De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Is er (werk) genoeg voor iedereen?
Arbeidsmarkt, VDAB, Werkgelegenheidsbeleid, Vlaamse regering, Hoge werkloosheid, 50-plussers, Kansengroepen, Vesoc-akkoord -

Is er (werk) genoeg voor iedereen?

woensdag 9 februari 2011 22:55
Spread the love

De kranten stonden woensdag 9 februari ‘bomvol’ goednieuwsberichten inzake werkgelegenheid.

“Meer Vlamingen aan het werk dan voor de crisis”; “Flink herstel op arbeidsmark”t; “België doorstond crisis erg goed” en nog meer van dat fraais.

Je zou bijna de induk krijgen dat ‘er genoeg is voor iedereen’. Maar is dat ook zo?

Zelfs een vrij oppervlakkige analyse van de huidige werkloosheidscijfers leert ons dat het absoluut niet allemaal rozengeur en maneschijn is. Zo bij de jongeren bvb. Een op de vijf van die jongeren vindt geen baan. Bijzonder kwalijk aan dit probleem is dat het hier vooral gaat over jongeren met een lage scholingsgraad, jongeren uit het Buso of deeltijds onderwijs en jongeren die zonder diploma op de arbeidsmarkt komen. (De zogenaamde ongekwallificeerde uitstroom uit het onderwijs).

En de ouderen (50+), hoe vergaat het hen op de hedendaagse arbeidsmarkt? Kort en krachtig: niet goed. Erger: heel slecht zelfs. Cijfers tonen dat aan. Vlaanderen vermindert zijn werkloosheid op jaarbasis met ruim 5 procent (cijfers januari 2011). Bij de 50+ stijgt diezelfde werkloosheid met meer dan 2 procent. Voor een centrumstad als Turnhout zijn de cijfers nog dramatischer. Tegenover een globale daling met 5,5 procent, neemt de werkloosheid bij ouderen toe met bijna 11 procent.

Ondanks een verplichte begeleiding van alle werklozen jonger dan 53 jaar. Ondanks ferme werkgelegenheidspremies van meer dan 1.000 euro/maand bij aanwerving van een 50+; ondanks ‘dagelijkse ‘verklaringen van werkgevers dat we langer moeten werken, dat het brugpensioen moet worden afgeschaft, enz …

Ondanks dat alles blijft de werkloosheid bij 50+ zienderogen stijgen. Tegen die achtergrond van – objectief waarneembaar – slinkende werkgelegenheidskansen voor 50+, drukte de Vlaamse regering er een nieuw Vesoc-akkoord door. Volgens dit akkoord zullen vanaf 1 april dit jaar, alle werklozen jonger dan 55 jaar verplicht worden bij de VDAB in begeleiding te gaan. In de loop van 2011 wil ze dit nog uitbreiden tot de leeftijd van 58 jaar.

Begeleiden naar wat? Naar jobs blijkbaar niet, want werkgevers stellen hun vacatures nog steeds niet open voor ‘ouderen’ en blijven ze ‘buitenjagen’. Ik vrees dan ook dat begeleiden snel zal omkeren naar ambeteren!

Volgens De Standaard vinden bedrijven géén witte raven meer en zullen zij andere groepen op de arbeidsmarkt moeten aanboren. Zoals allochtonen en 50-plussers bijvoorbeeld.

Pas als de cijfers van deze kansengroepen echt gaan dalen, zal ik dat geloven. Dat moet dan wel zichtbaar worden nog voor de zomervakantie. Tot zolang behoud ik mezelf het recht voor het Vesoc-akkoord met een massa scepsis te blijven bekijken èn opvolgen.

Dré Wolput

take down
the paywall
steun ons nu!