De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Moedige priesters terug naar Irak
Irak, Bagdad -

Moedige priesters terug naar Irak

dinsdag 9 november 2010 11:41
Spread the love

 Mgr. Georges Casmoussa

 GELOOF OVERWINT DE ANGST

Twee jonge Irakese priesters onderbraken hun studies in Rome en keerden naar Bagdad terug om de er de mis op te dragen in de kathedraal waar vorige week een massamoord werd gepleegd. Afgelopen zondag celebreerden ze de Eucharistie in een kerk met omgegooide kerkbanken en beschadigde heiligenbeelden.

Ongeveer zestig gelovigen overwonnen hun angst en durfden het aan om de mis bij te wonen in een kerk met kapotte banken, ramen en puin. De dienst werd opgedragen ter nagedachtenis van de omgekomen vrienden en geliefden. De aanwezige kerkgangers baden ook voor het vlugge herstel van de 75 gewonde slachtoffers van de bloedigste antichristelijke aanslag sinds de omverwerping van het regime van Saddam Hoessein in 2003.

In een telefonisch interview met Kerk in Nood bracht de Syrisch-katholieke aartsbisschop van Bagdad, Mgr. Georges Casmoussa, hulde aan de “moed en vastberadenheid” van de priesters en het gelovige godsvolk. Hij roept op voor extra veiligheidsmaatregelen voor de christenen, pleit voor de aanpassing in een antidiscriminatiewet en hoopt op een versterking van de interreligieuze dialoog. Hij acht al deze stappen noodzakelijk om de christenen te overtuigen Irak niet te ontvluchten.

Bisschop Casmoussa die in 2005 zelf het slachtoffer was van een korte ontvoering zei nog: “Na de aanslag in Bagdad hebben vele mensen deze barbaarse daad van terrorisme veroordeeld. Ik reken er nu ook op dat ze de daad bij het woord voeren en actie ondernemen om te vermijden dat zoiets in de toekomst opnieuw gebeurt.” Niet onbelangrijk want gisteren meldde AsiaNews dat er opnieuw twee christenen werden doodgeschoten, waaronder de 49-jarige Louay Daniel Yacoub, die vlak voor zijn flat werd gedood.

Maar de aartsbisschop behoudt het vertrouwen in zijn islamitische buren. Ook de islamveroordeelt het doden van anderen, zo stelt hij. De aartsbisschop, die resideert in Qaraqosh, een Irakese christelijke stad buiten Mosul zei ook:“De overheid moet christelijke scholen en kerken beschermen en de wetten aanpassen zodat ze gunstiger zijn voor christenen.” Hij vertelde ons nog dat Raphael Qotaini, de 75-jarige vicaris-generaal van het Syrisch-katholieke bisdom in Bagdad, langzaam begint te herstellen van de schotwonde in zijn maag. In eerdere berichten werd gemeld dat hij samen met de andere twee priesters was omgekomen.

De steun aan de christenen in Irak is een van de prioriteiten van Kerk in Nood. Er gaat hulp onder de vorm van voedselpakketten, huisvesting en medicijnen voor de christelijke vluchtelingen in het noorden van Irak, alsook voor de vluchtelingen die onderdak hebben gezocht in de buurlanden Syrië, Jordanië en Turkije.

John Pontifex (vertaling en bewerking Luc Claeys)

take down
the paywall
steun ons nu!