De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoogspanningsverbinding tussen Zeebrugge en Zomergem
Brugge, Zeebrugge, Filip Somers -

Hoogspanningsverbinding tussen Zeebrugge en Zomergem

dinsdag 28 augustus 2012 20:54
Spread the love

Elia werkt aan een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Zeebrugge en Zomergem.  Dit om de energie van de windmolenparken op zee aan land te brengen. Eerder bekwam burgemeester Patrick Moenaert na onderhandelingen met de top van Elia en de Vlaamse regering dat de nieuwe kabel niet boven Koolkerke zou komen, maar ondergronds ten noorden van Koolkerke.

In verband met één ander essentieel punt, namelijk de inplanting van het nieuwe grote hoogspanningstation in Zeebrugge, werd de stad Brugge niet gevolgd. De Gemeenteraad gaf in oktober 2011 een ten gronde en unaniem ongunstig advies over de voorgestelde inplantingsplaats van het hoogspanningstation. Dit station zou dicht bij de Strandwijk en de Stationswijk worden ingeplant.

Burgemeester Patrick Moenaert: “Het spreekt voor zich dat alle energie aan land moet komen. Maar voor ons is de woon- en leefkwaliteit van de Strandwijk en de Stationswijk ook belangrijk. Om deze reden heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist om beroep aan te tekenen tegen het vastgesteld gewestelijk RUP. Andere alternatieve locaties (bv. in havengebied) werden onvoldoende onderzocht. Prof. Dirk Lindemans zal de stad Brugge hierin vertegenwoordigen. “

 

take down
the paywall
steun ons nu!