Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Langer werkloos of brugpensioen = minder pensioen. "Dit raakt iedereen"

Wie tijdens haar/zijn hele loopbaan langer dan 312 dagen onvrijwillig deeltijds werkte, werkloos was of met brugpensioen zal voortaan een pak minder pensioen krijgen. De vakbonden betoogden aan het kabinet van minister van Pensioenen Bacquelaine om die maatregel aan te klagen.
maandag 28 november 2016

Minister van Pensioenen Bacquelaine wil de gelijkgestelde periodes die meetellen voor de berekening van het pensioen beperken. De maatregel gaat al in op 1 januari van volgend jaar. Het is één van de vele maatregelen verborgen in het cijferwerk van de jongste begroting.

De vakbonden ACV, ABVV en ACLVB gooien meteen een rekentool online waarmee iedereen zelf kan uitzoeken hoeveel pensioen dat zal kosten. “Gemiddeld komt dit neer op een verlies van 20 euro per maand per jaar dat niet meer gelijkgesteld wordt”, zegt Anne Léonard van het ACV.

“Wie langer dan 312 dagen werkloos was of op brugpensioen zal het voelen, want die dagen tellen niet meer op basis van het laatst verdiende loon maar op basis van een mininumbedrag”, zegt Sabine Slegers van de liberale vakbond ACLVB.

De maatregel gaat onmiddellijk in en moet vanaf 2018 al opbrengen, zo valt uit de recente begroting op te maken. Sabine Slegers: “Dat is contractbreuk. Ook de mensen die nu al in brugpensioen zijn, zullen het slachtoffer zijn.”

“Geen enkele werknemer moet denken dat hij daar geen slachtoffer kan van worden. De maatregel geldt namelijk ook voor economische werkloosheid”, benadrukt Jean-François Tamellini van het ABVV. Dat is het systeem waarbij werkgevers in tijden van lage economische activiteit hun werknemers tijdelijk op non-actief kunnen zetten.

Leugens

Om te bewijzen hoever de maatregel reikt, hadden de vakbonden enkele getuigen mee. “Ik zoek een voltijdse job. Ik heb al uitzendwerk gedaan en opleidingen gevolgd maar kom nu al aan 312 dagen werkloosheid”, zegt de 22-jarige Michelle. Wil ze geen lager pensioen hebben later, zal ze dus nu geen enkele dag meer mogen verliezen in haar hele loopbaan.

Volgens actrice Marijke Pinoy zullen ook de kunstenaars de impact voelen. “Door de besparingen van de afgelopen jaren is het nog moeilijker geworden om een vast contract te krijgen. Wij rijgen de tijdelijke contracten aan elkaar. Dat zal gevolgen hebben voor ons latere pensioen. Met lede ogen zien we toe dat de regering nog maar eens het geld haalt bij de zwaksten”, zegt Pinoy.

Minister van Pensioenen bestempelt de bezorgdheid van de vakbonden als leugens. Volgens de vakbonden komt de informatie van Bacquelaine zelf. “Wij liegen helemaal niet”, zegt Miranda Ulens van het ABVV. “Wij ontmaskeren deze asociale regering en zullen dat ook blijven doen.”

Het onderwerp stond vandaag op de agenda van het beheerscomité van de Pensioendienst, maar werd er op het laatste moment vanaf gehaald. “Blijkbaar beseft Bacquelaine hoe gevoelig dit ligt”, klinkt het bij de vakbonden.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

10 reacties

 • door dr alami op maandag 28 november 2016

  Dit is dus bijzonder riskant. Dit vraagt echter enige inzicht in de basisrechten en plichten. Het is inderdaad een pijnpunt voor iedereen want de basisrechten zijn aan het verdwijnen. In de plaats wordt het een luxe, alleen toegankelijk voor wie ervoor kan en wil betalen( de elites ,dus). Al met al en nog meer komt door de incompetentie van de huidige elites en kadert binnen Asociaal Durven Denken Doen. Mensen hebben die basisrechten om hun te beschermen tegen precies die willekeur van de staat omdat er een wet is die dit zeg. Maar conform de privatiseringsprogramma’s is alles te koop. De enige oplossing om de sociale basisrechten te laten blijven waarborgen moeten mensen blijven vechten want de weg is nog lang.

 • door Red Heskimo op maandag 28 november 2016

  Je kan niet 2 maal langs de kassa lopen.

  België zowat enige land waar werkloosheid onbeperkt in tijd is. België land waar we zowat het vroegst op pensioen mogen gaan. (Zelfs met de hervormingen die eraan komen)

  Werkloosheid is dus eigenlijk voorschot op pensioen. Dus logisch hoe langer werkloos of hoe vroeger je stopt hoe minder pensioen je kan trekken.

  Ik weet dat ik minstens 2 jaar langer mag werken dan sommige mensen die samen met mij zijn afgestudeerd om het zelfde pensioen te trekken. Ik aanvaard dat want dit is eerlijk.

  • door Carlos Pauwels op dinsdag 29 november 2016

   Logische en juiste reactie. Wie betaalt de veerman?

 • door antond op maandag 28 november 2016

  De jaren dat je niet hebt gewerkt moeten dus tellen als gewerkte jaren? Wie gaat het betalen?

  • door Eddy van Thielen op maandag 28 november 2016

   Wij betalen dat, via een ingebouwd mechanisme in de sociale zekerheid. De sociale zekerheid is eigendom van de mensen die bijdragen, niet van de staat. Kijk de geschiedenis van de "sociale kassen" er maar op na. Er is namelijk via dat solidariteitsprincipe meer dan genoeg geld om alles te betalen. Van het moment dat die "sociale kassen" naar de regering zijn overgeheveld zijn de problemen begonnen. Het geld van die kassen werd gebruikt om allerlei andere zaken mee te betalen, tot zelfs wapentuig toe. Veel te lang hebben politici dat toegestaan, en zelfs socialisten volgden, en volgen nog steeds, die neoliberale doctrine. Nu de banken gered moesten worden, en nog wat tig andere zaken, komen ze tot de conclusie dat ze toch iets teveel van de "sociale kassen" afgeroomd hebben, en is er geld tekort. Het neoliberale antwoord is vanzelfsprekend de slachtoffer van die roofoverval nog verder te bestelen. Mensen betalen belastingen, en sociale zekerheid als verzekering tegen tegenslag zoals werkloosheid, ziekte en invaliditeit, en hebben dan ook recht op een vergoeding bij die tegenslag. Ze betalen er immers voor, via het principe van solidariteit. Neem dat weg en het is ieder voor zich en creperen bij tegenslag, iets waar ze nu bij de uiterstrechtse neoliberale regeringen druk aan het werken zijn, de sociale afbraak. We hadden veel beter de sociale kassen via de vakbonden en de ziekenfondsen in eigen beheer gehouden, dan was er nu geen discussie over mogelijk. De beide trollen hier, en nog andere met neoliberale ideeën, die vinden dat de sociale afbraak gerechtvaardigd is, zouden we een contract moeten laten tekenen, waarin staat dat ze afstand nemen van onze sociale zekerheid, ze hoeven er dan ook niets meer voor bij te dragen. Eens kijken hoe ze gaan reageren.

   • door Jo VD op woensdag 30 november 2016

    Beste, Ik zou u toch eerst eens beter informeren : In 2014 waren de financiële middelen waarover de RSZ beschikt om zijn financiële opdracht uit te voeren grosso modo voor 65% afkomstig van zelf geïnde bijdragen. 35% bestond uit transfers, voornamelijk afkomstig van de federale overheid. Ook de DIBISS, de RJV en de Hulp- en Voorzorgskas van de Zeelieden dragen bijdragen over.

    Maw de verzekering waar u op doelt kwam in 2014 35% eigen middelen TEKORT (dit gaat over ongeveer 35 miljard ELK JAAR TERUG om het even in perspectief te zetten). Gezien de groeiende vergrijzing gaat dit tekort elk jaar hoger oplopen. De mogelijkheden om dit tekort voor een stuk terug te schroeven : langer werken, meer mensen aan het werk...

    Uitgaven voor het leger of andere worden absoluut niet via RSZ gefinancierd, integendeel, het Belgisch leger is net een kneusje omdat ze elk jaar fors moet besparen ten gunste van de sociale zekerheid!

  • door Marc Cgh op dinsdag 29 november 2016

   Wie betaalt de vette pensioenen van de ceo's en kaderleden denk je? En is dat altijd eerlijk verdiend? Moeten mensen, die de pech hadden werkloos te worden of met brugpensioen gestuurd te worden, de rest van hun leven dan maar rond komen met een habbekrats?

 • door djdjanssen op maandag 28 november 2016

  Beste Red Heskimo en Antond, zoals in dit artikel duidelijk omschreven wordt, gaat het om 'onvrijwillige werkloosheid'. zelf had ik de pech geen babyboomkind te zijn. Die hadden meer geluk. Zij verlieten het onderwijs en hadden onmiddellijk een job, konden zelfs kiezen tussen verschillende aanbiedingen. Sinds de jaren 1970 (toen de economische crisis begon) is er een tewerkstellingsprobleem in België. In die tijd werden er allerlei maatregelen genomen om de werklozen aan het werk te krijgen, o.a. D.A.C. (derde arbeidscircuit), B.T.K. (bijzonder Tijdelijk Kader) Gesco statuten (gesubsidieerde tewerkstelling). Om voor al deze tewerkstellingsmaatregelen in aanmerking te komen, moest je werkloos zijn. Losten deze tewerkstellingsmaatregelen de tewerkstelling in het normaal economisch circuit op ? Neen dus, de volgende regeringen hebben er nog een hele trits maatregelen bij verzonnen. En wie denk je dat er beter van geworden is ? Jazeker de werkgevers, want indien zij een werkloze in een bepaalde tewerkstellingsmaatregel aanwerven, krijgen ze serieuze korting op hun bijdrage R.S.Z. Waar is dat geld (RSZ-korting) gebleven ? Werd dit in bijkomende (vaste) tewerkstelling gestoken ? Mooi niet, telkens zo'n tewerkstellingscontract afloopt, zijn er volgende werklozen die onder een bepaald tewerkstellingsstatuut de plaats van de voorgaande invullen. Jullie zouden toch moeten weten dat er totaal géén voorwaarden aan de werkgevers gesteld worden ! Om al deze voormelde argumenten is en blijft het noodzakelijk dat onvrijwillige werkloosheid volwaardig wordt meegerekend in de pensioenberekening. Wie betaalt dit ? Laten we de vermogenden, diegenen die hier profijt uit gehaald hebben, activeren ! gedaan met hen te pamperen.

 • door triyann op dinsdag 29 november 2016

  en wat met de plafonering bij berekenen van pensioenen?

 • door Gilbert Rodts op donderdag 1 december 2016

  Ik ben al van 2009 in brugpensioen en ga in 2018 op rustpensioen . Zodus ik geniet nog van het goede en oude stelsel . Ik zie geen goede toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen . De regering wil dat ze allemaal sparen voor hun pensioen wat geen slecht idee is maar velen kunnen niet omdat ze niks over hebben op het einde van de maand .

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties