De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brussel, Sint-lukas, Bouwkunde, Knelpuntberoep, LUCA School of arts -

Is afstandsonderwijs de oplossing voor het nijpend tekort aan bouwkundigen?

donderdag 19 september 2013 12:43
Spread the love

BRUSSEL – De arbeidsmarkt schreeuwt al langer om hooggeschoolde bouwkundigen. Om aan die vraag tegemoet te komen wordt de opleiding Bouwkunde van LUCA School of Arts nu ook in afstandsonderwijs aangeboden. Mensen die professioneel actief zijn kunnen hiermee in een periode van vier jaar het bachelordiploma Bouwkunde halen.

Hoge nood aan hoogopgeleide bouwkundigen in bouwsector
Bij de VDAB merkt men al jaren dat werfleiders, bouwtechnici en bouwkundig tekenaars knelpuntberoepen zijn. Vorig jaar nog registreerde de VDAB meer dan 2300 vacatures voor technisch tekenaars en meer dan 2000 vacatures voor werfleiders. Lang niet alle vacatures geraken ingevuld. Deels is dit te wijten aan het feit dat jongeren niet kiezen voor een technische opleiding.
 
Om tegemoet te komen aan die maatschappelijke nood kan de bacheloropleiding Bouwkunde van LUCA School of Arts nu ook in afstandsonderwijs gevolgd worden. De opleiding richt zich hiermee nu ook op een nieuwe doelgroep, die mensen die al beroepsactief zijn en zich willen bijscholen, heroriënteren of vervolmaken. ‘De opleiding tot bouwkundige geeft onze gediplomeerden zekerheid op werk. Via ons afstandsonderwijs krijgen mensen met werk nu ook kans op een diploma’, weet opleidingshoofd Walter Mommaerts.
 
Afstandsonderwijs specifiek ontwikkeld voor beroepsactieven
De professionele bacheloropleiding Bouwkunde kan vanaf dit jaar gevolgd worden in een flexibel studietraject dat afgestemd is op het ritme van mensen die werken. In dit studietraject wordt het klassieke contactonderwijs vervangen door een combinatie van afstandsonderwijs, digitaal onderwijs, zelfstudie en opdrachtgestuurd onderwijs. Hiervoor zijn er verschillende tools ontwikkeld, kunnen de digitale lesopnames via het videolab gevolgd worden, zijn er oefensessies op verplaatsing …  Wie vragen heeft over de opleidingsonderdelen die hij gevolgd heeft, kan altijd terecht bij een docent tijdens de wekelijkse monitoraten, via skype of e-mail.

Het studieprogramma is opgedeeld in vier fasen en acht semesters. In elk semester staat telkens een praktijkgebonden opleidingsonderdeel centraal.

Meer informatie
Op 10 oktober vindt op de campus Sint-Lukas Brussel de game ‘Big City Big Building’ plaats. Tijdens dit evenement kunnen geïnteresseerden op een interactieve manier te weten komen wat werken in de bouwsector betekent. Bovendien kunnen ze op een jobmarkt ook contacten leggen met de diverse bouwbedrijven die zich daar voorstellen en kennismaken met de verschillende opleidingen in deze sector.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!