Open brief aan minister Turtelboom
Nieuws, Samenleving, België, Opinie, Annemie Turtelboom, Politiegeweld, Agressie door politie, Gesloten asielcentra, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Politiehervorming -

Open brief aan minister Turtelboom

Beste mevrouw de minister, Op zaterdag 7 mei werd Ricardo, 27 jaar, toegetakeld door agenten van de politiezone Zaventem. Ricardo was op weg naar een muziekfestival tegen een gesloten asielcentrum. Nog geen tien dagen geleden kreeg een jongeman in Gent negen hechtingen na een 'ontmoeting' met de politie. Onnodig en onterecht politiegeweld, bleek achteraf.

donderdag 12 mei 2011 17:05
Spread the love

Alle weken lopen berichten binnen van gevallen waarin een politieman (-vrouw) niet gewoon zijn/haar boekje te buiten gaat, maar burgers mishandelt en afranselt. Burgers die tot bewijs van het tegendeel, onschuldig zijn.

Mijn eerste vraag: wat hebt u hiertegen ondernomen en wat bent u van plan te ondernemen? Of vindt u ook dat elke burger nu eenmaal een potentieel gevaar is?

U beweert dat uw repressiepolitiek niet aan de burger wordt doorgerekend. Klopt dit wel, denk ik dan? Het politiebudget wordt toch betaald met de belastingen van de burger.

Ik wil niet dat met de belastingen die ik betaal, de politie onterecht mensen het ziekenhuis inslaat. We hebben lang mogen wachten op de politiehervorming. Een gemeenschapsgerichte politiezorg die de dienstverlening aan de burger verbetert, dat was de belofte aan de burger. Wat is er terecht gekomen van die belofte?

“Wie zich misdraagt, die heeft pech”

Toen twee agenten lichtgewond raakten tijdens een schermutseling met jongeren in Hofstade hebt u wel snel en hard gereageerd. “Wie zich misdraagt, die heeft pech”, zei u krachtig in de media over de jongeren.

U hebt nooit begrip getoond voor de oorzaken van de agressie bij die jongeren. U stond wel op de eerste rij te roepen voor nultolerantie. Gaat uw nultolerantie de socio-economische problemen van deze jongeren oplossen?

U staat ook op de eerste rij om meer hekken, hogere muren en meer toezichtcamera’s te verdedigen. Daarin worden duizenden euro’s geïnvesteerd. Dit is investeren in het ‘afschermen’ en beschermen van een kleine groep en het uitsluiten van diegenen die u als problematisch ziet. En zo denkt, samen met u, ook een goed deel van uw politiekorpsen.

Dat u in Hofstade en elders dergelijke investeringen toejuicht en zo vurig verdedigt, is een jammerlijke zaak, maar nieuw is het niet. Als we uw geschiedenis bekijken, weten we dat dit uw soort politiek is. Controleren en straffen.

Gaat u nu ook de politieagenten straffen die Ricardo en Ken hebben afgeranseld? Waarom zwijgt u daarover? Waarom komen dergelijke, wat u wellicht ‘eenmalige incidenten’ noemt, zo vaak voor?

Waar is de gemeenschapsgerichte politiezorg? Waar is de politieagent die eerst en vooral preventief optreedt? Waar zijn de agenten die hard kunnen optreden, maar die ook als een sociaal werker weten te reageren waar nodig? Per slot hebben ze in hun werk te maken met mensen, vaak met jonge mensen.

U zal ongetwijfeld hebben vernomen hoeveel vertrouwen ‘de mensen’ nog hebben in de politie (bijna even ‘veel’ als in de politiek). En ik denk dat u goed op de hoogte bent van het racisme bij veel van de agenten. Denk maar aan het laatste onderzoek bij de politie in Antwerpen. U weet ook hoe geviseerd en gediscrimineerd jongeren zich voelen in onze grote steden.

Waarom horen we hierover niets van u? Zijn dit volgens u dan geen problemen? Of stoort u zich er niet echt aan? Indien toch wel, dan hoor ik graag wat u concreet gaat doen?

Jongeren viseren, stigmatiseren en discrimineren, dat is u goed gelukt. Benieuwd of u in staat bent om voor eenmaal een stap in een andere richting te zetten en jongeren die onterecht worden toegetakeld te beschermen.

Burgers die hun belastingen betalen, hebben recht op de politiezorg die beloofd is.

Maatregelen nemen tegen de agenten die verantwoordelijk zijn voor deze laffe daden

Mevrouw de minister, beloof ons alstublieft niet weer dat u van beleid gaat veranderen. Dit hebben we al zo vaak gehoord. Hervormingen hoeven we ook niet, want die zijn ondertussen doel op zich geworden. U kan eigenlijk niet anders dan toegeven dat politie en samen met de politie het gerecht niet naar behoren werken.

Misschien moet u simpelweg meer in mensen investeren. In meer mensen, in beter opgeleide en in beter omkaderde mensen. Dat zal meer opleveren.

En begin vooral met de politieagenten. Zodat die in staat zijn om gemeenschapsgericht te werken. Zodat ze in staat zijn om met jongeren te werken. Zodat ze in staat zijn om in een multiculturele stad te werken. Pas als u dat realiseert, is uw dienstverlening aan de burger verbeterd.

Benieuwd naar uw antwoorden.

Een burger.

Bleri Lleshi

Bleri Lleshi werkt als begeleider bij Alba vzw in Brussel. Hij schrijft dit opiniestuk in eigen naam.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!