Afbeelding van Dean Moriarty via Pixabay
Opinie -

Mattias Desmet geweerd: Antwoord van Jeroen aan Koenzel

Beste Koen, we lazen je bijdrage over de controverse rond Mattias Desmet op DeWereldMorgen.be. Eerst en vooral: dank om je argumenten helder en op een beleefde manier te verwoorden. Dat maakt het aangenamer om te antwoorden. 

maandag 17 oktober 2022 14:32
Spread the love

Lees hier het stuk van Koenzel: Reactie op het verwijderen van M. Desmet op DWM

In debat met Desmet?

De belangrijkste vragen die je stelt zijn strategische vragen. Zou DeWereldMorgen beter plaats bieden aan een bijdrage van Mattias Desmet? Jij vindt van wel, wij eerder van niet. Ieder zijn mening denk ik dan.

Moet ik, Jeroen Permentier, in kritisch debat gaan met Mattias Desmet? Eerlijk gezegd, dat is voor mij geen prioriteit. Ik vind het belangrijker dat professor Desmet in debat gaat met Maarten Boudry, en graag, liefst, ook met andere wetenschapsfilosofen.

Zoals je zelf opmerkt gaat Desmet dat debat liever uit de weg. Hij was ook beter in debat gegaan met het panel van de Karl Jaspers Society of North America, waar hij ook op een laat moment voor afzegde. Toch besprak het panel Desmets boek, en dat komt er niet zo goed uit.

Ook interessanter dan een debat Desmet-Permentier zou een confrontatie zijn met het Hannah Arendt-insitituut van Christophe Busch. Desmet beroept zich uitvoerig op Arendt, en Busch heeft daar kritische bedenkingen bij. Ik wil ook graag een debat zien tussen Mattias Desmet en de verenigingen van psychoanalysten, eventueel zelfs een gesprek tussen Desmet en zijn promotor Paul Verhaeghe. En ook een confrontatie met wetenschappers van Sciensano over de feiten van COVID-19 lijkt mij interessant.

Als Mattias Desmet op dat soort gesprekken zou ingaan, dan wil ik er nog wel één eenvoudige vraag aan toevoegen: “Waarom, Mattias, zoek jij keer op keer op keer de aandacht bij (extreem-)rechtse media en personaliteiten als Tucker Carlson, Alex Jones, PALNWS, Doorbraak, Brecht Arnaert …?”.

Want, sorry Koen, ik vind dat dat bijdraagt tot de normalisering van een gedachtengoed dat ik niet genormaliseerd wil zien. Het gaat over racisme, seksisme, homo- en transfobie, de promotie van toxische ‘mannelijkheid’, promotie van wapenbezit, anti-verlichtingsdenken, afbouw van de publieke diensten en een politiek die alle ruimte geeft aan de ondernemer, terwijl de organisatie van werknemers in vakbonden op allerlei manieren tegengewerkt wordt.

Onderlinge verschillen bestaan, maar al deze elementen komen voor enkel al in de 5 personen en media die ik hier vernoem.

Vaccins

Ik ga ook even in op een paar van jouw andere opmerkingen.

Dus, preppers bereiden zich niet voor op het einde der tijden maar op de instorting van het kapitalisme. Met wapens. Oké, point taken. Stelt me niet meteen gerust moet ik zeggen.

Of Mattias Desmet een complotdenker is, dat blijft open voor debat. Anderhalf jaar geleden vonden 2 academici op onze site dat hij er toch minstens een paar trekken van heeft.

“Er zijn al goede vaccins op de markt gebracht, dus gaat Permentier ervan uit dat de nieuwe covid-vaccins per definitie ook een goed zijn.”

Nuance, Koen: Permentier weet dat de vaccins, ontwikkeld aan publiek gefinancierde universiteiten, eerst worden beoordeeld door het Europees Geneesmiddelenagentschap. Vervolgens wordt het oordeel van dat agentschap tegen het licht gehouden door het Belgisch Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Die hun beleid ook permanent evalueren en bijstellen, zoals het hoort voor wetenschappers.

Uiteindelijk neemt de Vlaamse Overheid de verantwoordelijkheid om te zeggen: “De vaccins tegen COVID-19 bieden uitstekende bescherming tegen ernstige ziekte na een COVID-besmetting.” Geconfronteerd met zoveel expertise, meer dan hij zelf bezit, zegt mijnheerke Permentier: “dat durf ik wel vertrouwen”. Dus niet “Permentier heeft één vaccin zien werken en denkt nu dat ze allemaal werken”.

En ten slotte: als je benieuwd bent naar de standpunten van de PVDA over corona, waarom bel je dan niet een keer met Geneeskunde voor het Volk? Of informeer je over hun inzet om de patenten op vaccins vrij te geven. Je bent toch burgerjournalist? Maak er een stukje over!

 

Afbeelding van Dean Moriarty via Pixabay

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!