De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

CJA  belgië roept mee op tot betoging voor solidariteit met strijdend Griekenland .
Betoging, CJA BELGIUM -

CJA belgië roept mee op tot betoging voor solidariteit met strijdend Griekenland .

donderdag 13 mei 2010 12:46
Spread the love

CJA België roept mee op tot betoging voor solidariteit met strijdend Griekenland .

Deze betoging vindt plaats op donderdag 20 mei 2010.
*12 :30 Schumanplein*

*Protestactie voor de Europese Raad en de Europese Commissie, de
Permanente Representatie van Griekenland, de European Banking Federation
en de International Swaps and Derivatives Association – Ontbinding aan
het Meeusplein*

*IMF Go Home!*

De maatregelen die Griekenland opgelegd krijgt om een lening te krijgen
van het IMF en de eurozone zullen haar sociale structuren ontwrichten,
structuren die er al slecht aan toe waren door de langdurige
besparingsmaatregelen. Deze maatregelen waren onder andere getroffen met
het oog op de toelating van het land tot de eurozone. Een andere oorzaak
voor de bestaande slechte toestand van het land ligt in het cliëntelisme
dat de opeenvolgende regeringen gevestigd hebben.

Gedurende het voorbije decennium, meer bepaald met de toetreding van
Griekenland tot de munteenheid, zijn de prijzen in Griekenland gestegen
tot op Belgisch niveau, terwijl de lonen respectievelijk niet boven de
helft uitkomen. Dit beperkte de koopkracht van de gemiddelde Griek tot
een peil dat lager ligt dan het gemiddelde van de gehele Europese Unie.
Op een moment waarop de levensduurte zo goed als dezelfde is als die van
België, verdient de meerderheid van de jongeren die in Griekenland
werken 700 euro – daarin inbegrepen de jongeren met een universitair
diploma. 40% van de jongeren is werkloos.

Het plan van het IMF en de eurozone drukt het minimumloon van jongeren
tot 640 euro. Als zondebok gebruikt het de “privileges van de
staatsambtenaren” (die tot de slechtstbetaalden in Europa behoren en
slechts 20% van de werkende bevolking uitmaken) om hen de 13e en de 14e
maand te ontnemen. Dit laat het jaarlijks inkomen van een gemiddelde
bediende met tientallen jaren dienst terugvallen van 22.000 op 19.000
euro. Daarnaast worden ook de 13e en 14e maand voor alle gepensioneerden
afgeschaft. De maatregelen hebben zware gevolgen voor de werknemers in
de private sector, door de bevriezing van de lonen en tegelijk de forse
stijging van de BTW: van 19% naar 21% (er is sprake van 23%).

Daarnaast bestaat de aangekondigde intentie om de CAO’s af te schaffen.
Nu al voorziet de nieuwe wet een abrupte verlaging van de
ontslagvergoedingen en een drastische stijging van wettelijk toegelaten
aantal collectieve ontslagen. Duizenden werknemers, zowel uit de private
als uit de publieke sector in brede zin, krijgen op dit moment al
maanden helemaal geen loon uitbetaald in Griekenland, met als
voorwendsel de crisis.

De uitgaven voor gezondheidszorg en onderwijs krimpen en zijn opgeteld
kleiner dan het vooropgestelde bedrag om de schulden terug te betalen.
Men schat dat de lening van het IMF en de eurozone de schuld van
Griekenland van 125% tot 150% zal brengen. Ze zal de economie nog
jarenlang tot recessie veroordelen. De ontmanteling van de openbare
diensten, gezondheidszorg en onderwijs zal catastrofale gevolgen hebben
die nog decennia zullen aanhouden. Als de maatregelen doorgevoerd
worden, zal de volgende generatie in Griekenland significant armer zijn
dan de voorgaande, zowel op materieel als cultureel vlak. De ervaringen
van andere landen waar het IMF in tussengekomen is, vb. Hongarije, zijn
hier een bewijs van.

*De lening van het IMF- de Eurozone is geen hulp voor Griekenland*

Het gaat om een lening met intrest (5% voor die van de Eurozone): een
werktuig om elke sociale cohesie en solidariteit te verhinderen. Het is
een product van de chantage van het monopolie van de drie internationale
ratingagentschappen (Moody’s, Standard en Poor’s, Fitch). Erg weinig
regeringen in de wereld hebben de marge om weerstand te bieden wanneer
ze in het vizier komen van deze agentschappen.

Deze lening wordt niet aangeboden om het Griekse volk te redden, maar de
banken en -tot elke prijs- de eenheidsmunt, ten koste van het Griekse volk.

*De politiek die vandaag in Griekenland wordt aangehouden is diegene die
andere Europese landen ten alle prijze moeten vermijden: Spanje,
Ierland, Portugal maar ook België. Met als vehikel de verschillen tussen
de taalgemeenschappen wordt de ontmanteling van de welvaarstaat
voorbereid. *

*Wie zijn we- Wat willen we*

Dit is een initiatief van Grieken die leven en werken in België, maar
ook van anderen die hier wonen en die het belang inzien van de uitkomst
van de strijd die vandaag in Griekenland plaatsvindt- het belang voor
heel Europa en de rest van de wereld.

*Door middel van het initiatief willen we het volgende uitdrukken: *

– Onze *solidariteit met de stakers en betogers* in Griekenland.

– De *veroordeling van de staatsrepressie*; van de barbaarse aanvallen
van politie op huizen en ontmoetingsplaatsen van militanten, van
provocateurs en knokploegen van de politie en de staat binnen de staat
die zich in betogingen mengen om die te bezoedelen.

– Onze *afkeer van de misdaad* die op 5 maart aan drie mensen het leven
kostte en waarvan de daders onbekend zijn gebleven. Het management van
de bank Marfin is ten minste medeschuldig door haar misdadig
veronachtzamen van de basisregels van brandveiligheid.

– Onze overtuiging dat een alternatief bestaat voor de lening van het
IMF: *een herziening/ /van de schuld van Griekenland *met als richtsnoer
de bescherming van de levensstandaard, in Griekenland net zo goed als in
heel Europa.

– De noodzakelijke *ondersteuning van de openbare diensten en
bescherming van de sociale rechten*.

– De eis dat eindelijk *diegenen de crisis betalen die ze hebben
veroorzaakt* en tegelijk geprofiteerd hebben van staatshulp: *de private
banken*. **

– *De eis tot democratische controle van de banken*.

– De noodzaak van *het herwinnen van democratische controle en sociaal
overwicht op de monetaire poilitiek*.

HANDEN AF VAN DE SOCIALE VERWEZENLIJKINGEN IN GRIEKENLAND EN EUROPA!

EUROPESE SOLIDARITEIT EN STRIJD!

Bron : CJA BELGIUM en Yiorgos Vassalos


Yiorgos Vassalos
Researcher

Corporate Europe Observatory
Mundo B (2nd floor)
Rue d’Edimbourg 26
Brussels 1050
Tel: +32 2 8930930

http://www.corporateeurope.org/
http://www.eulobbytours.org/


Corporate Europe Observatory
Rue d’Edimbourg 26
1050 Brussels
Belgium
0032 (0)2 893 0930

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!