António Lima Coelho, voorzitter van de Associação Nacional de Sargentos en lid van de Raad van Bestuur van EUROMIL. (Foto: EUROMIL)
Nieuws, Europa, Politiek, Leger, Portugal, Militairen, Anjerrevolutie, Berichtgeving, Eurocrisis, Knack, Sensatie, Pedro Passos Coelho, Kritische berichtgeving, Strijdkrachten, António Lima Coelho, ANS, Associação Nacional de Sargentos, Movimento dos Capitães, Movimento das Forças Armadas, Gewoon-nieuws.nl, Festas do Povo -

Nationale Vereniging van Sergeanten steunt het Portugese volk

Het dagblad Económico publiceerde recent een artikel dat al gauw werd overgenomen door andere media. Die kopten dat 'het Portugese leger' met het volk is. Overdonderd door het goede nieuws en argwanend wegens de heersende mediatrend om eender wat te publiceren, namen we poolshoogte bij de betrokken organisatie. Het nieuws blijft goed. Al moet een en ander in een juist perspectief worden geplaatst.

maandag 24 oktober 2011 11:55
Spread the love

‘Het leger’ of ‘militairen’?

De voorzitter van het ANS, de Associação Nacional de Sargentos (nvdr: Nationale Vereniging van Sergeanten), chief master sergeant bij de luchtmacht António Lima Coelho, bevestigde ons het interview dat hij had met Miguel Costa Nunes voor het financieel dagblad Económico.

Zijn organisatie schaart zich achter de protesten van het volk, tegen de ongeziene besparingsmaatregelen die de Portugese overheid doordrukt als pasmunt voor het financieel reddingsplan van de trojka (Europese Commisie, ECB, IMF).

Om zoals Knack, Gewoon-nieuws.nl en anderen vervolgens uit te pakken met koppen dat ‘het Portugese leger’ zich aan de zijde van het volk schaart, naar aanleiding van het stuk dat op 14 oktober gepubliceerd werd in Económico, en de lezer de indruk trachten te geven dat er een nieuwe Anjerrevolutie op het punt staat uit te barsten, is, op zijn zachtst gezegd, overdreven.

Económico sprak dan ook correct niet van ‘het leger’ maar van ‘militairen’ in zijn kop.

De ‘Volkspartij’?

Daarnaast lezen we zowel bij Knack als Gewoon-nieuws.nl nog andere feitelijke onjuistheden.

Op Gewoon-nieuws.nl lezen we bijvoorbeeld over een toespraak die de huidige premier vorige maand zou gehouden hebben tijdens een ‘slotzitting’ van de zogenaamde ‘Volkspartij’.

Het gaat hier in het artikel op Económico in werkelijkheid over de slottoespraak van de premier tijdens de Festas do Povo, de ‘Volksfeesten‘, in de gemeente Campo Maior en niet tijdens een congres of iets dergelijks van een fictieve politieke partij.

Tijdens dit traditioneel en drukbezocht meerdaags feest, dat dit jaar plaatsvond van 27 augustus tot en met 4 september, worden de straten van heel de gemeente en het historische centrum prachtig versierd met papieren bloemen en andere objecten uit karton en papier. Dit alles wordt nog opgeluisterd met optredens.

De premier, Pedro Passos Coelho, is trouwens voorzitter van de Partido Social Democrata (PSD). Maar uiteraard, als je tevreden bent met een vertalinkje via Google van Festas do Povo dan schrijf je inderdaad gewoon Volkspartij.

En een partij betekent toch ook een feest volgens Van Dale, dus geen haan die daar naar kraait, toch?

Geen stakingsrecht?

Noch wordt de lezer aan deze toespraak herinnerd door de woordvoerder van het ANS, zoals weer Gewoon-nieuws.nl en Knack schrijven, maar door de journalist van Económico.

En, in het citaat dat gegeven wordt in het artikel op Económico wordt noch door de ANS, noch door de premier gesproken over ‘militairen’ die “geen recht hebben om te staken, maar wel om te demonstreren”, zoals we in hogergenoemde magazines lezen.

Neen, de premier wordt geciteerd en niet het ANS, zeggende dat ‘men’, algemeen gesproken dus, het recht heeft om te staken én om te demonstreren. Dat die rechten verankerd zijn in de grondwet en gedragen worden door een brede maatschappelijke consensus in Portugal. (Em Portugal, há direito de manifestação, há direito à greve …)

Hij waarschuwde tijdens zijn toespraak wel, met gebruik van de oorlogsmetafoor, dat “diegenen die denken dat ze de dingen zo kunnen opkloppen om de tijd waarin men nu leeft, om te buigen tot een oorlog tegen de regering” terwijl er “een oorlog heerst tegen achterstand, schulden en verspilling” dat “zij moeten weten dat wij (nvdr, de overheid) weten te dialogeren, maar dat wij ook weten te beslissen.”

De premier verwees hierbij in de verste verte niet naar ‘Portugese militairen’, zoals Gewoon-nieuws.nl en Knack vlijtig neerpenden, om in een trek de hele context en de uitspraak te verkrachten.

Waarheid en feiten worden ‘collateral damage’

Daarnaast heeft het ANS, en zeker ‘het Portugese leger’, het nooit en nergens over confrontaties met politie of ordetroepen gehad, zoals Knack en Gewoon-nieuws.nl ons nadrukkelijk willen doen geloven. Er is nog geen militaire opstand op til.

De artikelen van Knack en Gewoon-nieuws.nl slaan gewoon nergens op. Zij raken de essentie van het stuk verschenen in Económico amper.

Knack zal waarschijnlijk vinden dat Gewoon-nieuws.nl de informatie die het publiceert en die zij citeert, had moeten checken. (Wij doen dat zelf, in plaats van de eerste de beste nonsens klakkeloos over te nemen.)

Gewoon-nieuws.nl op zijn beurt zal de ‘verantwoordelijkheid’ wel op Google Translate afschuiven. Want het is opvallend hoe sommige onzin uit hun stuk rechtstreeks uit een vertaling via Google lijkt te komen, die vervolgens geïnterpreteerd werd door iemand met het brein van een malafide naaktslak.

Dergelijke manier van berichtgeving – slordige vertalingen, foutieve veronderstellingen als verklaringen verkopen (leugens dus), het klakkeloos overnemen van onfeitelijkheden, niets checken, luiheid – schept niet enkel een onjuist beeld, maar getuigt ook van de pure minachting en respectloosheid die er heerst naar zijn lezers toe. Die eender wat door de strot worden geramd.

Als het maar verkoopt. Vooral als het allemaal sensationeler klinkt dan het is. Dat de waarheid en de feiten dan onrecht worden aangedaan, is een bijkomstigheid. Die worden herleid tot collateral dammage in de strijd om lezersaantallen.

Mag men zich hier druk om maken? Ja.

Het is dan ook komisch en ironisch tegelijkertijd wat Gewoon-nieuws.nl omtrent hun bestaansreden op hun site schrijven over de gevestigde media: dat deze “[het niet schromen] om de feitelijkheden te verdraaien, te manipuleren of dingen opzettelijk weg te laten waardoor een vertekend beeld ontstaat.” Dat ze misleidende koppen gebruiken.

We kunnen Gewoon-nieuws.nl hier geen ongelijk in geven. Enkel is deze site in hetzelfde bedje ziek. Gewoon-nieuws.nl lijkt me dan ook eerder een niet al te ernstig te nemen hobby van enkele zonderlingen. Erg dat een blad als Knack, waarvan men toch kwalitatieve en correcte berichtgeving mag verwachten, deze wel ernstig neemt.

Nochtans waren er voldoende elementen aanwezig om zich vragen te stellen bij de sensationele ‘berichtgeving’ van Gewoon-nieuws.nl.

Perspectief

António Lima Coelho meldde ons dat zijn organisatie, die lid is van EUROMIL en waar hij in de raad van bestuur van zetelt, ongeveer 3.200 actieve leden telt. Dit zijn sergeanten in actieve dienst, reservisten én gepensioneerden van land-, lucht- en zeemacht.

Het International Institute for Strategic Studies publiceert elk jaar The Military Balance, een studie over de militaire economie en capaciteit van honderdzeventig landen.

In de uitgave van het jaar 2010 staat dat de Portugese strijdkrachten toen in totaal 301.940 manschappen telden: 43.340 actieven (land: 26.700, zee: 10.540, lucht: 7.100), 47.700 paramilitairen (Guarda Nacional Republicana: 26.100, Polícia de Segurança Pública: 21.600, eigenlijk dus politiemensen, vergelijkbaar met de Rijkswacht vroeger in België) en 210.900 reservisten (land: 210.000, zee: 900). Momenteel zou dit aantal hoger liggen.

Hoewel er ongetwijfeld meer dan 3.200 militairen achter de bevolking zullen staan, getuigt het van enige sensatiezucht om op basis van de verklaring van één organisatie van onderofficieren, die, als we de gepensioneerde leden zelfs even meetellen, ongeveer één procent van de Portugese strijdkrachten vertegenwoordigt, te koppen dat ‘het Portugese leger’ de kant van de bevolking kiest.

Maar ik geef toe dat het mooi klinkt.

Anjerrevolutie 2.0?

Het zou anders geweest zijn als bijvoorbeeld stafchef Luís Vasco Valença Pinto zich in naam van de strijdkrachten achter de protesten had geschaard. Niettegenstaande is het signaal dat door de ANS gegeven wordt niet onbelangrijk en zal het waarschijnlijk niet zomaar genegeerd worden door de Portugese overheid.

Op 25 april 1974 pleegden militairen de Anjerrevolutie, een zo goed als geweldloze staatsgreep tegen het ultrarechtse, autoritaire bewind van Marcello Caetano. Onder zijn bewind en dat van zijn voorganger Antonio de Oliveiro Salazar verarmde de Portugese bevolking enorm door de niet aflatende koloniale oorlogen die het voerde.

Deze revolutie begon met een groep militairen die zich de Movimento dos Capitães (nvdr: Beweging van Kapiteinen) noemde. Deze groeide uit tot de Movimento das Forças Armadas, waarvan ook hogere officieren lid waren en die uiteindelijk de geslaagde staatsgreep uitvoerde die democratie bracht.

Maar vooralsnog zijn we nog niet aan Anjerrevolutie 2.0. Uiteraard weten we niet wat de toekomst brengt.

ANS bereidt zich voor op reeks ‘initiatieven’

Het ANS stelt vast dat de protesten tegen de aangekondigde besparingsmaatregelen voor de begroting van 2012, verharden. De organisatie had dan ook voor 22 oktober een nationale vergadering belegd naar aanleiding van de huidige toestand.

Lima Coelho verklaarde dat het wat betreft de economische situatie van het land “lang geleden” is dat militairen zich nog “voorbereiden op een reeks initiatieven”. Wat deze initiatieven zijn, blijft voorlopig nog een vraag.

Hij wees er fijntjes op dat huidig premier Pedro Passos Coelho enkele maanden terug tegen toenmalig premier José Sócrates (PS) nog had geargumenteerd dat bezuinigingen onzin waren. “We moeten ons zulke dingen herinneren en kunnen niet blijven indommelen tijdens dergelijke, heldere conversaties”, zei Lima Coelho.

“Het is niet de bedoeling dat het bij deze vergadering blijft”, verklaarde Lima Coelho, “gezien we alternatieven kunnen tonen, de malaise kunnen duiden of tegenover de machthebbers de mogelijkheid, om oplossingen te vinden voor alle partijen, kunnen blijven herhalen.”

ANS staat ten dienste van het volk

Lima Coelho wees er ook op dat de besparingsmaatregelen voorgesteld door Passos Coelho een schending inhouden van de Portugese grondrechten en soevereiniteit en dat ze de reeds moeilijke situatie alleen maar verergeren.

De voorzitter van het ANS verklaarde dat het al erg is wanneer de gewone burger zijn burgerplichten niet nakomt, maar dat het veel ernstiger is wanneer een militair de wetten van de republiek niet navolgt.

Het ANS garandeert dan ook dat zij ten dienste staat van het volk en niet van particuliere instellingen. “Laat niemand durven denken dat de krijgsmacht aangewend kan worden voor de onderdrukking van de sociale onrust die deze besparingsmaatregelen kunnen veroorzaken.”

Op de vraag naar een mogelijke verharding van de houding langs de kant van de militairen antwoordde Lima Coelho: “Revoluties zijn niet aan te kondigen. Wanneer ze plaatsvinden, vinden ze plaats omdat de tijd ervoor rijp is. Maar ik hoop voor het welzijn van de rechtsstaat dat dergelijk scenario zich nooit zal voltrekken.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!