De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Masse Critique Bruxelles | Kritische Massa Brussel (fr en nl tekst)
Brussel, Fietsbeweging, Fietsactivisten, Kritische Massa Brussel -

Masse Critique Bruxelles | Kritische Massa Brussel (fr en nl tekst)

donderdag 8 juli 2010 02:10
Spread the love

Masse Critique Bruxelles | Kritische Massa Brussel

Chaque dernier vendredi du mois, les cyclistes de Bruxelles se rassemblent en une MASSE CRITIQUE et se déplacent dans les rues de la ville. Dans quel but ? Certains voudraient voir moins de voitures et plus de sécurité pour les usagers doux, d’autres sont préoccupés par le réchauffement de la planète et par la pollution de l’air. D’autres encore pensent aux bénéfices du vélo pour la santé. Et enfin certains ont découvert le moyen le plus rapide pour se déplacer dans Bruxelles. Quels que soient nos objectifs particuliers, nous nous rassemblons dans une ambiance conviviale pour promouvoir les déplacements à vélo dans la ville.

Elke laatste vrijdag van de maand verzamelen de fietsers van Brussel zich voor een KRITISCHE MASSA (Critical Mass) om zich in groep te verplaatsen door de stad. Met welk doel? Sommigen zouden graag minder auto’s en meer veiligheid voor de zwakke weggebruiker zien, anderen zijn vooral bezorgd om de opwarming van de aarde en de luchtvervuiling. Nog anderen denken aan de goede gevolgen van fietsen op de gezondheid. En nog anderen hebben ontdekt dat dit gewoon de snelste manier is om je in Brussel te verplaatsen. Wat ook onze motivatie is, we verzamelen ons in een gezellige sfeer om fietsen in de stad te promoten.

ELKE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND OM 18U AAN DE NAAMSEPOORT

CHAQUE DERNIER VENDREDI DU MOIS, 18h00 PORTE DE NAMUR

Bron :

       Neal Michiels

       Jerome Naturel

       Josepth Adem

       Ditmitri Dhuyvetter

        Arthur Meers ( oprichter)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!