De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

CM: “Aantal zorgvragen stijgt zienderogen”
Opinie - Christelijke Mutualiteit

CM: “Aantal zorgvragen stijgt zienderogen”

De consulenten van CM Gezondheidsfonds krijgen vandaag dubbel zoveel vragen via mail, telefoon of chat als voor de coronacrisis. Ook bij de maatschappelijk werkers is het alle hens aan dek om leden bij te staan bij hun zorg. ‘Het zijn buitengewone tijden, ook bij de ziekenfondsen’, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. ‘Achter de schermen verzetten onze medewerkers bergen werk om deze crisis de baas te blijven.’

maandag 6 april 2020 15:55
Spread the love

 

Om veiligheidsredenen zijn de kantoren van de ziekenfondsen in ons land vandaag niet toegankelijk voor leden. Maar alle andere kanalen om met CM in contact te treden, blijven wel actief. En daar ziet CM sinds het begin van de crisis een enorme toestroom aan vragen. Via mail, telefoon of chat krijgen consulenten sinds half maart dubbel zo veel oproepen te verwerken. ‘Ook al worden wij bij onze medewerkers ook met heel wat zieken geconfronteerd, toch slagen wij erin om onze leden snel te antwoorden’, zegt Luc Van Gorp.

Ook de maatschappelijk werkers, die leden bijstaan bij hun zorgvragen, zien de noden toenemen. ‘Bij de Zorglijn, waar we leden telefonisch verder helpen met hun vragen rond tegemoetkomingen, hulpmiddelen, thuiszorgdiensten of ondersteuning door hun netwerk, zagen we het aantal oproepen aanvankelijk afnemen’, weet Luc Van Gorp. ‘De jongste dagen zien we echter een geleidelijke stijging. We horen steeds vaker verhalen van mantelzorgers die zelf besmet zijn met het coronavirus en daardoor niet meer voor hun partner of ouder kunnen zorgen. Bovendien weegt het voor mantelzorgers steeds zwaarder door om alleen voor de zorg in te staan. In deze gevallen moeten onze medewerkers zo snel mogelijk een oplossing zoeken.’

Tijdens deze coronacrisis zetten de medewerkers bovendien nog sterker in op proactieve acties. ‘We wachten niet tot onze leden met een vraag naar ons komen, we bellen hen zoveel als mogelijk zelf op’, gaat Luc Van Gorp verder. ‘Mensen van wie we weten dat ze een hoge zorgnood hebben, ouderen, leden die in het verleden een beroep deden op onze diensten, … we proberen ze zoveel als mogelijk te bereiken om te kijken of er ondersteuningsnoden zijn.’

De maatschappelijk werkers van de ziekenfondsen worden ook ingeschakeld in de schakelzorgcentra. Dat zijn tijdelijke centra tussen thuis en het ziekenhuis. Zij staan in voor de opvang van patiënten die niet noodzakelijk in het ziekenhuis moeten verblijven, maar ook nog niet naar huis kunnen. Zo ontlasten ze ziekenhuizen die overbelast geraken door de coronacrisis. In Sint-Truiden is onlangs het eerste schakelzorgcentrum opgestart. Op andere plaatsen zijn ze in voorbereiding. Ook CM heeft een aantal locaties aangeboden als schakelzorgcentrum. Zo kunnen onder meer de hersteloorden in Nieuwpoort en in Zandhoven bedden ter beschikking stellen.

‘In de schakelzorgcentra zijn ook maatschappelijk werkers actief om patiënten te onthalen, hun zorgnoden te inventariseren en op basis daarvan de terugkeer van het schakelzorgcentrum naar huis zo goed als mogelijk voor te bereiden en te begeleiden’, legt Luc Van Gorp uit. ‘Alle Vlaamse ziekenfondsen hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen. Zij zullen patiënten los van het lidmaatschap van een ziekenfonds ondersteunen bij hun terugkeer naar huis.’

Ook op andere terreinen merkt CM een toename van de noden. Zo worden er meer attesten voor arbeidsongeschiktheid ingediend. Bij Samana, de CM-partnerorganisatie voor chronisch zieken en mantelzorgers, is het aantal oproepen op de Mantelzorglijn en de Boodschappenlijn vertienvoudigd. Okra, de grootste seniorenorganisatie van Vlaanderen, roept haar vrijwilligers op om contact op te nemen met senioren. Vrijwilligers van Samana en Okra zijn ook volop mondmaskers aan het naaien. De vrijwilligers van Kazou, de jeugddienst van CM, kunnen voorlopig geen fysieke vakanties organiseren, maar bieden kinderen en jongeren deze Paasvakantie wel een digitale vakantie aan. Van 11 tot en met 19 april kunnen ze in hun kot toch de Kazou-sfeer beleven.

Het aantal ingediende doktersbriefjes toont vreemd genoeg een daling. En ook de vragen om een uitbetaling van ziekenhuisfacturen bij het CM-Hospitaalplan nemen af. Beide dienstverleningen blijven echter volledig gegarandeerd.

CM pakt tenslotte ook met extra initiatieven uit om mensen te ondersteunen tijdens deze coronacrisis. Zo was Teleblok, de gratis anonieme chatlijn van CM, een aantal weken uitzonderlijk geopend voor een luisterend oor of emotionele steun. Meer dan 160 mensen – voornamelijk studenten – deden er een beroep op. Voor wie dat wil, stuurt CM ook een nieuwsbrief met welzijnstips tijdens deze coronacrisis. En de vormingen en infosessies mogen om veiligheidsredenen dan wel afgelast zijn, CM-leden blijven niet op hun honger zitten. Vanaf 14 april organiseert het gezondheidsfonds webinars waarbij leden online cursussen kunnen volgen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!