Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Over witte ridders en de moslims

Sinds enkele jaren verschijnen er, te pas en onpas, ‘witte’ ridders die zich blijkbaar superieur wanen en weten hoe de vork werkelijk in de steel zit. Vooral als het gaat over de ‘barbaarse’ uitwassen van religies en reddingsoperaties van moslima’s en jongeren verleid door jihad-recruteerders.
woensdag 17 september 2014

'When we revolt it's not for a particular culture. We revolt simply because, for many reasons, we can no longer breathe' Fanon Frantz

Zij ontpoppen zich tot ware paternalistische Verlichtingsfundamentalisten die hopen op een eigen gevolg door zoveel mogelijk ‘likes’ en ‘retweets’ te scoren en te pochen met het aantal wetenschappelijke publicaties en uitnodigingen die ze reeds ontvingen waar ze voor een aantal gelijkgezinden hun ‘ding’ mochten doen.

Van tijd tot tijd vertonen ze schizofreen gedrag: ze dragen de Verlichtingswaarden hoog in het vaandel en doen beroep op de vrijheid waar ‘hun’ voorvaderen voor gevochten hebben. Tegelijkertijd ontnemen ze anderen diezelfde vrijheid, omdat ze geconfronteerd worden met de keuzes van ‘anderen’ die klaarblijkelijk niet passen in ‘hun’ kader.

Zonde

Zo ook een docent van een Mechelse hogeschool die een studente terroriseerde. Hij discussieerde meermaals over haar hoofddoek, die volgens hem niet zou passen binnen de huidige moderne geseculariseerde samenleving. Dag na dag moest ze de ondervragingen doorstaan: of ze die gedwongen moest dragen, waarom ze überhaupt studeerde want ze ging later toch niet werken.

Hij trachtte haar zelfs te overtuigen dat de hoofddoek onderdrukkend werkt en ze zich bevrijd zou voelen als ze die af zou zetten. Zelfs wanneer ze haar examens ging inzien, kreeg ze daar de mogelijkheid niet toe. Hij bleef volharden: hij zou haar helpen als ze zich bedreigd voelde, want in dit land is het geen zonde of zal er geen straf volgen als je je eigen keuzes maakt. Alsof ze deze jaren eerder niet al had gemaakt.

Het opiniestuk van de doctoraatsstudente Safäa Achnack was in die zin dan ook erg herkenbaar voor vele vrouwen. Achnack benoemde in haar artikel wie en wat haar vrijheid beperkte in onze democratie.

Mijn hijab belet me niet om mij zowel op intellectueel als op sociaal vlak te ontwikkelen. Dat doen jullie. Het dragen van een hoofddoek maakt me niet minder waardevol. Dat doen jullie. Mijn hijab geeft me geen onveilig gevoel. Dat doen jullie. Mijn hijab belemmert mijn vrijheid niet. Dat doen jullie. (Knack 06 /09)”

Het is dan ook pijnlijk om nota bene een onderwijsbegeleider te moeten aanhoren – op z’n George Orwells – die stelt dat het in wezen gaat ‘om de vrijheid van anderen’ (Knack, 12/09). Alsof de vrijheid van de ene meer waard zou zijn. In zulke discussies merk je op hoe ‘creatief’ fundamentalisten zijn in hun bekeringsdrang.

Patriarchaal

Daar waar de hoofddoek de voorbije jaren vooral een teken van onderdrukking zou zijn, is het nu blijkbaar een ‘symbolisch geladen kledij-accesoire’ dat zou verwijzen naar ISIS, Khomeini, Al Qaeda en zelfs vergelijkingen met het naziregime toelaat. Of anders gesteld, daar waar moslima’s vroeger vooral het slachtoffer zouden zijn van patriarchale ideeën, zijn ze nu potentiële terroristen die zich moeten distantiëren. En daarbij zich niet enkel moeten ontdoen van hun hoofddoek maar ook van een religie die blijkbaar, aldus Maarten Boudry ‘een stuk problematischer (is), zo gebiedt de eerlijkheid ons te erkennen, omdat ze veelvuldige, rechtlijnige en directe aansporingen tot haat en geweld bevat.’ (De Morgen, 13/09)

Boudry‘s aanzet ‘Beste gematigde moslim’ maakte al duidelijk dat hij ging blijven hangen in het Groot Gelijk. Alsof moslim-zijn überhaupt iets negatief is, maar dat het toelaatbaar is zolang je ‘gematigd’ bent. Wat helpt distantiëren van ISIS wanneer het dominante discours – vaak op agressieve wijze – doet alsof islam het patent heeft op geweld en terreur? En moslims bij voorbaat schuldig zijn aan elke misdaad.

Wat maakt dat mensen vandaag anderen de vrijheid niet gunnen om te denken of te geloven wat ze willen? Om met de meest beledigende vooroordelen rond te lopen rond ‘de’ ander en zichzelf daarom een morele superioriteit toe te kennen? Waar halen so called intellectuelen het idee dat ze als radicale atheïsten mogen bepalen hoe gelovigen door het leven moeten gaan onder het mom van ‘ik lees in de Koran’. Is het niet het voorrecht van het individu in kwestie die zijn/haar inspiratie mag bepalen?

 Amish

Waarom laten moslims, met welke overtuiging en politieke strekking ook, zich hierin onderdrukken en hun religie bepalen door anderen die er eigenlijk niets mee te maken hebben? Waarom schieten we plots in het wilde weg, door anderen als afvallig en ‘slechte’ moslims te benoemen? Om ons plots te keren tegen moslims die de niqab dragen, of baarden.

Zou het niet logischer zijn – op lange termijn – om ons te keren tegen onderdrukkende mechanismen? Mijn strijd is helemaal niet gericht tegen ‘salafisten’. Waarom zouden zij het recht niet hebben om hun levensbeschouwing te interpreteren zoals ze willen? Waarom mogen zij geen moslimse variant zijn van de Amish? Mijn strijd is ook niet gericht op moslims die op geheel andere manier met islam omgaan. Of op mensen die niet meer gelovig zijn. Waarom kan de diversiteit, die de Koran en Grondwet vooropstelt, niet geaccepteerd worden?

Waarom leggen we ons niet neer bij het feit dat de Koran multi-interpreteerbaar is? Dat moslims ‘in staat zijn’ de Grondwet te onderschrijven?

Met alle opiniestukken en uitspraken zou je nochtans denken dat er in ons land dagelijks koppen rollen en moslims bijeenkomen – met zoete muntthee – om na te gaan hoe ze ‘de ongelovigen kunnen onderwerpen’.

Hollywood

Het spijt me je te moeten teleurstellen. Geen Hollywoodtaferelen met good-guys en bad-guys of ‘war on terror’. Geen schokkende verhalen over jongeren die plots stoppen met roken en drinken om te gaan strijden, maar wel om voor de hand liggende redenen: hun gezondheid. Geen jongeren die gaan ‘trainen’ in de Ardennen om ‘jihad’ te voeren, er zijn ook moslims die kamperen en paintball ontspannend vinden (ja echt!). En ja, er zijn jongeren die én moslim zijn én puberen. Ook moslims kunnen niet ontsnappen aan de wet van de natuur. Zich verdiepen in de islam doen jongeren ook uit interesse, ja zelfs als sommige niet-gelovigen blijven zagen over de onverenigbaarheid met het Westen. Voor diezelfde jongeren is dat alleszins wel mogelijk.

Verder proberen we, net als elke burger, enkel stand te houden in deze rechtse samenleving waar het marktdenken overal binnensijpelt.

De enige strijd die we – op dit moment – willen leveren is de strijd voor een degelijk en betaalbaar onderwijs, zorg en arbeid.

Het kan niet zo zijn dat wanneer tweeverdieners een huis willen aankopen, jarenlang een dieet van brood en water moeten ondergaan in combinatie met overuren op het werk om het hoofd boven water te houden. Of dat mensen jarenlang werken in een bedrijf en zonder pardon worden afgedankt. In een samenleving gebaseerd op de gelijkheid tussen man en vrouw mag de loonkloof en huiselijk geweld niet genormaliseerd worden. Discriminatie moet als strafbaar feit ook werkelijk aangepakt worden met maatregelen, zero tolerantie mag hier toegepast worden.

Justitia

Het gaat om een strijd tegen de investering in oorlogswapens, terwijl we in crisis zitten en basisrechten ‘niet betaalbaar zijn’. Alsof dat niet genoeg is zijn er de rabiate atheïsten die proclameren te weten wat de Koran zegt en daarom dus ook weten wat er zich in de hoofden van alle moslims afspeelt. Zonder de context te bepalen of een kader te schetsen. Alsof moslims in onze samenleving hun religie in een vacuüm beleven.

We hebben als burgers de keuze om het samenleven vorm te geven en daar de grenzen van te bepalen. Geen van de vele verschillende levensbeschouwingen zal verdwijnen, dus we zitten met elkaar opgescheept. In zo’n bonte verzameling van levensbeschouwingen kunnen we het over de zin van het leven niet eens zijn, dat hoeft ook niet. We kunnen er wel van uitgaan dat ieder zijn eigen waarheid heeft en de mensenrechten respecteert als basis. Diegene die dat overschrijdt, moet het regelen met Vrouwe Justitia.

Maar rechten gaan terugschroeven, sommigen de vrijheid waar altijd zo mee gezwaaid wordt niet gunnen, burgers continu verbaal geweld aandoen: dat alles en meer veroorzaakt op zeker moment tegenwind. Als we als samenleving daarmee kunnen leven, laten we dan gerust verder doen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

23 reacties

 • door Frank De Jonckheere op woensdag 17 september 2014

  Als vrijzinnig-humanist zeg ik: god bestaat niet, maar iedereen heeft het recht om te doen alsof. Ook Samira.

  Op het einde van deze opinie is te lezen dat Mensenrechten sowieso de basis moeten vormen van het samenleven en dat deze Mensenrechten ook afdwingbaar moeten zijn. Samira Azabar en Maarten Boudry zeggen dus hetzelfde.

  Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft namelijk in zijn uitspraak van 13 februari 2003 verklaard dat de sharia in ieder geval deels strijdig is met de mensenrechten zoals geformuleerd door de Mensenrechten-Conventie van de VN: “Het is moeilijk om respect te verklaren voor democratie en mensenrechten terwijl men tevens een regime gebaseerd op de sharia steunt, dat duidelijk verschilt met waarden zoals vastgelegd door de Conventie voor de Rechten van de Mens, speciaal met betrekking tot zijn strafwetten en strafrechtspraak, zijn regelgeving m.b.t. de legale status van vrouwen en de manier waarop het intervenieert in alle onderdelen van het private en publieke leven in overeenstemming met haar religieuze uitgangspunten".

  Zo zeggen we allemaal hetzelfde op een andere manier.

  • door ismail spada op woensdag 17 september 2014

   Salaam alaykoum beste zuster Samira,

   Als witte moslim vind ik geen verplichting van de hijab in de Koran. Gamal al-Banna (de broer van Hassan) vond ook dat de fiqhgeleerden de vrouwen gijzelen.

   Kan er ook eens iemand van tussen de zeer bekende islam-geleerden opstaan om te zeggen dat vrouwen vrij zijn om een hoofddoek te dragen of hem niet te dragen zonder dat het enige gevolgen heeft bij Allah?

   Een Yusuf al-Qaradawi bv.

   Of een Tareq Ramadan? Hij wil al een moratorium op de steniging maar zegt tegelijkertijd dat er maar 1 ISLAM is.

   Of dichter bij huis: een Mohammed Chatouani of Sulayman Van Ael?

   Wat vindt u trouwens van de steniging en het doden van afvalligen en van vrouwenbesnijdenis en van vrouwen die altijd moeten vergezeld worden van een mahram als ze al eens buiten mogen komen?

   Vindt u ook dat de Universele Rechten van de Mens een mens-gemaakte wet is die niet van de ISLAM is? Wat vindt u van de grondwet? Vindt u ook dat de democratie niet islamitisch is maar van de shaytan?

   Wanneer moet de shari'ah van de geleerden ingevoerd worden volgens u?

   Als u zo pro hoofddoek bent dan kan het haast niet anders dan dat de andere zaken u ook nauw aan het hart liggen.

   Misschien zijn we allemaal een beetje ISIS maar durven we er niet voor uit komen?

   Ik vind dat de moslimgeleerden obstakels zijn op de Weg van Allah. En geleerden zijn niet de erfgenamen van de Profeten.

   En moslims kunnen zelf denken en hoeven niet blind te volgen wat hun geleerden allemaal zeggen. Juist?

   Hebben moslims ook recht op vrije meningsuiting? Ik ook? En ik ben de laatste om de hoofddoek te verbieden of hem te verplichten. Ik kom er voor uit maar niemand hoeft als ik te denken noch hoef ik als anderen te denken. Ja toch?

   Allah weet wat in onze harten is maar wij weten nauwelijks iets over elkaar. Niet?

 • door rvdl op donderdag 18 september 2014

  Samira herhaalt de klassieke argumenten van moslims:

  1/ islam zou in essentie vredelievend zijn

  Wie de Koran gelezen heeft, weet dat het, weliswaar in al zijn tegenstrijdigheden, veel meer dan bijvoorbeeld de bijbel bol staat van de oproepen tot geweld jegens niet-moslims. Moslims hebben dan ook overal ruzie met iedereen: joden, christenen, hindoes en zelfs met elkaar.

  2/ extremisme zou een randverschijnsel zijn

  Volgens de recente studie van Ruud Koopmans ziet in België 63% hun land als een vijand van de Islam, en vindt 70% de islamitische wetten belangrijker dan de wetten van het land. Volgens een gelijkaardige Britse studie is 40% van de jonge moslims daar voor de doodstraf voor geloofsafval. Ik weet niet hoe Samira dit definieert, maar ik vind dat behoorlijk extreem.

  3/ een hoofddoek zou een puur individuele keuze zijn

  Ik kan de tegenargumenten niet beter verwoorden dan het aangehaalde artikel in de Knack (http://bit.ly/1wpz3Yh). Met een hoofddoek draag je, gewild of niet, de steun uit voor een geloof dat zich niet bepaald populair maakt bij de rest van de bevolking.

  Tenslotte heeft Samira blijkbaar moeite met de kritieken van 'paternalistische verlichtingsfundamentalisten'. Maar verlichting betekent niet dat je geen kritiek mag hebben op gedachtengoed dat diezelfde verlichtingsgedachte verwerpt.

 • door StijnHorvath op donderdag 18 september 2014

  Beste Mevr. Azabar,

  Veel van wat hier staat kan ik onderschrijven. Ik vind het eveneens vreemd en nogal ironisch dat islam-critici telkens opnieuw met koranverzen staan te zwaaien. Een (poëtische) tekst kan iedereen interpreteren zoals hij/zij dat wilt. In die zin is Maarten Boudry even 'fundamentalistisch' als de gemiddelde salafist.

  Toch moet u eens proberen om mij één (hedendaags) moslimland (of -rijk in de geschiedenis) te noemen waar het recht op godsdienstvrijheid bestond. Ik bedoel dus 'vrijheid' zonder vernederende taksen en tweederangs burgerschap.

  Overal waar 'de islam' (hoe u die ook wilt invullen) de meerderheidsgodsdienst is, worden minderheden gediscrimineerd. Iedere moslim zal ook toegeven dat moslims en niet-moslims niet gelijk zijn voor de sharia, hoe progressief u die ook zou willen invullen.

  Ik zou eens van een praktiserende moslim willen horen hoe dat komt.

  Het gaat mij dus niet om de theorie (koran en hadith, enz.), maar om de praktijk.

  Los daarvan loopt u vergelijking tussen salafisten en Amish toch wel behoorlijk mank. De Amish kennen immers geen bekeringsijver zoals de salafisten die kennen (dawah).

  Bovendien bestaan er geen gewapende groepen op deze planeet die zich beroepen op hun interpretatie van de Bijbel. Helaas kent het salafisme die wel.

  De nogal formalistische manier Amish en salafisten hun geloof belijden brengt mij wel tot de volgende vraag: waarom hebben moslims als u het enkel over hoofddoeken en andere formele aspecten van uw geloof? Telkens wanneer ik het opiniestuk van een praktiserende moslim lees bekruipt mij het gevoel dat zij een geloof belijden dat geen enkele spirituele inhoud heeft. Alsof moslim zijn enkel maar betekent dat je lichaam gezond moet blijven (geen alcohol en liefst niet roken), dat je geen varkensvlees en schaaldieren mag eten en dan natuurlijk nog de hoofddoek.

  Het zou het wederzijds begrip ten goede komen, mochten moslims eens over de INHOUD van hun geloof getuigenis afleggen.

  • door ismail spada op donderdag 18 september 2014

   Misschien kan een moslima als onze zuster Samira aan de geïnteresseerden eens vertellen wat de definitie van een moslim is en wat het woord Islam voor haar betekent? Misschien heb ik, zoekende moslim, een en ander niet juist begrepen?

   Ik heb namelijk niet op de schoot van de geleerden gezeten maar ik heb zelf getracht om de Koran te begrijpen door hem zowat stuk te lezen.

   Als je zelf initiatief neemt en het initiatief niet aan anderen overlaat dan kan het InchaAllah wel eens zijn dat je een heel andere kijk ontwikkelt dan die van de meeste geïndoctrineerde moslim.

   Waarmee ik niet wil beweren dat ik de waarheid in pacht heb want dat voorrecht laat ik graag aan de geleerden over die blind willen gevolgd worden.

   • door StijnHorvath op donderdag 18 september 2014

    Gaat u vooral ook zélf uw gang, beste Ismaël ;-)

  • door Didier op donderdag 18 september 2014

   “Bovendien bestaan er geen gewapende groepen op deze planeet die zich beroepen op hun interpretatie van de Bijbel.” Als het Amerikaanse leger en het Zionistische leger geen gewapende groepen zijn dan strookt jouw uitspraak met de waarheid.

   Of toch niet. Nooit gehoord over de Lord's Resistance Army? http://en.wikipedia.org/wiki/Lord's_Resistance_Army http://nl.wikipedia.org/wiki/Verzetsleger_van_de_Heer

   Je vroeg om één (hedendaags) moslimland met recht op godsdienstvrijheid. Ik geef je er vier die ik ken: Marokko, Tunesië, Turkije en Iran. En de geschiedenis staat er bol van. Af en toe eens een boek vastnemen kan nooit kwaad. Of als dat te zwaar valt, door in buitenlandse forums te surfen kan men ook veel bijleren.

   Je verwijt islam-critici (terecht) dat ze met koranverzen staan te zwaaien, maar je doet het zelf: die taks is alles behalve een vernedering.

   En zo kunnen we nog lang doorgaan, maar ik heb niet de tijd om jouw huiswerk te doen …

   En als men, zoals een heer betaamt, die moslimvrouwen nu eens eindelijk gerust liet over hun kleding, dan zou men best andere dingen te horen krijgen. Maar wil men dat wel, zoals jij beweert? Daar knelt het schoentje …

   • door dre op vrijdag 19 september 2014

    u heeft wel veel kritiek . En vooral over het gedrag van autochtonen ten opzichte van de moslim vrouwen .Misschien eens beginnen met hoe allochtonen zich gedragen ten opzichte niet moslim vrouwen ! Of was femme de la rue een toevalligheid ?

  • door ismail spada op vrijdag 19 september 2014

   Hoe progressief Samira Azabar ook mag zijn.

   Ze heeft uiteidelijk niets te vertellen als het op de shari'ah aankomt.

   Zelfs Tareq Ramadan, die de steniging "on hold" wil zetten, zal genoegen moeten nemen met wat de geleerden beslissen. De toevoeging die T.R. aan zijn moratorium doet "Er is maar 1 Islam" zegt al genoeg. Men hoeft zich geen illusies te maken.

   Er mogen nog zoveel progressieven rondlopen. De uiteindelijke beslissing wordt door geleerden genomen die enkel een massa blinde volgelingen nodig hebben om hun zin te kunnen doordrijven.

   Het is sinds het ontstaan en de invoering van de shari'ah nooit anders geweest. En de verschillende rechtsscholen die er bestaan zijn er gekomen met de steun van een onwetende achterban die zich achter iemand schaarde opdat die hen zou vertellen hoe te leven, te bidden enz.

   Daarnaast zijn er moslims die geen rechtsscholen erkennen en zich enkel op het pad van de allereerste moslims willen bevinden.

   Waar is DE shari'ah, waar is de Goddelijke Wet trouwens? Ik zoek er al jaren naar en ik meen hem in de Koran te hebben gevonden maar dat is buiten de waard gerekend: De geleerden en hun medestanders.

   Shari'ah is niets anders dan een menselijke uitvinding van hen die in ZIJN Plaats het volk op hun weg willen leiden.

   Niks nieuws onder de zon. De geschiedenis blijft zich herhalen. De gevolgen zullen InchaAllah ook dezelfde zijn.

   • door StijnHorvath op vrijdag 19 september 2014

    Beste Didier,

    Interessant hoe de anonimiteit van het internet mensen ertoe verleidt om op een pedant toontje anderen terecht te wijzen.

    Met onderstaand citaat duidde ik op de wat vreemde vergelijking tussen Amish en salafisten:

    “Bovendien bestaan er geen gewapende groepen op deze planeet die zich beroepen op hun interpretatie van de Bijbel.”

    Er bestaan dus geen gewapende Amish die hun wil/interpretatie aan anderen proberen op te leggen. Bepaalde salafisten denken daar héél anders over. Toch zijn er ook totaal apolitieke salafisten, maar die onderschrijven wel nog steeds het principe van de 'dawah' (bekeringsijver).

    Dat er ook fanatieke christenen en joden bestaan lijkt mij duidelijk, maar hier ging het om de Amish.

    Los daarvan is het gevaar dat van militante christenen uitgaat vandaag miniem in vergelijking met bepaalde jihadi-salafisten.

    Landen als Marokko, Tunesië, Turkije en Iran kennen geen godsdienstvrijheid zoals die in het westen (met zijn zeer beperkte hoofddoekenverbod in een aantal landen) wel bestaat.

    In Iran worden alle regieuze minderheden -inclusief christenen en joden- gediscrimineerd. De Bahai zijn er echter nog het ergst aan toe. Dat behoeft eigenlijk geen betoog, maar aangezien je toch "af en toe eens een boek vastneemt", kan deze link je verder helpen:

    http://www.fidh.org/IMG/pdf/ir0108a.pdf

    Marokko en Tunesië zijn ook geen goede voorbeelden. De verspreiding van regieus materiaal van niet-islamitische aard is er bij wet verboden. Ik heb het hier dus niet eens over latente vormen van discriminatie:

    http://www.state.gov/documents/organization/208616.pdf

    Idem wat betreft Tunesië (zelfs na de revolutie):

    http://berkleycenter.georgetown.edu/essays/religious-freedom-in-tunisia

    In Turkije hebben kerken niet eens rechtspersoonlijkheid. Ze kunnen dus zonder probleem 'onteigend' worden (want ze zijn toch geen eigendom).

    Meer lezen? http://berkleycenter.georgetown.edu/essays/religious-freedom-in-turkey

    Wat de geschiedenis kijk ik uit naar concrete voorbeelden. Je eerdere voorbeelden zijn alvast veelbelovend.

    Wat de taks betreft heb ik nergens een koranvers aangehaald. Ik heb enkel naar de 'praktijk' ervan verwezen. Vraag eens aan Moslims of zij het niet vernederend zouden vinden mochten ze in België een taks moeten betalen om hun geloof te belijden.

    Mocht één onverlaat het in zijn hoofd halen om zoiets hier in te voeren, dan sta ik samen met de moslims op de barricaden om te protesteren.

    En zo kunnen we nog lang doorgaan, maar ik heb niet de tijd om jouw huiswerk te doen …

 • door beatrice miehlun op donderdag 18 september 2014

  Ik begrijp de ergernis en kwaadheid van Samira. Het moet moeilijk zijn als normale, onschuldige burger constant in de hoek van de extremist geduwd te worden. Er is in onze samenleving heel wat werk aan de integratie winkel en inderdaad zijn er heel wat vershillende vormen van Islam en is het niet eerlijk dat je extremist bent tot het tegendeel bewezen is. En toch vind ik dat ze zich eigenlijk een beetje gedraagt als een verwend kind in haar klaagzang. Het is als de vrouwen van vandaag die niet begrijpen wat het feminisme voor hen gedaan heeft. Of zoals Hillary Clinton het onlangs beschreef, Als je niet weet hoeveel het feminisme voor alle westerse vrouwen betekent, dan ben je te laat geboren.. Je woont in Belgie, je hebt alle vrijheden van denken, onderwijs (ik hoor je, onderwijs is belangrijk) medische hulp etc etc. Laat het nu net deze sectoren zijn die in de meeste moslimlanden sneuvelen in de intenties en de budgetten. Je kan niet ontkennen dat in sommige moslim landen de Islam als een wapen tegen de eigen populatie wordt aangewend om de mensen dom te houden. Je kan niet ontkennen dat in de meeste moslim landen de positie van de vrouw niet 'je dat' is. Hier in Maleisie kan een onafhankelijke vrouw, zij is secretaresse van het hoofd van het bedrijf, na het werk niet alleen buiten komen. Ze moet een man bij zich hebben. Zelfs al is die man haar 8 jaar oude neefje. En dit terwijl in hetzelfde land de vrouwen van de Chinese en Indische minderheden (inderdaad serieuse tweederangsburgers) vrij doen en laten wat ze willen. Ik wil echt niets negatief zeggen over de Islam, dat is een religie als een andere, behalve dat ze tegenwoordig politiek wordt gebruikt om de mensen in een sfeer van dogma te verdoven. Dat spijt me ten zeerste maar in mijn ervaring is het een correcte analyse. Zoals een andere reactie hier beschrijft, er is geen moslimland waar de niet moslims geen onderdrukte of tweederangs burgers zijn. Als ik graag in minirok en hoge hielen rond wil lopen zonder problemen, dan moet ik niet naar Saoudi Arabie verhuizen. (of ja, een boerka kopen) Nu terug naar die hoofddoek: is het niet vreemd dat die niet iets intrinsiek is aan de Islam, het is een recent verschijnsel. Hier in Maleisie is de hijab ingevoerd ongeveer 20 jaar geleden. In die korte tijd dragen 99.99% van de vrouwen nu de hijab en hebben ze ook de rest van hun kledij veranderd en nu worden ze via de media en reclameborden van de religieuse politie ertoe aangespoord langere hijabs te dragen en geen plekje huid meer te tonen, zelfs geen blote voeten in de sandalen (heb je ook enig idee hoe warm het hier is) maar zij doen allemaal mooi mee aan de georchestreerde Arabisering. Ik weet niet vanwaar dat verschijnsel komt maar het lijkt erop dat moslims zich vandaag de dag meer en meer expliciet als moslim willen profileren. En dat de politieke leiders van de moslimlanden dit uitbuiten of zelfs gepland hebben (zo ziet het er hier naar uit, dat het gepland is, de grote unie van moslimlanden) En besef je als moslima ook wel hoe de mannen in jullie gemeenschap omgaan met niet moslim vrouwen? Niet gesluierde vrouwen? Is dat iets wat je stoort? Hoe je het ook draait of keert, je maakt deel uit van een groep. Denk je dat je als westerse vrouw ook niet een stempel meedraagt overal waar je gaat? Zelfs al draag ik een rok tot op mn enkels en een losse blouse met lange mouwen, in sommige landen ben en blijf ik een hoer en is mijn leven of mijn vrijheid niets waard. Hollywood zet de toon en er is niet aan onderuit te komen. Wij dragen het stigma (niet de mannen hoor, die er in de films toch ook oplos-n...-en) Ik weet goed hoe het voelt gesluierd te zijn en hoe ik me zo in verschillende landen zelfs beter voelde, veiliger en weggestoken van de blikken van de mannen op straat. Je hoeft geen 2 keer te raden in welke landen dat net precies weer was. When in Rome, do as the Romans do.

  • door ismail spada op vrijdag 19 september 2014

   En weer lijkt het er op dat Samira haar monoloog heeft afgestoken en de dialoog overlaat aan niet-moslims en een enkele critici moslim.

   Wanneer zal er eens dialoog plaats vinden, zelfs tot op het scherp van de snee, zodat er uit die gesprekken begrip voor elkaar kan groeien en er mogelijk een consensus bereikt wordt. Overleggen staat in de Koran.

   Er lijkt wel een systeem achter te zitten want ook Saafa deed haar monoloog. Alle lezingen over Islam en aanverwanten zijn meestal monologen. Als men vragen wil stellen is de lezing-gever vaak al met de Noorderzon verdwenen. Anderen predikers geven op een vraag het typische antwoord: "Vraag mij niets want ik ben geen geleerde."

   Als men zelf niets eens weet waarover men een lezing geeft waarom begint men er dan aan? Omdat het moet van hogerhand of is het omdat het opbrengt?

   Zo zijn er op grootse evenementen bekende sprekers die achteraf hun boeken of cd's signeren en terloops ook nog eens geloofsgetuigenissen afnemen van nieuwe moslims die hun toetreding tot de Islam zo extra in de verf kunnen zetten. Een onvergetelijke dag, weet je nog?

   Islam is big business. Islam is ook politiek. Daar heeft niemand een probleem mee (in het Westen toch niet) Dat het geloof misbruikt wordt om het dagelijks brood mee te verdienen en om anderen verwijten te kunnen maken over beperkingen van de godsdienstvrijheid zou ook nog door de beugel kunnen maar zeg dan waarom je het doet.

   Wie echt met het geloof bezig is kan zich goed inbeelden waarom moslims en moslimas zich vaak beperken tot simpele dingen als een hoofddoek en een baard. Ja, waarom is een baard niet verplicht voor mannen? De Profeet (saws) had er toch een.

   Moslims kennen meestal niets anders van de Islam dan zulke zaken. De Koran ontgaat de meesten zelfs volledig. Ze mogen hem niet eens lezen om te begrijpen.

   Moge Allah onze kennis doen toenemen.

 • door Fool for Thought op donderdag 18 september 2014

  Mooie tekst Samira, dewelke ik onderschrijf. de reacties duiden ook heel duidelijk dat islamofobie niet enkel in rechtse hoek moet gezocht worden.

  • door ismail spada op vrijdag 19 september 2014

   Beste TheFoolforThought,

   Misschien bedoel je de kritische moslimstem? Ik weet het niet. Laat het ons eens weten. En misschien kan je jezelf dan ook wat verduidelijken?

   Je antwoord kan nu zo op facebook. Hahaha.

   Je geeft een like aan Samira en diegenen die geen like geven zijn allemaal "islamofoob"?

   Wat ik, als moslim, vind, is dat de Koran de mensen naar de Islam trekt. GOD leidt namelijk naar het geloof. En bv. niet de opstandigheid tegen een 'verkeerde' samenleving.

   Maar eens je jezelf in de Islam goed begint te voelen en meer kennis opdoet dan pas leer je de moslims kennen die ook gewone mensen zijn.

   Een medewerkster van de VUG, die met haar geïdealiseerde Koran notities veel meisjes en jonge vrouwen met de Islam heeft doen kennismaken gaf toe dat deze meisjes vol overtuiging de Islam binnentraden om na enkele maanden weer weg te lopen nadat ze de moslims beter hadden leren kennen.

   Het is dus niet de promotie voor de Islam of het zijn niet de aanvallen vanuit de moslimgemeenschap op de Westerse maatschappij en haar zogenaamde discriminatie tegenover moslims die mensen er toe aanzet om de Islam binnen te treden.

   Neen, vaak is het net alsof de moslimgemeenschap die nieuwkomers weer verjaagd.

   En er zijn dikwijls geweldige broeders en zusters bij met geweldig veel kennis en vol idealisme. Maar daar kan de moslimgemeenschap blijkbaar weinig mee aanvangen? Daar willen ze, naar mijn gevoel, alleen medestanders, blinde volgelingen, activisten, geldinzamelaars, lobbyisten, potentiële strijders.

   De meesten van de nog-zelf-nadenkenden worden daarna niet "islamofoob" maar begrijpen alleen niet waarom ze zo behandeld worden en zouden daarover graag een gesprek voeren. En dat komt er niet. Begrijp je?

   Hoe sta je trouwens tegenover Sjiieten, Ahmadiyya moslims, Koranietische moslims die de hadith maar niks vinden, tegenover Joden en Christenen?

   Zelf heb ik met al deze moslims, hierboven vermeld, geen enkel probleem. Ik zie ze als broeders en zusters in het geloof. Ik heb ook geen probleem met ongelovigen want GOD leidt naar geloven in Hem en niet de Islam-geleerden en zelfs de Profeet Mohammed niet.

   Ik ga er van uit dat je moslim bent. Heb jij een probleem met andersdenkenden? Nee toch?

   BarakaAllahufik voor je antwoord.

   • door ismail spada op zaterdag 20 september 2014

    Kif Kif gesteund door de Vlaamse Overheid, de Vlaamse gemeenschap en de Federatie van Democratische Marokkaanse organisaties steunt dan toch niet altijd de individuen in hun grondrechten zoals de vrije meningsuiting?

    Wordt er dan toch gecensureerd?

    Misschien kan iemand van Kif Kif eens uitzoeken waarom sommige berichten die geplaatst worden na enkele minuten weer verdwijnen?

    Het zou InchaAllah leerzaam kunnen zijn.

    Misschien zou een stilstaand beeld een bewijs zijn?

    Het is namelijk altijd mogelijk om storende berichten van commentaar te voorzien of ze te weerleggen wegens ongegrond.

    We kunnen er uit leren.

    Het is een dialoog en geen monoloog neem ik aan?

    We leven in een vrij land en (nog) niet in de Islamitische Staat, is het niet?

 • door StijnHorvath op vrijdag 19 september 2014

  Dit zal mevrouw Azabar ook nog een tijdje achtervolgen:

  http://www.youtube.com/watch?v=DjxdwtQ15pY

  In een uitzending van Terzake van een aantal jaar (2010) terug vergeleek ze de jongens van Sharia4Belgium met Etienne Vermeersch en Benno Barnard.

  "Ik vind het even zwaar om die protestanten (Sharia4Belgium) radicalistisch (sic!) en extremistisch te noemen. Ik denk dat we naar een meer genuanceerder (sic!) debat moeten gaan. Dat we het debat ten gronde moeten voeren."

  Dat was 2010. Inmiddels hebben de kernleden van Sharia4Belgium zich bij IS aangesloten en zich volgens de laatste geruchten schuldig gemaakt aan folterpraktijken en executies.

  Relativeren is goed, maar er zijn grenzen.

  • door ismail spada op vrijdag 19 september 2014

   Salaam beste zuster Samira,

   (Van een witte moslimridder. Jouw broeder in het geloof)

   Jij springt nu al jaren in de bres om onrechtvaardigheden proberen te verzachten of compleet uit te roeien.

   Ik probeer dat ook.

   U treedt vaak op het voorplan in debatten en ik tracht op een bescheiden manier een steentje bij te dragen aan het bekend maken van de Koran in al zijn facetten samen met enkele zusters en broeders, die het ook goed menen, op Islamitische sites.

   Sinds kort heb ik begrepen dat de verwijten die binnen de multiculturele gemeenschappen door de respectievelijke groepen naar elkaar gestuurd worden in feite niets met de Islam te maken hebben.

   Meestal wordt er dan ook duidelijk gesteld dat er niet over godsdienstige onderwerpen mag of kan gesproken worden want theologische discours vallen binnen de privé-sfeer.

   Er daar wringt juist het schoentje. (volgens mijn bescheiden mening.)

   Islam is volgens vele moslims geen religie maar een totale manier van leven.

   Hoe kunnen moslims met niet-moslims over een totaal verschillende manier van leven, met eigen wetten, voorschriften en gebruiken een gesprek voeren? Ze spreken naast elkaar en begrijpen elkaar niet. Vaak hebben ze ook geen respect voor elkaars mening.

   Maar moslims zijn het onderling nog niet eens over de te volgen religieuze weg, laat staan om het over twee totaal verschillende te volgen wegen te hebben.

   Ik vond jaren geleden in de Islam, en meer bepaald in de Koran, een weg om met iedereen overeen te komen.

   Als de Koran met daarin Gods Barmhartigheid en Kennis in praktijk zou worden omgezet blijven er (volgens mij) nog maar weinig mensen over die niet tevreden zouden zijn met de vrede die ze zouden ervaren.

   Maar al snel ondervond ik dat ik een van de weinigen was die in mijn moslimgemeenschap de Koran op die manier had begrepen en nog steeds zo begrijp, vooral omdat ik Zijn Boek niet door anderen heb laten uitleggen.

   Ik wil jou geen woorden in de mond leggen en je hoeft ook niet op mijn vragen te antwoorden maar is het niet een beetje zo dat ook jij overspel niet bestraft wil zien met steniging en diefstal van belangrijke dingen niet wel vergelden met het verwijderen van een hand?

   Onderstaand een (niet helemaal correcte maar eerder kwalijke) weergave van enkele van de meest betrouwbare uitspraken van de Profeet (saws) volgens vele moslims.

   Omwille van de uitgebreidheid laat ik de volledige hadith achterwege en plaats ik een ingekorte versie (zoals ook de meeste geleerden doen) en blijft in wezen alleen de essentie over, die door de meeste moslimmannen ook zo wordt begrepen.

   Over elke hadith waarvan je denkt, die is te zeer bij de haren gesleurd kunnen we natuurlijk in detail verder spreken als je dat zou willen.

   Bukhari 1 2 28 Vrouwen vormen de meerderheid van de bewoners van de hel. Bukhari 1 2 28 Vrouwen zijn ondankbaar Bukhari 1 6 301 Vrouwen zijn dommer dan mannen. Bukhari 1 6 301 Vrouwen mogen niet vasten en bidden tijdens hun menstruatieperiode. Bukhari 1 6 301 Vrouwen zijn minder spiritueel dan mannen. Bukhari 1 6 301 Vrouwen kunnen voorzichtige verstandige mannen van het rechte pad afbrengen. Bukhari 1 6 301 Door haar gebrek aan intelligentie is een getuigenis van een vrouw maar de helft van de getuigenis van een man waard.. Muslim - 4 1032, 1034 Iemands gebed wordt verstoord of ongeldig als er een ezel, een vrouw of een zwarte hond voorbij gaat. Bukhari 1 9 490, 493 Vrouwen zijn misschien toch beter dan honden en ezels. Bukhari 2 18 161 De meeste bewoners van de hel zijn vrouwen vanwege hun ondankbaarheid jegens goede daden en hun echtgenoten. Bukhari 2 21 288 Een vrouw mag alleen op een tweedaagse reis gaan met haar man of Mahram. Bukhari 2 24 541 Vrouwen zijn gebrekkig in intelligentie en geloof. Muslim - 4 1926 De meeste vrouwen zijn brandstof voor de hel. Muslim - 4 1982 De meeste bewoners van de hel zijn vrouwen vanwege hun ondankbaarheid jegens hun echtgenoten en hun goedheid. Muslim - 8 3240 Vrouwen komen en gaan in de vorm van een duivel. Muslim - 8 3303 Een vrouw moet instemmen voordat men met haar mag trouwen. Een maagd stemt in door te zwijgen. Muslim - 8 3366 Als een vrouw een nacht niet in het bed van haar man slaapt vervloeken de engelen haar tot in de morgen.

   Niet helemaal volgens de Arabische tekst en ook zeer summier weergegeven maar toch ga ik er van uit dat jij, als vrouw, niet akkoord gaat met wat de Profeet vzmh allemaal zou gezegd hebben volgens sommige doorvertellers.

   Als je niet akkoord zou zijn met deze overleveringen die allemaal uit de meest betrouwbare bronnen komen, waarmee de sunna wordt aangeduid, dan ben je in feite op zijn minst tegen een deel van de sunna zodat je een deel van de sunna verwerpt.

   Er zijn bijgevolg andere katten te geselen dan het dragen van de hoofddoek waarmee men eigenlijk te kennen geeft de sunna integraal te volgen. Niet?

   Wellicht zijn we het veeleer eens met elkaar dan dat we van mening verschillen.

 • door HELENE PASSTOORS op vrijdag 19 september 2014

  Beste Samira Azabar, Er is absoluut geen reden voor Moslims om zich in de verdediging te laten duwen, integendeel. 'De' Islam is een godsdienst en kan dus voor niets verantwoordelijk zijn. 'Dé Moslims' kunnen evenmin verantwoordelijk gehouden worden voor ISIS of welke andere gevaarlijke gekken als 'dé christenen' verantwoordelijk zijn voor The Lord's Resistance Army, of de Ku Klux Clan, of Jim Jones en zijn People's Temple die 300 kinderen en 600 volwassenen in een combinatie van moord en massa-zelfmoord doodde (1998), of de Orde van de Zonnetempel die in Frankrijk, Zwitserland en Québec op eendere wijze met moord en zelfmoord huishield en ook in België actief was (is?), of het rosicrucianisme (blijkbaar nog enkele actieve sektes), enz. Of 'dé Joden' voor wat Israël de Palestijnen aandoet...

  Ook al voeren die allen religie in het vaandel.

  ISIS en verwanten zijn een probleem, zegt men, ook voor ons. Wel, laten we dan samen rond de tafel gaan zitten en de ware aard van dat probleem analyseren. En zien hoe we willen dat onze regeringen dat aanpakken.

  In plaats van zo'n ISIS precies in de kaart te spelen met aanvallen op de Islam en Moslims, door alle ouwe vooroordelen en racismes weer hoog op te laten laaien en discriminatie en sociale problemen aan te wakkeren. Dit is gewoonweg onzinnig!

  Denkt iemand echt dat we problemen kunnen oplossen door ons dood te staren op de Islam en/of de Koran en/of godmagweten welke gebruiken of andere landen? Is de Verlichting weer 'ns in de bol geslagen, zijn we weer bevangen van de beschavingswoede zaliger gedachte? U hebt gelijk, er zijn betere dingen te doen.

  mvg, hp

  • door ismail spada op zaterdag 20 september 2014

   Heel juist gezegd beste Helene Pastoors,

   Er is geen enkele reden om zich in de verdediging te laten duwen door niet-gelovigen of fanatieke denkers.

   Als moslim voel ik mij dan ook niet in de verdediging gedrukt, niet door Vlamingen niet door atheïsten en niet door anders-gelovigen of niet-gelovigen.

   Geen van allen heeft mij ooit iets misdaan of een duimbreed in de weg gelegd.

   Ondanks het feit dat ik in een lang wit hemd op vrijdag naar de moskee ga en een baard heb zijn al mijn buren en kennissen zeer vriendelijk en verwelkomend. Ik heb nog nooit een opmerking gekregen.

   En inderdaad is de ISLAM een godsdienst waarin GOD bepaalde zaken uitlegt, vraagt, gebiedt en verbiedt.

   Daar zit ook het probleem niet. Niemand kan iets tegen de ISLAM hebben behalve er zelf niet in geloven.

   Niemand is dan ook verplicht om gelovig te zijn. GOD zegt dat zelf in Zijn Koran.

   En niemand zal de lasten of de zonden van anderen dragen dus zal GOD mij ook niet verantwoordelijk houden voor wat anderen uitrichten.

   Wel heb ik gedurende meer dan 3 jaar met de pen gestreden tegen sharia4belgium en s4holland en heb ik de bewijzen van hun geleerden weerlegd.

   Ook heb ik aan mijn moskee-bestuurders gevraagd om hetzelfde te doen en ook de imam het verschijnsel in zijn vrijdagpreek te laten bespreken.

   Het werd allemaal totaal genegeerd terwijl er nochtans mensen van s4b in onze moskee zaten met de bedoeling om anderen voor hun visie warm te maken.

   Wie een beetje van de Islam op de hoogte is en de moslimgemeenschap volgt zal merken dat ISIS in feite bewonderd wordt voor hun daadkracht, hun moed, hun zelfopoffering, hun jihad, voor het bestrijden van onrechtvaardigheid.

   Moslims storen zich wel aan de brutaliteiten die ISIS kenmerken maar in de eerste plaats aan de nefaste gevolgen die ISIS heeft op de ganse moslimgemeenschap.

   Want hoewel de basisgedachten nagenoeg identiek zijn nl. implementatie van de sharia, het kalifaat, de sunna enz. worden de meeste moslimgemeenschappen en sekten in snelheid genomen door ISIS.

   Het verschil met ISIS is in feite terug te brengen tot een verschil in geduld en gedrag.

   Als ik als moslim met iemand problemen heb gehad dan is het met moslims omwille van conformisme en doctrine.

   Ze hebben mij uitgescholden, verketterd, met de dood bedreigd.

   Wie denkt dat er binnen de moslimgemeenschap solidariteit bestaat en vrijheid van mening weet niets van de moslimgemeenschap en die houding heeft in feite altijd bestaan.

   Van de 6 eertste kaliefen zijn er 5 vermoord. Wie niet nadacht kon zijn hoofd verliezen en wie te veel nadacht eveneens. Het is nu niet anders.

   En waarom? Omdat de Koran niet gevolgd wordt. Omdat de aanwijzingen van GOD als decoratie dienen. Omdat Zijn Boek een Zangpartituur is geworden. Omdat andere geschriften Zijn Woorden uitleggen. Omdat anderen in ZIJN Plaats het, voor hen, domme volk willen leiden.

   Islam is geen geloof meer, het is een middel geworden om macht te verwerven, gemeenschappen op te delen, om geld mee te verdienen. Om massa's te mobiliseren met misbruik van dit heilig middel om deze wereldse doelen te bereiken.

   Een witte moslim die staat te roepen in een woestijn vol moslims.

   • door ismail spada op zaterdag 20 september 2014

    Met andere woorden.

    De laatste paar weken heb ik naar de mening van vele moslims, moslimas en van activisten en pleitbezorgers van buiten de Islam, proberen peilen.

    Diegenen die geen moslim zijn maar niettemin de hoofddoeken verdedigen hebben (steeds volgens mijn mening) geen flauw benul waar ze mee bezig zijn.

    De moslims of moslimas die hun monoloog aan de wereld willen bekend maken verdwijnen weer als een dief in de nacht.

    Het is steeds hetzelfde. Niet-moslims moeten de kastanjes uit het vuur halen voor de moslims die beroep doen op het recht van vrije meningsuiting en het recht op godsdienstvrijheid.

    Niet-moslims willen die rechten zeker verdedigen maar zonder over de Islam en de moslims te willen spreken op religieus gebied.

    Moslims en moslimas willen de hoofddoek er absoluut door krijgen maar geven onbewust toe dat de hoofddoek geen bal te maken heeft met de Islam maar wel met hun persoonlijke vrijheid. (een contradictio in terminis?)

    Willen ze de soenna volgen en dan ook de sharia of het kalifaat invoeren wegens de persoonlijke vrijheid of de godsdienstvrijheid? Geen antwoord.

    Zijn de moslims dan akkoord met steniging voor overspel, met een hand afhakken voor diefstal en met de doodstraf of kruisiging voor het maken van Mohammed-cartoons? Geen antwoord.

    Is hun vrijheid enkel gebaseerd op verplichtingen, laat de democratie hen dan maar meteen verplichten om hun mond te houden en te genieten van het verbod op provocatie, insubordinatie en integratie met als enige bedoeling om de democratie te vernietigen van binnenuit.

    Moslims en moslimas voelen zich gediscrimineerd maar in feite discrimineren ze zichzelf. Dat is de mening van een moslim die zich hoegenaamd niet gediscrimineerd voelt en enkel bid opdat het Licht van GOD hen uit hun duisternissen zal leiden.

    Nee, zij loochenden zelfs de kennis over de Koran, die zij niet kunnen bevatten, en de uitleg ervan is nog niet tot hen gekomen. Zo loochenden ook degenen vóór hen. Zie dan hoe het einde was van de onrechtplegers. En onder hen zijn er die erin geloven, en onder hen zijn er die er niet in geloven, en jouw Heer kent de verderfzaaiers beter. En als zij jou loochenen, zeg dan: "Voor mij mijn daden en voor jullie jullie daden, jullie zijn niet aansprakelijk voor wat ik doe en ik ben niet aansprakelijk voor wat jullie doen." En onder hen zijn er die naar jou luisteren. Kan jij dan de doven doen horen, ook wanneer zij hun verstand niet gebruiken? Voorwaar, en onder hen zijn er die naar jou kijken. Kan jij dan de blinden leiden, ook wanneer zij niet zien? Voorwaar, Allah doet de mensen geen enkel onrecht aan, maar de mensen doen zichzelf onrecht aan.

    Uit de Koran, soera Yunus.

    Mijn mening die niemand hoeft te delen.

    Zorg ook voor een eigen mening door na te denken in plaats van blind te volgen wat de voorvaders tot en met de geleerden van vandaag er hebben ingepompt.

    En Allah swt weet het beter.

   • door ismail spada op zondag 21 september 2014

    Niets gebeurt toevallig maar vanmorgen dreef een commentaar van een persoon mijn gedachten in de richting van Erasmus.

    En hoewel ik Erasmus nooit gelezen heb, en enkel een vaag idee heb over wat hij schreef, deed de opmerking mij denken aan "De Lof der Zotheid" of "De Dwaasheid".

    "Niets is namelijk zo onzinnig als serieuze dingen te behandelen of het onzin is. Niets is daarentegen zo aardig als onzin zo te behandelen dat je zelf het tegendeel van onzinnig blijkt." Erasmus.

    En Allah swt weet het beter.

    • door HELENE PASSTOORS op dinsdag 23 september 2014

     salaam Ismail spada, Sorry, maar zonder paranoïa begin ik me toch af te vragen "voor wie u rijdt" in al uw commentaren. Of wat u er eigenlijk mee wilt zeggen. Een provocateur zou het niet beter doen - hoewel misschien wel wat subtieler.

     Uw commentaren zitten ook vol loze aannames. 'De Moslims' waar u het over hebt, lijken alvast niet alle Moslims in de wereld te omvatten. Er woont hier slechts een zeer kleine minderheid van, zoals u moet weten, met de meerderheid van die minderheid van Arabische oorsprong. Maar wél Belgen. Ontkennen dat die minderheid gediscriineerd wordt, is waanzin. Ook al voelt u zich persoonlijk meer gediscrimineerd door uw Moslim 'broeders' dan door anderen. Wat moeten mensen op dit forum daarmee?

     Anderzijds worden Moslim minderheden in pakweg Chili, Jamaica, Zuid-Afrika, Mozambique, Tanzania enz enz helemaal niet gediscrimineerd. En discrimineren Moslim meerderheden in pakweg Senegal, Mali, Niger enz enz christelijke minderheden al evenmin. Noch gaat iedereen met hetzelfde 'lange witte hemd' naar de moskee als u. (Alleen op Haj doen Moslims dezelfde 'hemden' aan.) Noch dragen Moslimas overal dezelfde hoofddoek of zelfs een hoofddoek op zich in het dagelijks leven zonder dat dit onder druk van binnen of buiten is. Enzovoorts, enzovoorts. Uw beeld van de Moslimwereld lijkt zeer beperkt. Net als dat van de plaatselijke islamofoben... Noch kunt u zonder meer bepalen - ik veronderstel aan de namen - wie precies Moslims en niet-Moslims op dit forum zijn, wie practiserende en niet-practiserende enz enz. En waarom zegt u dat ware niet-Moslims "de kastanjes uit het vuur halen" voor Moslims? Sinds wanneer mogen mensen niet ageren tegen racisme, islamofobie, discriminatie of gewoon hypocrisie, intellectuele leugenachtigheid of politieke waanzin?

     Nog minder hebt u de waarheid in pacht omdat u uw relaas doorspekt met Moslim zinnetjes en geloofsverklaringen alsof u een imam in de moskee bent of alsof u dat een 'betere' gelovige maakt.

     Kortom, als u gelezen wilt worden, pas u dan een beetje aan aan dit media en roep de lezers niet op als getuigen van uw persoonlijke frustraties en ruzies. U doet uw geloof - als we echt moeten geloven dat u een gelovige Moslim bent, ik ben daar dus niet zo zeker van... - geen goed, integendeel. En ik weet echt niet waar dat nu goed voor is, vooral in deze tijd van hoogspanning. mvg, Yasira Halima.

     • door ismail spada op woensdag 24 september 2014

      Wa alaykoum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh beste zuster in de Islam,

      Dat ik voor de Islam rijd is voor veel moslims duidelijk. Het is mijn leven. Ik ben er dag in dag uit mee bezig. Ook in Zuid-Afrika en Marokko. Dat ze het niet altijd met mee eens zijn is daar ook een bewijs van.

      Als hajj zou het niet gemakkelijk zijn om te provoceren, je wil namelijk je bedevaart niet verknoeien.

      Maar ik heb ook geen commentaar op moslims in het algemeen maar op diegenen die onzin verkopen of hier berichten schrijven en die hier klagen en zagen. Maar ik houd hen niet tegen, integendeel. Ik vraag om dialoog.

      En ik heb commentaar op geschriften niet op de personen, commentaar op fatawa en niet op de geleerden zelf.

      De minderheid moslims die in onze streken proberen om aan politiek te doen mogen toch ook weerwerk verwachten, of niet?

      En ik richt mij niet naar het publiek van dit forum maar ik reageer op het bericht.

      En ik voel mij helemaal niet gediscrimineerd maar ik laat mij dan ook niet in de verdediging drukken zoals u de andere moslims ook adviseerde.

      Het ANC liet zich ook niet in de verdediging drukken maar greep zelfs naar de wapens. Is het niet?

      Vindt u dat de moslims dat bij ons ook moeten doen?

      En waar staat het ANC nu? Is het niet nog erger dan vroeger? Waarom wil Malema terug 'de witte boer'?

      Moslims in Egypte, Mali, Algerije, Turkije, Indonesië en zo vele andere landen om van Irak en Syrie maar te zwijgen terroriseren andere moslims? Of niet?

      Alles is heel relatief beste zuster. Indonesië, het grootste moslimland, schijnbaar vredelievend, tot…. http://www.youtube.com/watch?v=3N-7qeENdDI

      Nee natuurlijk zijn de moslims bij ons zo niet.

      Als u mag zeggen dat mijn beeld van de moslimwereld zeer beperkt is dan wil ik enkel daarop antwoorden dat op de hajj mannen in ihram rondlopen en niet in lange witte hemden.

      Uw beeld van de Moslimwereld heeft u zelf geïdealiseerd. En dat mag u.

      Mijn beeld van de Moslimwereld is er een van ongerustheid. God doet de mensen geen onrecht aan maar de mensen doen zichzelf onrecht aan.

      Beste zuster, mijn strijd is ook tegen racisme, islamofobie, discriminatie, hypocrisie en politieke waanzin. Laat ons samen strijden.

      Ik heb de waarheid niet in pacht, ik zoek er naar. En de beste gelovige is diegene met het beste gedrag.

      En GOD is mij als Getuige meer dan voldoende.

      U gelooft maar wat u wil.

      In deze tijden van zelf opgewekte hoogspanning is stroomuitval InchaAllah een zegen.

      Wa Salaam ismail

     Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties