Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Gent, Debat, Kunstencentrum Vooruit, Staking 30 januari, We Strike Back - Stefaan De Ruyck

‘We strike back’: complexe problemen los je op met evenwichtig samengestelde teams

'To strike or not to strike': het is een van de onopgeloste vragen van het moment. Liever dan ons in te graven in een van beide kampen, proberen we met Vooruit de discussie open te breken. Op 30 januari staken we met Vooruit onze gewone werkzaamheden om ruimte te creëren voor debat en overleg. DeWereldMorgen.be werkt mee en opent die dag een perscentrum in Vooruit.

dinsdag 24 januari 2012 16:45
Spread the love

Er woedt een flinke maatschappelijke discussie over de zin of onzin van een algemene staking op 30 januari. Terwijl de vakbonden onverzettelijk de staking verdedigen, reageert de politieke wereld verdeeld.

Bij de vorige staking van de overheidsdiensten op 22 december leken de ambtenaren niet geneigd de stakingsoproep massaal op te volgen. Een eenvoudige bevraging in de onmiddellijke omgeving geeft al evenmin een eenduidig beeld. ‘To strike or not to strike‘: het is een van de onopgeloste vragen van het moment. Liever dan ons in te graven in een van beide kampen, proberen we met Vooruit de discussie open te breken. Op 30 januari staken we onze gewone werkzaamheden om ruimte te creëren voor debat en overleg.

We Strike Back logo (c) Mathias Timmermans

Natuurlijk valt er iets te zeggen voor de stelling dat de gewone man de financiële crisis niet heeft veroorzaakt en dus ook niet hoeft op te draaien voor de gevolgen ervan. Natuurlijk valt het niet te begrijpen dat de banken – soms met instemming van de vakbonden! – nog altijd riante bonussen uitbetalen aan hun medewerkers.

Maar evenzeer heeft het geen enkele zin om elke vorm van besparing te weigeren en de overheidsschuld nog verder te laten oplopen, want daarmee schuiven we de hete aardappel door naar de huidige en toekomstige jonge generaties.

Moeten we niet heel erg op onze hoede zijn voor een nieuw soort generatieconflict, waarbij de jongere generaties het solidariteitspact tussen ouderen en jongeren in onze sociale zekerheid verbreken? En is de huidige schuldencrisis geen gedroomde aanleiding om ons uit de hand gelopen consumptiegedrag onder de loupe te nemen?

Om een halt toe te roepen aan het schaamteloos en ondoordacht opsouperen van de natuurlijke rijkdommen van deze planeet? En zullen we in één moeite ons ook eens afvragen hoe het zit met de Noord-Zuidsolidariteit?

Te veel vragen op één grote hoop gooien, heeft vaak voor gevolg dat geen enkele vraag beantwoord raakt. Maar soms kunnen vragen maar beantwoord raken als ze binnen een grotere context bekeken worden. Zeker is dat onze geglobaliseerde wereld een versneld transitieproces doormaakt, dat we heel veel moeilijke problemen te lang voor ons uitgeschoven hebben en dat we nu zeer veel gaan moeten oplossen op zeer korte termijn.

Elke bedrijfsleider weet: complexe problemen los je op met voldoende uitgebreide en evenwichtig samengestelde teams. Teamvorming zal ook op het brede maatschappelijke vlak steeds belangrijker worden. Met onze actie op 30 januari wil Vooruit precies daaraan een bescheiden bijdrage leveren.

Kom naar Vooruit, breng uw vragen, uw suggesties en uw woede mee, wij zorgen voor gesprekspartners!

Stefaan De Ruyck

Stefaan De Ruyck is algemeen directeur van Vooruit in Gent.

take down
the paywall
steun ons nu!