De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Divers maakt sterk
Brugge, Filip Somers, Stedelijke Emancipatieraad Brugge -

Divers maakt sterk

zaterdag 8 september 2012 10:17
Spread the love

De Stedelijke Emancipatieraad Brugge wil de plaatsen in de gemeente – en provincieraad opgevuld zien door een mix van Bruggelingen.

Divers maakt sterk ! is het slogan.

Vrouwen en mannen, allochtonen, autochtonen, jong en oud, holibi’s, hetro’s en zelfs transgenders iedereen moet volgens de raad deel kunnen uitmaken van de politiek.

Momenteel zijn er nog steeds meer mannelijke dan vrouwelijke politici daar wil de raad verandering in brengen of toch de bevolking er attent opmaken.

Zowel mannen als vrouwen moeten in gelijke mate vertegenwoordigd zijn bij het nemen van beleidsbeslissingen die hun aanbelangen zo vind de Stedelijke Emancipatieraad.

Nu de verkiezingen dichterbij komen wil de raad het belang van diversiteit in de politiek onder de aandacht brengen.

Met de actie ” kies voor een mix” want “divers maakt sterk” wil men de Brugse kiezers aanmoedigen hun stem uit te brengen op vrouwen en op kandidaten die oog hebben voor diversiteit in onze samenleving.

Van de politici verwacht de raad dat het toekomstig stadsbestuur zich inzet op het samenleven in diversiteit.

take down
the paywall
steun ons nu!