De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vlaanderen laat het personeel uit zorg en welzijn in de steek
ACV Openbare Diensten, ACOD, VSOA

Vlaanderen laat het personeel uit zorg en welzijn in de steek

Nu er door de federale overheid aan het ziekenhuispersoneel een premie wordt toegekend van 985 euro bruto en er ook duidelijkheid is over de consumptiecheque van 300 euro voor al het personeel van de federale gezondheidssectoren wordt de kloof met het personeel van de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren (woonzorgcentra, ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, jeugdhulp, psychiatrische verzorgingstehuizen, Vlaamse revalidatiecentra …) alsmaar groter.

maandag 16 november 2020 15:25
Spread the love

 

De maatregelen die de federale regering heeft genomen, komen bovenop de 1 miljard euro extra (vanaf 2021) die met het gezondheidsakkoord jaarlijks zal worden vrijgemaakt voor meer personeel, hogere lonen, betere arbeidsomstandigheden … in de federale gezondheidsinstellingen.

Onder sterke druk van de vakbonden heeft Vlaanderen voor zorg, welzijn en cultuur (de zogenaamde VIA-sectoren) in september 525 miljoen euro vrijgemaakt voor een nieuw VIA-akkoord.

De onderhandelingen verlopen bijzonder moeizaam en dat is enkel te wijten aan het talmen van de Vlaamse regering. De onderhandelingen hebben alvast aangetoond dat het bedrag te weinig is om voor het VIA-personeel gelijk(w)aardige inspanningen te doen als voor het personeel van de federale gezondheidssectoren. Werkgevers en werknemers zijn het hierover eens. Er is minstens het dubbele nodig!

We vergelijken dan enkel met de structurele maatregelen die in het federaal zorgakkoord zijn opgenomen en hebben het dan nog niet over de éénmalige extra tegemoetkomingen van de federale regering, zoals de uitzonderlijke aanmoedigingspremie en de consumptiecheque.

Hoe lang zal Vlaanderen het personeel uit de Vlaamse VIA-sectoren nog in de kou laten staan? Dat zelfs in volle coronacrisis het bij de Vlaamse regering niet doordringt dat het personeel uit de Vlaamse VIA-sectoren recht heeft op eenzelfde koopkrachtverhoging als hun collega’s uit de federale sectoren lijkt te wijzen op een totaal gebrek aan empathie met het werkveld. Wat Vlaanderen zelf doet, doet het op dit vlak in elk geval slechter.

Bovendien is de verdeling van de Vlaamse middelen tussen de publieke en de private sector blijkbaar ook al een probleem. In de vroegere akkoorden werden de middelen verdeeld op basis van de verhouding voltijdse equivalenten (VTE) publieke/private sector, wat voor iedereen logisch lijkt. Maar blijkbaar niet voor de Vlaamse regering die nog steeds nalaat die verdeling als principe voorop te stellen. Of wil men middelen van de publieke sector afnemen om zo het tekort aan middelen te verdoezelen?

Wij zien helemaal niet in waarom de medewerkers van de publieke VIA-sectoren minder recht zouden hebben op een koopkrachtverhoging dan hun collega’s van de private sectoren. Net zozeer als wij niet inzien dat het personeel uit de Vlaamse VIA-sectoren onder minder gunstige loon- en arbeidsvoorwaarden zou moeten werken dan de collega’s uit de federale gezondheidssectoren.

De lokale besturen en niet in het minst het personeel van de publieke VIA-sectoren bewijzen nochtans elke dag opnieuw hun onmisbare rol in het zorg- en welzijnslandschap. Tijdens de coronacrisis is dat belang nog meer bewezen.

ACV Openbare Diensten, ACOD en VSOA willen sociale onrust in volle coronacrisis liever vermijden. Aangepaste maatregelen van de Vlaamse regering zijn daarom dringend nodig.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!