'Prepper' Yannick Verdyck werd bij zijn arrestatie door de politie gedood. Hier spreekt hij op een barbecue waar ook Mattias Desmet, Steve Van Herreweghe en Brecht Arnaert aanwezig waren.
Analyse - Eva Vanhoorne

Yannick Verdyck en hoe spirituelen radicaliseren

Professor klinische psychologie Mattias Desmet, ‘holistisch psycholoog-therapeut’ en ‘motiverend spreker’ Steve Van Herreweghe, ‘compleetdenker’ Steven Arrazola de Oñate en ‘conservatief denker’ Brecht Arnaert zijn tijdens de covidcrisis van coranasceptische influencer tot conspirituele goeroe uitgegroeid. Hoewel ze spreken van ‘liefde, vrijheid en verbinding’, hun narratieven larderen in esoterisch taalgebruik en hun posts opsmukken met spirituele memes en emoji's van hartjes, vlammetjes en bidhandjes, worden de links met extremisme steeds duidelijker. Zoals ook met Yannick Verdyck, de 'soevereine prepper' die woensdag werd doodgeschoten.

vrijdag 30 september 2022 16:20
Spread the love

 

De vreemde alliantie tussen ‘Blut und Bronwater’ is intussen onmiskenbaar. En onmiskenbaar radicaal. Al wordt elk verband tussen spiritualiteit en extremisme ontkend door mensen die er zich in laten meeslepen. Wat is er aan de hand?

‘Dissidenten’ noemen ze zichzelf, de coronasceptische influencers, die tijdens de coronacrisis tegen de wetenschappelijke consensus en het coronabeleid ingingen – en alleen al om die tegendraadsheid als ‘kritische helden’ worden beschouwd. Ze houden intussen ook al ‘dissidentenBBQ’s’, waarvoor een hele schare volgers tot 80 euro veil had om ze live te horen spreken.

Zoals deze zomer op 23 juli, waarbij ‘spirituelen’ als Mattias Desmet (spreker) en Steve Van Herreweghe (gast) figureerden naast radicale libertariërs als Hans Blanckaert en Yannick Verdyck, de ‘soevereine’ wapenliefhebber die zich voorbereidde op het einde van de wereld en woensdag het leven liet bij de inval in zijn woning in Merksem. Met daar tussenin als moderator: Brecht Arnaert, die in gesprek met Yannick Verdyck de profetische woorden uitsprak: “Wie op de barricade staat, is beter zichtbaar om neergeschoten te worden.”

Brecht Arnaert, Steven Arrazola de Oñate en Mattias Desmet, dissidentenBBQ 23 juli

 

Steve Van Herreweghe, dissidentenBQQ 23 juli

 

Brecht Arnaert. DissidentenBBQ 23 juli

Van Sovereign Citizen tot soeveREIN mens

De roep om soevereiniteit laaide tijdens de coronapandemie hoog op. Bij veel zogenaamde ‘coronasceptici’ zag je een radicale en absolute vrijheidsgedachte opduiken, één die zich op geen enkele manier meer door het algemeen belang wil laten­ beknotten. De vrijheid om te gaan en te staan waar men wil, en te doen of te laten wat men wil. Eigen lichaam eerst.

En daarin vinden spirituele mensen, die in de eerste plaats hun eigen lichaam als tempel zien, en ultralibertaire ‘freeriders’ die elke vorm van regels of autoriteit rabiaat afwijzen, elkaar terug. Met in extreme vorm een radicale anti-inmengingsgedachte, waarbij men beleidsmaatregelen zoals de vaccinatieprik letterlijk als indringers of wapens gaat ervaren, en de ander als bedreiger of meester.

Hans Blanckaert

De Brugse horeca-uitbater Hans Blanckaert, oprichter van Belgians for Freedom (die later ook aanwezig zou zijn op de dissidentenBBQ), was één van de eersten om die radicale vrijheidsgedachte openlijk te promoten. Blanckaert kwam een eerste keer opvallend in the picture met de organisatie van de Brugse betoging tegen de coronamaatregelen op 31 oktober 2021, waar hij als een legeraanvoerder vanop zijn quad duizenden Brugse betogers aanstuurde, alsof het zijn troepen waren, na oproepen om simultaan ‘de handjes in de lucht’ te laten gaan en slogans als “we don’t need no vaccination” en “we have to fight for our right to party”’ te scanderen, begeleid door sirenes en gedreun. “Voor een beetje warmte in ons bloed te krijgen en voor een beetje samenhorigheid”, gaf Blanckaert aan. “Voor vereniging van het volk.”

Deze ‘haka’ zou Hans Blanckaert ook in de Brusselse betogingen later aanvoeren op een manier die nuchtere mensen wellicht als populistische volksmennerij voor would-be libertairen zouden bestempelen, maar die door Brecht Arnaert spiritueel vertaald zou worden als aloude rituelen om mensen “na maandenlang psychologisch misbruik weer volledig in hun kracht te krijgen’.

Enkele weken na de betoging liet Hans Blanckaert zich opvallen met video’s als deze waarin de meest hallucinante theorieën uit de doeken werden gedaan. Het leek zo van de pot gerukt dat het moeilijk ernstig te nemen was, deze Sovereign Citizen / Tax Protester / Freeman on the Land / Redemption-bewegingen met hun Strawman-theorieën en hun ‘Take back control’-boodschap. Maar dat is het wel: ernstig. Zeer ernstig zelfs. Want in Amerika zijn deze lieden door The National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) in 2014 benoemd als bedreiging nummer 1 voor de samenleving. Op hetzelfde dreigingsniveau als waar in 2006 nog Islamistische terroristen stonden. En ook in ons land verspreidde het zich zodanig snel via social media en in anti-coronakringen zoals ‘Belgians for Freedom’, ‘Mens en Recht’ en ‘Burgerfront’ dat gemeentebesturen in december 2021 brieven kregen van inwoners die zich – uit protest tegen de coronaregels – wilden losmaken van de overheid. “Ik neem het autonoom en volledige gezag over mezelf terug.”, klonk het keer op keer.

Die libertaire roep om soevereniteit waar een heel verdienmodel aan vasthing, waarbij men juridische toolkits kon kopen, en die duidelijk ook zelfverklaarde ‘soevereinen’ als Yannick Verdyck inspireerde, kent eveneens een spirituele vertaling. Het ‘resoneert’ immers heel goed met het esoterisch streven naar soeveREINiteit, waar Facebookgroepen als The Human Side / De Menselijke Zijde, die zich tijdens de coronacrisis als “een inspirerend en verbindend platform voor iedereen die ijvert voor een meer humane aanpak van de coronacrisis” profileerde. Nu profileert The Human Side zich als “een gedreven collectief van creatieve geesten, academici en bewustzijnswerkers” en organiseren ze masterclasses rond ‘innerlijke vrijheid’, ‘weg uit slachtofferschap naar zelfleiderschap’. En bieden lesgevers (Barbele Kindt, Jan Storms en Steve Van Herreweghe – zie ook hieronder) eveneens ‘soeveREINe’ merchandising aan. Zoals een ‘kit soevereiniteit’ voor 79 euro om ‘jouw levende weg van slaaf naar soeverein’ te gaan.

Blind voor Blut und Bronwater

Blut und Bronwater’, zo bestempelde Ruud Goossens in De Standaard de vreemde alliantie tussen esoterische holisten en extreemrechts, die zich tijdens de Brusselse betoging tegen de coronamaatregelen als ‘nuttige idioten’ (sic) voor de kar van Dries Van Langenhove lieten spannen.

Al werd het feit dat de coronabetoging voor vrijheid van 22 januari 2022 overduidelijk gekaapt werd door extreemrechts door de betogers zelf en in kringen als die van The Human Side ten stelligste ontkend. Zo lachte men de overduidelijke bewijzen voor de kaping van de betoging door extreemrechts en voor de banden tussen woordvoerster Sara Melis en Feniks op social media en in pseudo-factchecks als deze weg.

En nu de coronacrisis wellicht volledig achter de rug is, gaat die ‘nuttige idiotie’ gewoon verder en blijven mensen zich in hun zoektocht naar ‘vrijheid, liefde en verbinding’ en ‘soevereiniteit’ door conspirituele influencers, zoals Mattias Desmet, Brecht Arnaert, Steve Van Herreweghe en Steven Arrazola de Oñate gebruiken in een radicaal anti-establishment-verhaal. Al willen ze dat niet geweten hebben…

Dat bleek toen op De Wereld Morgen ‘Mattias Desmet: messias tegen de wetenschap, evangelist voor extreemrechts’ verscheen. Mensen schreeuwden moord en brand: hoe durfden ‘de mainstream media’ de professor klinische psychologie die ze zo op handen dragen te beschuldigen van banden met complotdenkers en extreemrechts. En dat terwijl het gewoon open en bloot gebeurt. Meer zelfs, Desmet is tot fenomeen gemáákt door dergelijke fora en gaat de alliantie met extremisten steeds openlijker aan. Zo stak Desmet onlangs nog op zijn Facebookpagina  openlijk de hand uit naar Dries Van Langenhove. Daarenboven kreeg hij in Nederland een recensie van neonazi en Trump-fan Sietske Bergsma, een interview in de ‘alternatieve’ extreemrechtse complotsite De Andere Krant én een podium bij het onverdroten racistische Ongehoord Nederland.

Wapens en zwaarden omringd door hartjes en bidhandjes

Ook de ‘beste vriend’ van Desmet, beursgoeroe en conservatief libertariër Brecht Arnaert, ontpopte zich tijdens de coronacrisis tot fenomeen bij coronasceptici. Hij outte zich tijdens de covidcrisis als iemand die ‘niet geloofde in het bestaan van virussen’ en maakte daarna het mooie weer met onder andere de promotie van Germaanse geneeskunde zoals in de reeks ‘Compleetdenkers’: het zoveelste conspiritueel forum, waar vooral alternatieve gezondheidsmedewerkers uit de stal van ‘artsen voor vrijheid’ en ‘lifestylecoaches’ aan tafel gaan met Steven Arrazola de Oñate.

Steven Arrazola de Oñate is een ex-Open-VLD’er die in coronasceptische middens bekend werd met zijn herhaaldelijke oproepen om TrIbUnAlEn. Hij richtte samen met de extreemrechte Anthony Stabourlos en de ‘spirituele’ Ora Chardon (studente filosofie, pedagoge, herboriste) in juni van dit jaar de partij RELEGO op als afscheuring uit ‘Vrijheid’. “Niet links, midden of rechts” is die partij naar eigen zeggen. Maar wie dat gelooft, zag niet hoe dit triumviraat al maanden het Vlaams Belang zit op te vrijen en onder andere Dries Van Langenhove en Tom Van Grieken en Jeff Hoeyberghs tagde in de aankondiging van de nieuwe partij.

De partij RELEGO is intussen gesplit na interne onmin, maar Steven Arrazola de Oñate steekt zijn politieke ambities niet onder stoelen of banken en blijft met ‘Compleetdenker’ aan zijn spiritueel imago timmeren. Net als Brecht Arnaert, die zijn libertaire dissidentenstrijd afgelopen zomer een uitgesproken religieus allure gaf met Epoché: een podcast over geloof.

In de eerste uitzending van Epoché was Mattias Desmet te gast en geeft Arnaert (rond 01:59 aan) aan: “Ik sta sterk onder invloed van meesterprepper Verdyck.” (wat inderdaad al bleek uit dit dossier preppen dat Verdyck voor Arnaerts Macrotrends opstelde – het hele dossier vind je hier), te midden van een heel betoog over het feit dat er mannen gaan moeten opstaan die sterk genoeg zijn om de veiligheid van anderen te garanderen. Geweld zal nodig zijn.

“Echte intellectuelen zijn krijgers”, zegt Arnaert in Epoché, en Desmet stemt er gewillig met de woorden van Arnaert in. Al zet Desmet tegenover de fascinatie van Arnaert voor een soort van feodale samenleving van Koning – Kerk – Kapitaal een fascinatie voor de Japanse schrijver en activist Mishima in de plaats. En in plaats van een fascinatie voor wapens zoals Arnaert en Yannick Verdyck deelden, zet Desmet daar een fascinatie voor Japanse zwaarden tegenover.

De fascinatie voor Mishima is niet verwonderlijk. Want wie Desmet goed volgt, ziet dat er inderdaad heel wat parallellen te trekken tussen Mishima en Desmet. Net zoals Mishima zich verzette tegen de invloed van de westerse cultuur in Japan en de daarmee samenhangende teloorgang van oude Japanse waarde, verzet Desmet zich tegen al het institutionele (wetenschappelijk denken, woke denken, klimaatbeweging, mensen die “krampachtig het onmeetbare in cijfers proberen wringen” en “waanachtig geloven in het menselijke verstand”…) dat de ‘seminale religieuze ervaring’ in de weg staat. En net zoals Desmet spreekt over ‘liefde en verbinding’ en ‘empathisch resoneren’ en de ‘gehypnotiseerde massa die het dominant discours volgt’, stak Mishima redes af over vaderlandsliefde en de verloedering van het Japanse volk en zijn verdedigers, tot hij uiteindelijk ‘seppuku’ pleegde, zoals Yannick Verdyck in feite ook deed.

Ook de fascinatie voor zwaarden en smeden is bij Desmet al langer te merken. “While writing this book, I often imagined the Japanese swordsmith who forges the katana. (…). The cycle of forging cleans the steel of all impurities; gives it its character; gives it the sound that will resonate when it meets the resistances of life. It continues until the smith interrupts the cycle, gives the sword its definitive form and sends it out into the world.”, schreef Desmet al in een vorig boek van hem (Lacan’s logic of subjectivity: a walk on the graph of desire). En dat Desmet zichzelf als smeder van dergelijke zwaarden ziet is ook al langer duidelijk. Wie de uitzending van interview op ‘Pandemic podcast – question everything’ zag, weet dat Desmet de metafoor van stukjes metaal, verhitten en smeden toepast op zijn eigen manier van handelen om mensen ‘wakker’ te maken. En dat deed hij ook in zijn boek ‘Lacan’s logic of subjectivity: a walk on the graph of desire’, door vlak na het beeld van het smeden van de ‘katana’ de link met zijn eigen familienaam te leggen. “It is not clear why my parental family carries the name it does – Desmet (which in English means ‘the smith’) To the extent that history allows me to unravel the origins of my family, my paternal ancestors were carpenters, sometimes cartwrights. They also forged, the traces of which I have seen with my own eyes in my grandfather’s workshop. The metal rings he wrapped around wooden sledgehammers or wagon wheels, for example. However, this arguably was not a regular enough occurrence to justify carrying the name ‘the smith’…”.

That’s the spirit

Brecht Arnaert opereert misschien iets meer onder de radar dan Desmet maar is in ‘dissidente, spirituele gelegenheden ’all over the place’ als zeer begenadigd spreker met speeches als ‘Viva la Vida’, die ongetwijfeld enorm resoneren zowel bij economische en politiek accelerationisten op zoek naar burgerlijke ‘soevereiniteit’ zoals een Yannick Verdyck of een Hans Blanckaert enerzijds als bij mensen die op zoek zijn naar ‘liefde en verbinding’, ‘vuur’ en ‘spirituele en lichamelijke’ soevereiniteit anderzijds.

Uitnodiging That’s the spirit XXL met Mattias Desmet

Zo stond Arnaert gisteren, de dag na de dood van Yannick Verdyck (donderdag 29/09) samen met Mattias Desmet in de Ahoy, in het kader van ‘That’s the Spirit TALK XXL’, dat omschreven wordt als ‘het grootste sprekersevenement op het gebied van bewustzijn dat onze (spirituele) community tot zover heeft gezien. Meer dan 3000 gelijkgestemden zullen samenkomen om deel te nemen aan een unieke beleving’ waar een ‘topselectie’ van vijf sprekers, waaronder Mattias Desmet en Brecht Arnaert, ‘op verschillende dieptes de essentie vanuit hun perspectief benaderen. Wat is er aan de hand, hoe is het zo gekomen, waar gaan we naartoe? (…) Luister naar experts die van gedachten wisselen over wat ons te doen staat voor het creëren van een betere wereld.”

Hoe Brecht Arnaert een betere wereld ziet, blijkt duidelijk uit dit artikel van het Observatorium en  dit document uit 2013 dat Apache deelde. In dit document, dat bol staat van de islamofobe en racistische uitspraken en ondubbelzinnige oproepen tot geweld, figureerde Arnaert ook al met Verdyck.

En hoe Desmet een betere wereld ziet, mag ook duidelijk zijn voor wie Demets interviews en Facebookpagina volgt. Want in zijn volgend boek, zo kondigde Desmet al aan, gaat hij niet met de ‘varkens-virologen’ verpersoonlijkt in Marc Van Ranst, maar met ‘Homo deus’ verpersoonlijkt in Yuval Harari de strijd aan tegen een ‘technocratisch totalitarisme’. Dat zal bij veel mensen die zich nu al ‘gedehumaniseerd’ voelen opnieuw enorm  ‘resoneren’ en Desmet zal zijn ‘religie’ nog breder kunnen verkondigen. Want laat ons wel wezen, doordat Desmet het heeft over totalitarisme zonder de geschiedenis van witte suprematie, racisme, eugenetica en antisemitisme daarin te betrekken, zet hij deze niet alleen voort maar promoot hij zijn religie – die er dus één is van ‘witte onschuld’ – steeds openlijker door zichzelf en zijn volgers als ultieme slachtoffers ervan voor te stellen. “We moeten deze tijd zien als een psychologische oorlog”, gaf Desmet onlangs in ‘De Andere Krant’ aan, maar “Er blijft en weg open, als je tenminste veel wil achterlaten wat in je vorige leven belangrijk was’

The Great Resistance  

Nog een goeroe binnen de conspirituele influencerswereld voor samenzwevers is ‘holistisch psycholoog-therapeut’ en ‘motiverend spreker’ Steve Van Herreweghe. Naast zijn privépraktijk ‘Wakker en Bereid’ is hij ook een van de pennen van en lesgevers bij The Human Side/De Menselijke zijde.

Van Herreweghe liet zich tijdens de eerste coronabetoging in Brussel al opmerken als oprichter van ‘De Gouden Burgerbeweging’ die met pancartes over straat liepen die verwezen naar QAnon-complottheoriën zoals ‘Paedophiles rule the world is over’. ‘Satanic ritual abuse is over’. ‘The Bill Gates virus is over’, en met  groteske antisemitische verwijzingen naar de Protocollen van de wijzen van Sion. Dit deed hij in De Standaard af als een ‘kunstproject’, maar ook nadien bleven de meest van de pot gerukte complottheorieën en posts die met een new age bullshit generator lijken te zijn gemaakt welig tieren op de Facebookpagina en in de Tweets van Van Herreweghe.

Daarnaast deelde van Herreweghe in oktober vorig jaar een oproep van Brecht Arnaert om geen belastingen meer te betalen. Dat alles in het kader van #TheGreatResistance waartoe Steve Van Herreweghe zijn volgers oproept als antwoord op ‘The Great Reset’, waarbij een ‘mondiale elite’ achter de schermen aan het werk zou zijn om de democratie de nek om te draaien, een radicale agenda door te voeren en kritische burgers monddood te maken.

Tweet van Steve Van Herreweghe over Yannick V.

Woensdag was Van Herreweghe er dan als ook de kippen bij om iemand als Yannick Verdyck te verdedigen. ‘WTF! Yannick was een schrijver en een prepper, geen terrorist!”, zo twitterde Van Herreweghe. En hij wist gigantisch veel”, wist Van Herreweghe ook aan te vullen, waarmee hij dus meteen de deur openzet naar allerhande complottheorieën zoals ook bij Jürgen Conings het geval was. De hashtag #JeSuisYannick doet intussen in elk geval de ronde.

Bij de vele devote volgers van dergelijke goeroe’s zal het ongetwijfeld weer op tal van niveaus mee ‘resoneren’. Intussen beseffen ze niet dat ze zich in hun zoektocht naar ‘liefde en verbinding’ en met de beste bedoelingen om ‘door en door humaan te zijn’ laten misbruiken. Deze mantra’s zijn niets meer dan conspirituele glijmiddelen als olie op het vuur van een nu al licht ontvlambare samenleving. En ze vatten evenmin dat ze door deze narratieven te echoën, blind zijn voor de manipulatie en de indoctrinatie, waardoor ze zich laten gebruiken als brandversnellers in een ‘condition humaine’ die nu al hoogst explosief is.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!