De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kosteloos planten ontlenen voor het Brugs onderwijs
Brugge, Herbeplanting Groendienst -

Kosteloos planten ontlenen voor het Brugs onderwijs

dinsdag 11 oktober 2011 20:22
Spread the love

Groenschepen Franky Demon (CD&V) stelt discriminatie bij het ontlenen van planten aan de kaak

Voortaan kunnen alle Brugse scholen hun evenementen zoals schoolfeesten opfleuren met planten van de groendienst.  Dat besliste schepen Demon zopas samen met z’n collega’s in het college van burgemeester en schepenen.  “Voorheen was dit immers niet voor alle scholen kosteloos en was dit dus in strijd met het zogeheten ‘decreet op het flankerend onderwijsbeleid van 2007’.  In dit decreet staat zwart op wit dat alle scholen op gelijke voet moeten worden behandeld.   “Verschillende schooldirecties spraken mij hierover ook aan.  Ik vond het dan ook hoog tijd om deze aanpassing te doen.”  Demon liet de criteria voor het gratis ontlenen herzien en herschrijven.  Planten kunnen voortaan, na schriftelijke aanvraag en zolang de voorraad strekt, gratis worden afgehaald of tegen betaling worden geleverd.  Stadsorganisaties, andere overheden, vzw’s die geen toegangsgelden vragen, sportorganisaties en Brugse scholen kunnen van deze service gebruik maken.  Verenigingen die toegangsgelden vragen of gesubsidieerde verenigingen kunnen planten huren aan het democratische dagtarief van 1,85 euro per plant.  Groenschepen Demon, zelf een oud-onderwijzer, is blij met het initiatief.  “Wat meer groen op schoolfeesten of andere schoolevents kan immers alleen maar toegejuicht worden”, oppert hij.  Geïnteresseerde scholen en verenigingen kunnen contact opnemen met de groendienst: 050 32 90 11 of mailen naar groendienst@brugge.be.  Als gemeenteraadslid sprong Demon eerder al in de bres voor het onderwijs.  Enkele keren vroeg hij om, in het kader van het decreet op het flankerend onderwijsbeleid, de mogelijkheid van gratis leerlingenvervoer naar het zwembad te onderzoeken.  “Ook in de toekomst blijf ik mij hiervoor inzetten”, besluit Demon vastberaden.

take down
the paywall
steun ons nu!