De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geen gif(soja)vlees in de Colruyt!
België, Genetisch gewijzigde gewassen, Colruyt -

Geen gif(soja)vlees in de Colruyt!

zondag 20 juni 2010 20:43
Spread the love

Wees mee een hardnekkige mug in de Colruytdirectiekamer. We blijven daar rondzweven tot ze echt luisteren…

Wist je dat de dieren die voor Colruyt worden geslacht, vetgemest zijn met genetisch gemanipuleerde soja? Vraag het hen maar! Monsanto, die deze gentechsoja levert, beweert bij hoog en bij laag dat deze frankensteinsoja geen enkel gezondheidsrisico inhoudt, noch voor het dier dat het eet, noch voor de mens die het dier vervolgens opeet. Monsanto zei tevoren echter net hetzelfde met betrekking tot DDT, Agent Orange, PCB’s en Aspartaam. Er zijn wel degelijk serieuze gezondheidsrisico’s verbonden aan het eten van dieren die volgepropt werden met ggo-voedsel (zie verder), en wij eisen dan ook dat Colruyt haar volledige verantwoordelijkheid opneemt naar haar klanten toe.
In eerste instantie moet zij zo vlug mogelijk terug overschakelen op vlees dat werd geproduceerd zonder ggo-soja. In tweede instantie moet zij al het mogelijke doen om haar dieren te produceren zonder blootstelling aan glyphosaat en andere uiterst gevaarlijke pesticiden die voortdurend op het veevoeder worden gespoten. In derde instantie vragen wij dat zij haar dieren, die meestal lokaal worden grootgebracht, ook lokaal geproduceerd veevoeder voorschotelt. Opdat de boerenbevolking in Zuid-Amerika tenslotte ook weer opgelucht kan ademhalen. En laat een volgende facebookgroep het dan ook maar eens hebben over een humane behandeling van de kippen, varkens en koeien die het colruytvlees produceren. 🙂
En nu zoveel mogelijk leden werven voor deze facebookgroep, zodat wij vervolgens naar Colruyt toe kunnen stappen met onze pertinente eisen!

Voor wie dacht dat de familie Walry de enigen waren in Mariscal Lopez die Colruyt en haar collega’s UITDRUKKELIJK vragen om te stoppen met transgene soja in te voeren uit hun streek: dit clipje toont aan dat werkelijk het ganse dorp een noodkreet slaakt, die wij wel moéten horen.


Verzet tegen de sojateelt in Mariscal Lopez (NED)www.youtube.com

Verzet tegen de sojateelt in Mariscal Lopez, Paraguay

Bron : facebook iemand van Gent / globalisehope@gmail.com

take down
the paywall
steun ons nu!