De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

hypocriete houding stad Gent rond volkstuintjes
Gent, Het Landhuis, Volkstuin -

hypocriete houding stad Gent rond volkstuintjes

maandag 21 mei 2012 11:52
Spread the love

Het Sociaal- ecologisch project ‘ het Landhuis’ dreigt te verdwijnen want stad Gent wil deze grond bouwklaar maken en dat terwijl de wachtlijsten voor volktuintjes blijven oplopen. Deze gekraakte grond wordt uitgebaat door particulieren die gratis deze grond ter beschikking stellen voor Gentenaren die biologisch willen tuinieren. Op die manier wordt dus tegemoet gekomen aan de vraag naar meer volkstuintjes maar dat weegt blijkbaar niet op tegen het feit dat het gebouw wordt gekraakt.  Hiermee gaat Gent dus in tegen zijn eigen anti-kraakbeleid. Die houdt in dat men eerst thuislozen onderdak wil bieden, dan gaat men op zoek naar een vzw die zich er in wil huisvesten en erna wordt de grond pas uit handen gegeven aan een vastgoedbeschermingsfirma die alles gaat afbreken. Er wonen nu reeds thuislozen in het gebouw én er was al een vzw actief in de gebouwen. Vzw ateljee (onder andere bekend van de kringwinkels) die er op biologische wijze groenten teelde voor haar sociale restaurants. Aangezien de toekomst van het Landhuis niet zeker was zagen ze zichzelf genoodzaakt te verhuizen. Er wonen dus én thuislozen én er was een vzw actief op deze grond en de eerste twee stappen van het anti- kraakbeleid waren voldaan.

Het Landhuis heeft een positieve invloed op de buurt: het onderzoek van Leen Beyers uit 2007 (Dagelijkse relaties en diversiteit in Vlaamse volkstuinen) wees uit dat volkstuinieren de sociale cohesie versterkt en maatschappelijke integratie bevordert. Het positieve effect van deze volkstuinen plus het feit dat Het Landhuis haar tuintjes gratis aanbiedt op voorwaarde dat er enkel biologisch wordt geteeld is dus niet genoeg voor stad Gent. Haar beleidsnota houdt onder andere in dat de bestaande volkstuinen moeten worden geherwaardeerd, gepromoot en uitgebreid worden. Nogal hypocriet als je merkt dat ze bestaande volkstuinen willen vernietigen om het gebied bouwklaar te maken.
 

take down
the paywall
steun ons nu!