De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Paasmaandag 25 april: 9-ste Paasmars … Genval-Brussel (niet vanuit Leuven dit jaar!)
Palestina, Irak, LeCoTo, Solidariteit, Afganistan, Vredesorganisaties, Genval-Brussel, Volksrevoluties in de Arabische wereld -

Paasmaandag 25 april: 9-ste Paasmars … Genval-Brussel (niet vanuit Leuven dit jaar!)

woensdag 9 maart 2011 00:38
Spread the love

Tekst : nederlands en frans

De LeCoTo en een samenwerkingsverband van vredesorganisaties nodigen u uit op de:

9-de Paasmars voor de vrede – GENVAl-BRUSSEL!

Paasmaandag, 25 april 2011, vertrek om 10.50 u. aan het station van Genval
(Opgelet, dit jaar vertrekt de Paasmars niet in Leuven maar we gaan samen vanuit Leuven met de trein!)

Op 25 april stappen we samen 20 km van Genval naar Brussel, via Hoeilaart en de campus van de ULB. We stappen tot aan de Beurs om te protesteren tegen de conflicten in Afghanistan, Irak en Palestina en om onze hoop uit te drukken voor een rechtvaardige vrede in de wereld. We willen ook onze solidariteit uitdrukken met de volksrevoluties in de Arabische wereld.

Deze mars voor de vrede wordt georganiseert sinds 2003 door een collectief van vredesorganisaties uit Leuven (LeCoTo). De mars startte als een protest tegen het uitbreken van de oorlog in Irak, en de eisen van toen zijn vandaag nog altijd actueel: Er zijn nog steeds verschillende Europese landen actief in Afghanisten, en ook België ontbreekt er niet. Ondanks de vele beloftes is het einde van de bezetting van Irak door de VS nog veraf. De blokkade van Gaza en de bezetting van Palestina zijn nog steeds bron van onrecht en onnodig lijden voor het Palestijnse volk.

Verschillende Brusselse, Waals-Brabantse en Vlaamse vredesorganisaties hebben beslist om dit jaar de organisatie van de Paasmars samen te doen. Wij nodigen u uit om u hierbij aan te sluiten en de nodige promotie te maken bij alle vredesactivisten in België. We willen speciaal mobiliseren voor de halte aan de ULB en de aankomst aan de Beurs.

Meer informatie:
02/209.23.50 of vredesmarche@gmail.com

Meer details volgen later!
zie ook: http://www.facebook.com/home.php#!/event.php?eid=158897497497019

———————————————————————————-

LeCoTo et un collectif d’associations de paix vous invite à la:

9ème Marche de Pâques pour la paix – GENVAL-BRUXELLES!

Lundi 25 avril 2011 (lundi de Pâques), départ à 10h50 de la gare de Genval
(Faites attention, nous ne partons pas à Louvain)

Ce jour, nous marcherons ensemble 20 km, de Genval à Bruxelles, en passant par Hoeilaart et le campus de l’ULB pour arriver à la Bourse, afin de protester contre les conflits en Afghanistan, Irak et Palestine et d’exprimer notre espoir d’une paix juste dans le monde et notre solidarité avec la révoution des peuples arabes.

La Marche pour la paix est organisée chaque année depuis 2003 par un collectif d’associations pacifistes de Leuven (LeCoTo). Organisée au départ pour protester contre le déclenchement de la guerre en Irak, ses revendications sont toujours actuelles : plusieurs Etats européens en général et l’Etat belge en particulier, sont toujours en guerre en Afghanistan. Malgré les promesses, l’occupation américaine de l’Irak est loin d’être finie. Le blocus de Gaza et l’occupation de la Palestine occasionnent toujours souffrance et injustice pour la population palestinienne.

Cette année, les associations de paix de Bruxelles et des Brabants Wallon et Flamand ont décidé de reprendre l’organisation de cette marche. Nous vos invitons dès lors à nous rejoindre pour organiser cette journée, la promouvoir auprès de tous les militants pacifistes de Belgique, et organiser les temps forts que seront la halte à l’ULB et notre arrivée à la Bourse.

Pour plus d’informations :
02 209 23 50 ou vredesmarche@gmail.com

voir aussi: http://www.facebook.com/home.php#!/event.php?eid=158897497497019

Bron :
_____________________________
LeCoTo
lecoto.leuven@gmail.com | 0498/54.16.42
http://www.facebook.com/group.php?gid=38726631147
p/a: Windmolenstraat 44, 3000 Leuven

take down
the paywall
steun ons nu!