De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nieuwe lokalen voor SNT-Brugge
Brugge, Hilde Decleer, Filip Somers, SNT, Yves Roose -

Nieuwe lokalen voor SNT-Brugge

zondag 2 september 2012 20:20
Spread the love

Ruim 20 jaar lang kampte het SNT met een tekort aan lokalen.

Om dit probleem tijdelijk te verhelpen werden destijds zolders omgebouwd tot klaslokalen, en werdt uitgeweken naar andere lesplaatsen zoals de stedelijke basisscholen, de langerei, het OCMW-gebouw in Blankenberge en werden er lokalen gehuurd van andere instanties.

SNT ( Stedelijke Nijverheids-en Taalleergangen ) kende tussen 1999 en 2004 een groeie van minder dan 10 000 tot net geen 15 000 cursisten.

Zo werd er dus een oplossing gezocht om de cursisten een plaatsje te geven.

Het werd een 3-fasig plan met als doelstelling een maximale, aansluitende nieuwboom volgens de stedenbouwkundige normen, volgens de eisen van de gebruiker en normen van de leslokalen deze werden gerealiseerd op de achterliggende parking langs de Arsenaalstraat.

De eerste fase zorgde voor een nieuw, ruimer sanitair blok.

In 2008 werd gestart met de tweede fase het ontwerp voor zes  nieuwe klaslokalen en de sanering van het oude toiletgedeelte tot een klaslokaal.

Deze fase is nu een feit met als resultaat zeven theorielokalen hoofdzakelijk bedoeld voor taallessen.

Elk lokaal is voorzien van audio, video en coputerlesapperatuur samengebracht in één internetverbinding en digitaal bord.

In de derde fase is er voorzien om het onbebouwde deel van de parking te heraanleggen tot een comfortable fietsenparking en verpozingsruimte.

Het comfort voor cursisten, leerkrachten en administratie zijn gevoelig verhoogd.

De plannen voor een nieuw schoolgebouw van de Stedelijke Academie in de Noordstraat werden op een “on hold” gezet.

take down
the paywall
steun ons nu!