De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De jacht op academici in Irak
Irak, Activisme, BRussells Tribunal -

De jacht op academici in Irak

zaterdag 12 maart 2011 12:49
Spread the love

Het Belgische BRussells Tribunal heeft op internationale schaal een grote bekendheid met mensen als Noam Chomski, Immanuel Wallerstein, José Saramago, Harold Pinter en vele anderen die hun acties onderschrijven, maar hier in België kent bijna niemand hen. In Irak worden ze erg gerespecteerd en toch, hier in België … De voorbije drie dagen hebben ze vergaderd over het onderwijs in Irak; een ongelooflijke prestatie voor de activisten van BRussells Tribunal in samenwerking met MENARG (Middle East and North Africa Research Group van de UGent).

BRussells Tribunal blijft vechten voor de toekomst van een onafhankelijk Irak dus hun bezorgdheid voor het onderwijs is heel terecht. Binnen Irak is er sprake van fraude als het over het uitreiken van diploma’s gaat en bovendien is er de toenemende dreiging van het sektarisme dat de bevolking en ook het onderwijssysteem zou kunnen verdelen. Er is stilaan ook sprake van systematische afpersingen, ontvoering en liquidatie van Irakese intellectuelen.
De Irakese academici die daarentegen door de bezetting en de oorlog in de diaspora terechtgekomen zijn, worden dikwijls niet erkend of zelfs gediscrimineerd in het buitenland. Het gevolg is dat ze onder hun niveau aangesteld worden of zelfs niet aan werk geraken waardoor ze hun eigen kinderen niet meer naar school kunnen sturen, de toekomst van het land.

Vertrekkende van het Gentse Handvest hebben ze de eerste twee dagen van het symposium vooral informatie verzameld over de huidige stand van zaken, waarvoor ze een indrukwekkend aantal Irakese gastsprekers hebben weten te mobiliseren. Ze hebben academici van alle slag aangeschreven, ontvangen en het woord gegeven, op eigen kosten omdat de sponsors schrik hadden dat het om een politieke actie ging. Ter verdediging van de Irakese intellectuelen hebben ze de laatste dag een lijst met aanbevelingen samengesteld, gericht aan UNESCO, de UN, de EU en ze hopen hiermee ook de Belgische overheid te bereiken (een uitgebreide lijst van aanbevelingen zal binnenkort gepubliceerd worden op de website).

Bovendien hebben ze voorgesteld een internationaal netwerk of platform op te richten om de intellectuelen in Irak en in de diaspora met elkaar in contact te brengen en zo de vervreemding tussen beide groepen te verkleinen. BRussells Tribunal wil hierin de faciliterende factor zijn, het echte werk blijft natuurlijk bij de Irakezen zelf.

Het is aan hen om duidelijk orde op zaken te stellen want de hele zaak dreigt BRussells Tribunal boven het hoofd uit te groeien, maar een deel van de verantwoordelijkheid ligt ook bij ons, intellectuelen in België en Europa. De oorlog in Irak dreigt een vergeten oorlog te worden, en in de media is er steevast sprake van ‘sektarische geweld’ en ‘burgeroorlog’ zonder dat we echt goed weten waar het over gaat. (lees alvast dit artikel om een een ander verhaal te horen over de situatie in Irak). Iedereen die verbonden is met een onderzoek in verband met Irak kan dus best contact opnemen met deze mensen, want zij hebben de beste bedoelingen, dat weten de Irakezen zelfs.

meer informatie op
http://www.brussellstribunal.org/

en voor cijfermateriaal in verband met de huidige situatie van het onderwijs in Irak
http://www.brussellstribunal.org/Seminar/#id=main3sub2&ts=1299927851535&page=1&language=nl

onderteken hier het Gentse handvest ter verdediging van de Irakese intellectuelen:
http://www.ipetitions.com/petition/ghentcharter/
 

ook in Irak komen er veel mensen op straat (en intussen komen er ook miljoenen mensen op straat in Yemen); the White Wall is een groep vrijwilligers die tussen de betogers en de politie gaan staan om slachtoffers te vermijden; de betogingen in Irak zijn voor alle duidelijkheid niet sektarisch  en dus tegen een andere religie of sekte maar tegen de overheid. Het is de politie die op haar burgers schiet, niet de bevolking onderling.http://www.youtube.com/watch?v=ehrqUwm5Zac&feature=player_embedded

take down
the paywall
steun ons nu!