De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vele homomannen kennen eigen hiv-status niet Tussen 2% en 15% heeft hiv
Holebi, Hiv-positieve, Soa's -

Vele homomannen kennen eigen hiv-status niet Tussen 2% en 15% heeft hiv

donderdag 8 juli 2010 10:30
Spread the love

 Uit tests bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) blijkt dat tussen 2% en 15% hiv heeft. Verder weet ongeveer 15% van de hiv-positieve MSM in het uitgaansleven niet dat hij drager is van het virus. Jonge MSM moeten zich hiervan bewust zijn, zegt het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG). Dat ongeveer de helft van de mannen de voorbije 12 maanden een hiv-test liet uitvoeren en 3 op 4 een condoom gebruikte met de laatste losse partner, is volgens Sensoa hoopgevend.

Het ITG onderzocht hoe vaak hiv voorkomt in het uitgaansleven van mannen die seks hebben met mannen in Vlaanderen. De 658 mannen in het onderzoek lieten zich geregeld testen op hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). Het onderzoek gebeurde tussen september vorig jaar en maart dit jaar, op vraag van het Vlaams Ministerie van Volksgezondheid, dat ongerust is over de stijgende hiv-diagnoses bij mannen die seks hebben met mannen (MSM).

Van 1 op 50 tot 1 op 6 MSM zijn een zeer heterogene groep. De onderzoekers bezochten dan ook verschillende soorten plaatsen waar MSM uitgaan, van gewone holebifuiven en -cafés tot seksclubs en homosauna’s, voornamelijk in Antwerpen en Gent. De onderzoekers namen een bloedstaal af via een prik in de vinger en werkten een korte vragenlijst af.
Binnen de steekproef met seksclubs had 15% hiv (ongeveer 1 op 6). Meteen het hoogste percentage, wat niet onlogisch is. Het gaat hier om een gemiddeld ouder publiek met een hogere frequentie aan sekscontacten. Voor andere, minder op seksueel contact gerichte plaatsen waar MSM elkaar treffen vonden we 5% met hiv (ongeveer 1 op 20).
In holebicafés en op jongerenfuiven bleek 2% drager van het virus te zijn (ongeveer 1 op 50).  Internetdates De onderzoekers stelden ook vast dat het merendeel van de mannen ook via internet seksuele contacten zocht en dat daaropvolgend seksueel contact dan vooral thuis doorging.
Op locaties waar in hoofdzaak jongeren samenkomen, zijn de cijfers minder hoog, maar dat betekent niet dat er voor jongeren geen probleem bestaat. Jonge MSM bezoeken ook andere uitgaansgelegenheden en spreken ook wel eens af via internet. Ook zij moeten er zich dus van bewust zijn dat er veel hiv is onder MSM.  Eigen status Opvallend en zorgwekkend: 15% van alle mannen die positief testten op hiv, bleken niet op de hoogte van hun status of dachten dat ze hiv-negatief waren. Bij soortgelijk buitenlands onderzoek ligt dit cijfer zelfs nog hoger.  Testen en condoomgebruik Ongeveer de helft van de mannen liet de voorbije 12 maanden een hiv-test uitvoeren. In diezelfde periode liet 60% zich op andere soa’s testen.
2 op 3 van de bevraagde mannen gebruikte een condoom tijdens het laatste contact in hun vaste relatie, 3 op 4 gebruikte een condoom met de laatste losse partner.
Belangrijk is hier dat 1 op 3 MSM zowel een vaste relatie als losse contacten heeft. Op plaatsen waar hiv het vaakst voorkomt, zien we minder condoomgebruik, meer druggebruik en meer soa’s.  Tweede golf Om trends te kunnen vaststellen zal dit onderzoek herhaald moeten worden. Het is belangrijk om deze “tweede hiv-golf” bij MSM, na de piek in jaren ‘80, van dichtbij te volgen, met een focus op de jongere generatie MSM. Internationaal en nationaal is er nood aan meer aandacht voor dit fenomeen, meer onderzoek naar de dynamiek die aan de basis ligt en een gecoördineerde onderbouwde preventieve aanpak. Preventiecampagnes  
Sensoa, het Vlaams service- en expertisecentrum voor seksuele gezondheid en hiv, koos de voorbije jaren in haar preventie naar homomannen voor een confronterende aanpak, waarbij werd gewezen op de hoge hiv-cijfers onder de doelgroep. De eigen raming van 5% die Sensoa hierbij hanteerde, wordt in dit onderzoek bevestigd. Het gegeven dat ongeveer één op twintig Vlaamse homomannen drager is van hiv, is ook het uitgangspunt van de huidige grootschalige campagne Live Positive (zie www.mannenseks.be).
Dit onderzoek toont de noodzaak aan om homomannen verder te confronteren met de realiteit van hiv. De hoge scores voor condoomgebruik met losse partners en voor tests op hiv en soa geven aan dat de doelgroep gevolg geeft aan de preventieadviezen.  Çavaria

Çavaria , de koepel van de Vlaamse holebi- en transgenderbeweging, is verontrust over het hoog aantal hiv-positieve MSM in Vlaanderen. Ook voor çavaria bewijst dit onderzoek de noodzaak om het preventiewerk te versterken. Daarom dringt çavaria aan op meer middelen voor onderzoek, zodat op een onderbouwde manier ook het veldwerk kan versterkt worden. De holebi- en transgenderbeweging wil zich hier alleszins zelf actief voor inzetten.

Bron : Instituur voor Tropisch Geneeskunde / Ministerie van Vlaamse van Vlaamsegezondheid / Cavaria / Sensoa

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!