Wereldwijde vluchtelingencrisis vraagt drastische maatregelen

De wereld wordt geconfronteerd met de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Alleen al het Syrische conflict heeft meer dan 4 miljoen mensen uit hun land verdreven. Daarnaast zijn er meer dan 3 miljoen vluchtelingen in Zwart Afrika. Al te veel mensen moeten hun leven riskeren, in een wanhopige poging om via de Middellandse Zee Europa te bereiken. Mensensmokkel en -handel floreren. Niet alleen in de Middellandse Zee, maar bijvoorbeeld ook de Golf van Bengalen laten vele drenkelingen het leven.

maandag 15 juni 2015 09:58
Spread the love

In de aanloop naar Wereldvluchtelingendag
op 20 juni, publiceert Amnesty International het rapport The global refugee
crisis: a conspiracy of neglect
. Uit dat rapport blijkt dat de respons
van de internationale gemeenschap op de vluchtelingencrisis ruim onvoldoende
is. Staten overal ter wereld kiezen ervoor om het probleem zoveel mogelijk
te negeren.

Dat is duidelijk wanneer je de budgetten van
UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, bekijkt. Voor de opvang van Syriërs
in de regio rond Syrië bijvoorbeeld krijgt UNHCR, volgens de meest recente
cijfers, maar 23% van het gevraagde budget. Zodat Syrische vluchtelingen
in landen zoals Jordanië, Libanon en Turkije niet behoorlijk kunnen worden
opgevangen. Vele families moeten zich zelfs maaltijden ontzeggen, omdat
er niet genoeg geld is voor voedselhulp.

Gedwongen door de steeds oplopende dodentol
in de Middellandse Zee, waar sinds het begin van dit jaar al 1.865 doden
te betreuren vielen, besliste de Europese Unie – eindelijk – om een grootschalige
zoek- en reddingsoperatie op te zetten. De Europese Commissie roept bovendien
op tot 20.000 extra hervestigingen, en een spreiding van 40.000 vluchtelingen
over Europa. Dit zijn veelbelovende stappen. Maar ze zullen niet
volstaan. De omvang van de crisis vraagt een drastische koerswijziging.
Niet alleen van de landen van de Europese Unie, maar op wereldwijd niveau.

Globaal fonds

Amnesty International vraagt dat een internationale
conferentie bijeen wordt geroepen, waar concrete afspraken worden gemaakt
voor een solidaire aanpak, die de nadruk legt op gedeelde verantwoordelijkheid,
in de geest van het Vluchtelingenverdrag. Er moet een globaal fonds komen
voor de opvang van vluchtelingen.

Alle staten moeten het VN-Vluchtelingenverdrag
ratificeren en respecteren. Dat wil onder meer zeggen dat ze moeten zorgen
voor bescherming, voor opvang en voor een degelijke asielprocedure. Mensensmokkel-
en mensenhandel moeten worden aangepakt. En er moeten meer mogelijkheden
komen voor de hervestiging van vluchtelingen. Want op dit ogenblik wachten
volgens UNHCR een miljoen mensen op hervestiging, en dit aantal zal vermoedelijk
nog toenemen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!