about
Toon menu

Wereldwijde vluchtelingencrisis vraagt drastische maatregelen

De wereld wordt geconfronteerd met de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Alleen al het Syrische conflict heeft meer dan 4 miljoen mensen uit hun land verdreven. Daarnaast zijn er meer dan 3 miljoen vluchtelingen in Zwart Afrika. Al te veel mensen moeten hun leven riskeren, in een wanhopige poging om via de Middellandse Zee Europa te bereiken. Mensensmokkel en -handel floreren. Niet alleen in de Middellandse Zee, maar bijvoorbeeld ook de Golf van Bengalen laten vele drenkelingen het leven.
maandag 15 juni 2015

In de aanloop naar Wereldvluchtelingendag op 20 juni, publiceert Amnesty International het rapport The global refugee crisis: a conspiracy of neglect. Uit dat rapport blijkt dat de respons van de internationale gemeenschap op de vluchtelingencrisis ruim onvoldoende is. Staten overal ter wereld kiezen ervoor om het probleem zoveel mogelijk te negeren.

Dat is duidelijk wanneer je de budgetten van UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, bekijkt. Voor de opvang van Syriërs in de regio rond Syrië bijvoorbeeld krijgt UNHCR, volgens de meest recente cijfers, maar 23% van het gevraagde budget. Zodat Syrische vluchtelingen in landen zoals Jordanië, Libanon en Turkije niet behoorlijk kunnen worden opgevangen. Vele families moeten zich zelfs maaltijden ontzeggen, omdat er niet genoeg geld is voor voedselhulp.

Gedwongen door de steeds oplopende dodentol in de Middellandse Zee, waar sinds het begin van dit jaar al 1.865 doden te betreuren vielen, besliste de Europese Unie – eindelijk – om een grootschalige zoek- en reddingsoperatie op te zetten. De Europese Commissie roept bovendien op tot 20.000 extra hervestigingen, en een spreiding van 40.000 vluchtelingen over Europa. Dit zijn veelbelovende stappen. Maar ze zullen niet volstaan. De omvang van de crisis vraagt een drastische koerswijziging. Niet alleen van de landen van de Europese Unie, maar op wereldwijd niveau.

Globaal fonds

Amnesty International vraagt dat een internationale conferentie bijeen wordt geroepen, waar concrete afspraken worden gemaakt voor een solidaire aanpak, die de nadruk legt op gedeelde verantwoordelijkheid, in de geest van het Vluchtelingenverdrag. Er moet een globaal fonds komen voor de opvang van vluchtelingen.

Alle staten moeten het VN-Vluchtelingenverdrag ratificeren en respecteren. Dat wil onder meer zeggen dat ze moeten zorgen voor bescherming, voor opvang en voor een degelijke asielprocedure. Mensensmokkel- en mensenhandel moeten worden aangepakt. En er moeten meer mogelijkheden komen voor de hervestiging van vluchtelingen. Want op dit ogenblik wachten volgens UNHCR een miljoen mensen op hervestiging, en dit aantal zal vermoedelijk nog toenemen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.