Samenleving, Lokaal, Antwerpen, Recht op beroep, Discriminatie op de werkvloer, Recht op arbeid, Rascisme, Tewerkstellingsbeleid -

Hand in Hand tegen racisme in Antwerpen.

Op zaterdag 29 september organiseerde Hand in Hand tegen Racisme, samen met een aantal partners, een antiracistische manifestatie in Antwerpen. Deze manifestatie sluit aan bij de gemeentelijke campagne voor een antiracistisch werkgelegenheidsbeleid en heeft dezelfde eisen. Samengevat: geen discriminatie op de arbeidsmarkt en een ernstige inhaaloperatie voor de werkgelegenheid van leden van etnisch culturele minderheden door de nieuwe gemeentebesturen.

zondag 30 september 2012 09:34
Spread the love

Iedereen heeft recht op een goede job. Toch blijkt dat allochtonen tot vier maal meer werkloos zijn. Dit komt voor een deel door discriminatie en vooroordelen. De overheid moet dringend het goede voorbeeld geven en een inhaaloperatie voeren, ook in de gemeenten. Daarom een oproep.

Hand in Hand, de medewerkende organisaties en ondergetekende vragen daarom een engagement van de politieke partijen die opkomen bij de verkiezingen van 14 oktober 2012:
· meer allochtonen aan het werk in de verschillende gemeentelijke diensten door een aangepast personeelsbeleid;
o met streefcijfers die hun aandeel in de bevolking weerspiegelen;
o met jobs op alle niveaus die rekening houden met hun kennis en ervaring;
· bedrijven die overheidsopdrachten willen, stimuleren om allochtonen tewerk te stellen (wie discrimineert komt niet in aanmerking);
· verenigingen die subsidies aanvragen, stimuleren om allochtonen te betrekken.

De nationale manifestatie is in Antwerpen maar vraagt een engagement van alle democratische politieke partijen in alle gemeenten om hier concreet werk van te maken.

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!