Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Greenpeace: met TTIP-CETA zijn multinationals baas over mens en natuur

De milieuorganisatie Greenpeace betrouwt de minimaliserende Duitse en Franse verklaringen over de vrijhandelsakkoorden TTIP en CETA niet. Zij roept op om onverminderd met het verzet door te gaan en massaal deel te nemen aan de betoging van 20 september 2016.
maandag 5 september 2016

Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie en de woordvoerder van Duits bondskanselier Angela Merkel bevestigen dat de onderhandelingen voor het vrijhandelsakkoord Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) gewoon doorgaan. Daarmee weerleggen zij de stellingen van Duits vicekanselier en minister van economie Sigmar Gabriël en Frans staatssecretaris voor Handel  Matthias Fekl dat die onderhandelingen zouden vastzitten. (zie Duits-Franse TTIP-kritiek is tactisch spel om verzet te verwarren).

De milieuorganisatie Greenpeace wijst er in een persmededeling op dat de onderhandelingen over het andere vrijhandelsakkoord Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) tussen Canada en de EU bijna voltooid zijn. Deze onderhandelingen over beide verdragen gebeuren in het grootste geheim en zijn volgens Greenpeace een groot gevaar voor de Europese leefmilieunormen.

“De ISDS-rechtbanken zullen alle regeringen verhinderen om nog een ambitieus energiebeleid te voeren”, klaagt Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace, aan.“Bovendien zullen de deuren van de Europese markt worden opengezet voor ggo’s en de exploitatie van gas en aardolie door fracking uit teerzand. Tot slot lijkt het voorzorgsprincipe, dat geldt voor al onze wetgeving, tijdens de onderhandelingen opzijgeschoven. Die beslissingen vormen een bedreiging voor al onze milieunormen en -regels”.

In de EU zijn normen voor het leefmilieu, voor volksgezondheid en voor de bescherming van de consument gebaseerd op het voorzorgprincipe. Dat komt er op neer dat producenten zelf moeten bewijzen dat hun producten onschadelijk zijn voor ze op de markt worden toegelaten. De VS hanteren dat principe niet. Het is in de VS aan burgerorganisaties om te bewijzen dat producten, die reeds op de markt zijn, onveilig zijn.

Greenpeace heeft ook principiële bezwaren tegen het systeem van zakenrechtbanken ISDS (Investor State Dispute Settlement). Die zullen multinationals de kans bieden om staten rechtstreeks aan te vallen wanneer ze menen dat het beleid van die staten nadelig is voor hun investeringen.

Greenpeace haalt als voorbeeld de oliepijplijn Keystone XL aan. Die moet aardolie uit teerzandontginning in Canda transporteren naar de Amerikaanse kust in de Golf van Mexico. President Obama heeft beslist geen toestemming te geven voor de bouw van die pijplijn. Het bedrijf TransCanada eist nu 15 miljard dollar schadevergoeding van de Amerikaanse regering. Als deze klacht gegrond wordt verklaard, zal dit een ontradend effect hebben op andere landen om milieuvervuilende industrieën nog tegen te houden.

Canada wil absoluut zijn olie uit teerzanden ook kunnen uitvoeren naar de EU. Het CETA-verdrag zou het onmogelijk maken voor EU-lidstaten om zich daar tegen te verzetten. “Als je weet dat de wereld (op de ,klimaatconferentie COP21 van december 2015) in Parijs heeft beslist dat we minder fossiele brandstoffen moeten gebruiken en dat China en de VS hebben beslist dit akkoord te ratificeren, roept dit toch wel vragen op”, aldus nog Joeri Thijs.

Ook de voorzieningen in het TTIP en CETA over biotechnologie wijken sterk af van de huidige Europese normering. Daardoor zouden Amerikaanse voedselproducten met ggo’s de huidige strikte regels op vlak van ggo's naast zich neer kunnen leggen.

Greenpeace heeft reeds eerder het totale gebrek aan transparantie van de onderhandelingen van TTIP en CETA aangeklaagd met acties (zie Greenpeace blokkeert geheime TTIP-onderhandelingen). De organisatie roept burgers, organisaties en vakbonden om massaal te betogen op 20 september 2016 in Brussel.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

  • door Roland Horvath op woensdag 7 september 2016

    Met TTIP/ CETA zijn de Grote Multinationale Ondernemingen GMO de baas over mens, milieu, maatschappij, overheid. Nooit was er een ISDS/ICS nodig, nu ineens wel. Het ISDS is bedoeld om de hele wetgeving in de EU onwerkbaar te maken en te vervangen door veel minder eisende US wetgeving onder andere met betrekking tot gezondheid, milieu, werknemers rechten inbegrepen lonen. ISDS is een staatsgreep van de GMO en tevens de totale neoliberale verdwazing van de maatschappij: De overheid heeft niets meer te zeggen. Alles en iedereen de knecht van de GMO.

    Daar hebben we om gevraagd door de dwaze lamentabele structuur en - beleid van de EU. De EU is niet opgebouwd zoals het hoort en ze is totaal ontspoord: Ze is een unitaire superstaat die met de lidstaten concurreert en hen wil vervangen. De EU is geen federatie, al het federale mislukt: euro, vluchtelingen, bedrijfslasten. De EU zou zich uitsluitend mogen bezig houden met federale zaken.

    Ten 2e, de EU is niet opgebouwd zoals het hoort. Ze wordt geleid door een kartel van GMO. Het EU bestuur is slechts een apolitiek secretariaat van het kartel. Bovendien vormt de EU Commissie geen ideologische eenheid, ze is een samenraapsel van afdankertjes van allerlei pluimage. Ze heeft zelf geen ideologie en dus neemt ze altijd de neoliberale ideologie over van de GMO. Neoliberalisme =corpocratie en ook =laisser faire kapitalisme =fascisme. Bovendien komt de EU Commissie niet voort uit een ideologische meerderheid in Parlement en Raad zoals alle regeringen in de 28 lidstaten worden gevormd. De Commissie heeft dan ook weinig binding met het Parlement en ze wordt in feite niet door het Parlement gecontroleerd.

    Het EU bestuur: Een foute structuur en foute bezigheden. Daar komen ongelukken van zoals TTIP/CETA.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties