Image by Miroslava Chrienova. Foto: Pixabay

Miljoenen doden onnodig gestorven door COVID

The Lancet heeft een vernietigend rapport geschreven over de aanpak van de Covidcrisis. Regeringen, maar ook de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zwaar geblunderd. Miljoenen doden hadden kunnen vermeden worden door sneller en doeltreffender op te treden.

donderdag 15 september 2022 18:05
Spread the love

 

Waarom liep het fout?

Sinds het begin van de pandemie zijn er wereldwijd 17,5 miljoen mensen gestorven ten gevolge van Covid. Volgens een zopas uitgebracht rapport van het prestigieus medisch tijdschrift The Lancet is dat te wijten aan verregaande tekortkomingen op vlak van preventie, basisgezondheidszorg en internationale solidariteit.

In de beginfase handelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) “te voorzichtig en te traag”. Zo bijvoorbeeld is er te traag gereageerd op de menselijke overdraagbaarheid van het virus en werd er onnodig getalmd om de internationale noodstatus uit te roepen. Nadat de eerste infecties in China waren geregistreerd heeft het bijna drie maand geduurd vooraleer de WHO de uitbraak benoemde als een “pandemie”.

Sinds het begin van de pandemie zijn er wereldwijd 17,5 miljoen mensen gestorven ten gevolge van Covid.

De WHO heeft ook te lang gewacht met het stimuleren van reisbeperkingen en het aanmoedigen van het gebruik van mondmaskers. Volgens het rapport was de organisatie ook traag met het erkennen van de overdracht van het virus via de lucht.

Heel wat overheden schoten schromelijk tekort. Er was het gebrek aan coördinatie tussen landen met betrekking tot anti-covidstrategieën. Regering verzuimden het om bewijsmateriaal te onderzoeken en de beste praktijken vast te stellen voor de beheersing van de pandemie.

Systematische desinformatie werd te weinig bestreden en er waren niet voldoende vangnetten ter bescherming van kwetsbare bevolkingsgroepen, denk maar aan de hoogbejaarden.

“Te veel regeringen hebben zich niet gehouden aan de basisnormen van institutionele rationaliteit en transparantie, te veel mensen – vaak beïnvloed door verkeerde informatie – hebben elementaire voorzorgsmaatregelen op het gebied van de volksgezondheid genegeerd en ertegen geprotesteerd”.

Rijke landen vertikten het om een financiering te voorzien voor landen met een laag of midden inkomen. Zij brachten zichzelf eerst in veiligheid en verzuimden om “te zorgen voor toereikende wereldwijde voorraden en een billijke verdeling van essentiële goederen, waaronder beschermende uitrusting, diagnosemateriaal, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en vaccins”.

De Covid-19-crisis heeft volgens het rapport grote zwakheden blootgelegd in het op de VN gebaseerde multilaterale systeem. Dat is het gevolg van “buitensporig nationalisme, spanningen tussen de grootmachten en chronische onderfinanciering van mondiale collectieve goederen, met inbegrip van het VN-systeem zelf”.

“Dit duizelingwekkende dodental is zowel een diepgaande tragedie als een enorm wereldwijd falen op meerdere niveaus.”

Er is verder “gebrek aan flexibiliteit van intellectuele eigendomsregelingen, gebrek aan adequate financiering van duurzame ontwikkeling voor lage- en middeninkomenslanden, en de erosie van de politieke steun voor multilaterale oplossingen door de grootmachten”.

“Het resultaat was miljoenen vermijdbare sterfgevallen en een ommekeer in de vooruitgang naar duurzame ontwikkeling voor veel landen. Dit duizelingwekkende dodental is zowel een diepgaande tragedie als een enorm wereldwijd falen op meerdere niveaus.”

Aanbevelingen

De auteurs van het rapport vermelden vijf essentiële pijlers voor een succesvolle bestrijding van opkomende infectieziekten: preventie, indamming, goede gezondheidszorg, rechtvaardigheid en tenslotte wereldwijde innovatie en het delen ervan.

Het rapport geeft een aantal aanbevelingen om zo’n debacle in de toekomst te vermijden:

  • Een ‘vaccinatie plus’-strategie. Dat is een combinatie van grootschalige vaccinatie, passende voorzorgsmaatregelen op het gebied van de volksgezondheid en financiële maatregelen om het ontstaan van nieuwe varianten te vertragen en het risico van nieuwe infectiegolven te verminderen.
  • Versterking van de nationale gezondheidsstelsels, het opstellen van nationale draaiboeken voor pandemieën en een ruimere universele ziekteverzekering.
  • Het versterken van de WHO, waarbij de wereldwijde reactie op toekomstige risico’s voor een pandemie wordt geïntegreerd met maatregelen om de klimaatcrisis aan te pakken en een duurzame ontwikkeling te realiseren. Vooral de rijke landen worden opgeroepen om het collectief VN-systeem te ondersteunen en te versterken.

Cruciaal bij dit alles is het opheffen van de patenten op vaccins.

Cruciaal bij dit alles is het opheffen van de patenten op vaccins. Maria Fernanda Espinosa, coauteur van het rapport en voormalig voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN stelt het heel duidelijk:

“Alle landen blijven steeds kwetsbaarder voor nieuwe uitbraken van covid-19 en toekomstige pandemieën als we de octrooien en technologie voor vaccins niet delen met vaccinfabrikanten in minder rijke landen en de multilaterale initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van wereldwijde gelijkheid op het gebied van vaccins niet versterken.”

 

Bronnen:

The Lancet

The Lancet

Financial Times

British Medical Journal

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!