Samenleving, Lokaal, Stampmedia, Onderwijs, Diversiteit, KHLim, Limburg -

KHLim wil niemand in hokjes duwen

De stuurgroep diversiteit van de KHLim (Katholieke Hogeschool Limburg) organiseert van 21 tot 25 maart de ‘week van de diversiteit‘. Vorig jaar wilde de KHLim het begrip diversiteit verruimen, dit jaar bouwt ze voort op dat elan.

woensdag 23 maart 2011 10:20
Spread the love

“Diversiteit reikt verder dan het allochtonendebat”, vertelt Ine Geerts, coördinator diversiteit aan de KHLim. “Vorig academiejaar werd de KHLim officieel een hogeschool zonder racisme. Dit jaar gaan we nog een stap verder. Alles staat in teken van het individu. We willen allochtonen niet meer in hokjes plaatsen. Ieder heeft zijn eigen identiteit.”

Programma

Op maandag 21 maart zet de KHLim de week in met de voorstelling ‘Child’s play’ van stand-upcomedian Youssef El Mousaoui. De school toont dan ook haar diversiteitsreportage. Woensdag is filmavond met ‘Crash‘ van Paul Haggis.

De rest van de week verschilt het programma per departement. Allerlei tentoonstellingen en workshops staan in het teken van diversiteit voor zowel studenten als docenten.

Geen definitie

Hoewel de cel diversiteit het begrip ruim bekijkt, onderzoekt de school de diversiteitsgraad nog steeds op basis van afkomst.

“Van diversiteit bestaat geen officiële definitie, wat onderzoek aanzienlijk bemoeilijkt. Voorlopig brengen we enkel de allochtone studenten in kaart. Diversiteit zien wij veel breder, maar we moeten ergens beginnen. Steeds meer allochtonen stromen toe. Toch weten we niet iedereen te bereiken, dus we moeten alert blijven”, aldus Geerts.

Juiste informatie

De cel diversiteit van de KHLim hoopt alle soorten jongeren aan te trekken. “Bij allochtonen richten we ons bijvoorbeeld tot de ouders. We proberen zoveel mogelijk jongeren te informeren”, besluit Geerts.

© 2011 – StampMedia/Xios – Liesbeth Merckx

take down
the paywall
steun ons nu!