelt de stad. “We moeten en gaan er alles aan doen om de situatie te verbeteren.”

Wethouder Sharon Dijksma heeft daarom een Actieplan Schone Lucht uitgewerkt dat tegen 2030 de situatie drastisch moet verbeteren. “De nadruk van het plan ligt op het schoner maken van het verkeer, omdat we daar als gemeente het meest direct invloed op hebben”, stelt ze. “We willen dat benzine- en dieselmotoren worden vervangen door uitstootvrije alternatieven zoals elektrisch vervoer en aandrijving op waterstof.”

Mijlpalen

Het plan bevat vier ‘mijlpalen’, te beginnen met een milieuzone in 2020 binnen de ringweg waar dieselwagens ouder dan vijftien jaar niet meer binnen mogen. Er komt ook een uitbreiding van de bestaande milieuzones voor vracht- en bestelwagens.

In 2022 wordt het centrum uitstootvrij gebied voor lijnbussen en touringcars, en worden de regels strenger voor vrachtwagens. Drie jaar later worden in de hele bebouwde kom brom- en snorfietsen geweerd als die niet uitstootvrij zijn. Dan wordt ook het gebied binnen de ring A10  uitstootvrij voor vracht- en bestelwagens, taxi’s, bussen en touringcars. Zelfs de pleziervaart en veerboten moeten dan volgen.

2030

De laatste mijlpaal, in 2030, is een verbod in de hele bebouwde kom voor alle vervoersmiddelen die niet uitstootvrij zijn. Dat betekent dat geen enkele diesel- of benzinewagen de stad nog in mag.

“We zijn ons ervan bewust dat de maatregelen uit het actieplan tot kosten en ongemakken kunnen leiden, voor bewoners en ondernemers”, zegt het stadsbestuur. “Daarom komen er subsidie- en ontheffingsregelingen, zodat men bijvoorbeeld een tegemoetkoming kan krijgen voor de aanschaf van een schoner vervoersmiddel. Wie voor schoon vervoer kiest, kan ook rekenen op bepaalde privileges zoals een parkeervergunning.” Tegelijk wordt het laadnetwerk voor elektrische auto’s flink uitgebreid, ook met snelladers, en kunnen nieuwe eigenaars van een elektrische auto een laadpaal aanvragen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!