De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De ecologische voetafdruk van Brugge
Brugge, Ecologische voetafdruk, Filip Somers, Groen Brugge -

De ecologische voetafdruk van Brugge

zaterdag 28 april 2012 11:09
Spread the love

Initiatiefnemer basisschool De Spycker bracht vrijdag doormiddel van een actie 1000 leerlingen samen op de markt in Brugge uit 31 scholen
onder de noemer “omarm de aarde” met deze actie willen ze de aandacht vestigen op de klimaatopwarming.
Stad Brugge doet al klimaatvriendelijke inspanningen maar volgens Groen Brugge niet genoeg om richting klimaatneutraliteit te gaan.
Valentijn Vyvey beklemtoond ” wie op de website van de stad zoekt op het woord klimaat, vindt vooral informatie voor toeristen over het weer.
In het mobiliteitsplan viel het woord zelfs nergens te bespeuren.
Groen Brugge vraagt dan ook aan het stadsbestuur om verder te  kijken dan het uitzicht van op het belfort.
Brugge zou zch bijvoorbeeld kunnen aansluiten bij het burgemeesterconvenant, zoals Oostende, Gent,Antwerpen, Genk en nu ook Mechelen.
Dit is een Europese beweging waar lokale overheden vrijwillig toezeggen om de energie-efficientie op hun grondgebied te verhogen.
Daardoor beogen deze de 20% reductie doelstelling van de Eropese Unie tegen 2020 te behalen.
Sammy Roelant lanceerd daarbij enkele voorstellen.
Brugge is nu al een belangrijke leverancier van windenergie.
Waarom niet de volledige stad van windenergie voorzien ?
Kan de haven een echte energiehaven worden ?
Maak een stad waar een auto overbodig wordt.
Voorzie elke wijk van een cambio standplaats, bekijk daarbij de mogeljkheid om de tram terug te laten rijden in de binnenstad.
Vraag de sterrenrestaurants om1 dag per week een veggiedag te serveren.
Voor Brugge zijn er mogelijkheden genoeg om de ecologische voetafdruk te verkleinen.

 

take down
the paywall
steun ons nu!