De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Belgische politici medeplichtig aan oorlogsmisdaden,misdaden tegen mensheid,genocide

dinsdag 24 november 2020 19:03
Spread the love
In hun buitenlandse politiek heeft België als lid van NAVO zich medeplichtig gemaakt aan oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid,genocides.Alle kamerleden (behalve 2 van PVDA) hebben gestemd voor illegale agressieoorlogen en hebben ze medeplichtig gemaakt aan oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocides.
In verband met de illegale agressie oorlog en illegale staatsgreep in Libië heeft eerste-minister Leterme en alle kamerleden een resolutie van de veiligheidsraad van de V.N geschonden, de V.S en NAVO  hadden alleen toestemming om een “no-fly zone’ in te stellen  om de bevolking van Benghazi te beschermen” wat op 2 dagen gerealiseerd  was.
Ik ben van mening dat een misbruik en niet respecteren van een resolutie van V.N. een ernstig schending is van het internationale recht.
NAVO heeft toen regeringsgebouwen, familiehuizen van ambtenaren, mediahuis (schending van vrije meningsuiting),het witte huis en pentagon van libië…gebombardeerd en duizenden burgers vermoord. Ook een illegale staatsgreep gepleegd wat  ernstige oorlogsmisdaden zijn en schending van het internationaal recht is.
Sindsdien is Libië opgedeeld in drie stukken en er wordt nog steeds gevochten, er worden nog steeds burgers vermoord.
De illegale agressie oorlog door terreurgroep NAVO was niet gevoerd om burgers te beschermen maar wel om een staatsgreep te plegen ten dienst van misdadige imperialistische belangen.
   Moslims vals beschuldigt van aanslagen van 9/11
België/Europese Unie hebben ook de resolutie 1368 (2001) van de Veiligheidsraad van de V.N ook niet gerespecteerd.(1)
In deze resolutie roept de Veiligheidsraad alle landen op om te zoeken naar de ware daders van de terroristische aanslagen van 9/11 en hen te vervolgen. België/Europese Unie hebben hun plicht niet gedaan, ze hebben geen onafhankelijk onderzoek ingesteld en ook niet opgeroepen tot een internationaal onafhankelijk onderzoek maar ze hebben gewoon de ongeloofwaardige visie van oorlogsmisdadigers, de Bush administratie overgenomen.
Daardoor vind ik dat België/Europese Unie zich schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan terrorisme door de ware daders van de terroristische aanlagen van 9/11 te verbergen en te beschermen.
Er zijn duizenden aspecten van de versie van regering Bush die niet kloppen en toch heeft de Belgische regering, federaal procureur, OCAD geen onderzoek gedaan, de ware daders beschermd en dus hebben ze zich medeplichtig gemaakt aan terreur aanslagen.
Illegale agressieoorlogen tegen Afghanistan en Irak
Afghanistan en Irak hadden niets mee te maken met de aanslagen van 9/11 en dus zijn de agressieoorlogen illegalen en dus  heeft NAVO zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid genocides.
Daarbij Sadam Hussein en Muammar Qaddafi vochten wel tegen de islamitisch bewapende groeperingen dat de imperialistische westen  ‘terroristen’ noemen. Daardoor zijn deze ‘bewapende groeperingen’ groot en machtig geworden door de vernietiging van centraal regering in Irak en Libië.
                         België/Europees Unie steunen, bewapenen, financieren  “terroristen”   
Daarbij heeft de V.S,UK…NAVO deze islamitische bewapende groeperingen gebruikt, bewapent, gefinancierd, opgeleid minstens sinds 1978 in Afghanistan en later ook gebruikt in Kosovo,Bosnië, tsjetsjenië ,moslim oude-republieken van Sovjet unie….
NAVO was  ook de luchtmacht van Al-qaeda/ISIS in de illegale agressieoorlog en staatsgreep tegen  Libië.
Federaal Procureur beschermd,verbergt grote terroristen
Waarom heeft de federaal procureur niet vervolgd de  eerste-minister Leterme,minister van oorlog Pieter De Crem en de andere ministers en alle kamerleden die een resolutie van de veiligheidsraad hebben misbruikt en dus een ernstige overtreding van het internationale recht begaan hebben .
Elke bombardement in illegale agressieoorlogen is een terroristische aanslag dus heeft België/NAVO miljoenen grote terroristische aanslagen gepleegd in Afghanistan, Irak,Libië…met een paar miljoen doden.
Parket woordvoerder Eric Van Der Sijpt steunt terroristische aanslagen als de slachtoffers  echte minderwaardige  mensen zijn en als de daders ware superieur mensen zijn (België,West-europa,V.S.,NAVO & partners)
“Zelfs als burgerslachtoffers vielen, wil dat nog niet zeggen dat er een strafbare fout is begaan” Het laatste Nieuws 1,2 april 2017
<img class=”j1lvzwm4″ src=”data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
Terroristen,de echte Untermenschen
Ik ben van mening dat Euro-Amerikaans kolonialisme en de huidige imperialisme van NAVO gebaseerd is op een nazi-achtige ideologie van de ware superieure volk die de echte minderwaardige landen en mensen kunnen bestempelen van terrorisme en straffeloos kunnen aanvallen, uitmoorden ,oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, genocides plegen….
Elk bombardement van terreurorganisatie NAVO is een wrede terroristische aanslag en toch hebben ze ontelbare bombardementen minstens sinds januari 1991 gevoerd tegen moslims en genocide gepleegd van minstens 5 miljoen moslims… hoe komt dat de westerse mens daarover onwetend  blijft?
België/EU geven onderdak aan de grootste en wreedste terroristische organisatie NAVO.

V.S. bedreigen België en Nederland

De V.S. die de ICC (international Criminal Court) zelfs niet herkend hebben, hebben de bondgenoten opgedrongen dat de zetel van het ICC in een NAVO-land zou komen. Ze hebben ook Nederland bedreigd met een aanval “all necessary means” indien een Amerikaan zich ooit zou moeten verantwoorden voor het ICC in Den Haag (Hague Invasion Act).
Ze hebben ook België bedreigd in 2003 wegens de “universele juridische wet” toen de klachten begonnen binnen te stromen tegen Bush Sr, Colin Powell ( Irak agressie Golfoorlog januari 1991) en generaal Tommy Franks (Irak agressieoorlog in 2003).

De V.S. hebben ermee gedreigd de hoofdzetel van de NAVO uit Brussel weg te halen en een diplomatieke boycot tegen België in te stellen. Het Belgische Parlement heeft in een buitengewone zitting de wet geschrapt.

Belgïe doet aan realpolitiek om iets te blijven betekenen en invloed te hebben in de wereld, d.w.z. kunnen meedoen aan de misdadige  roofzuchtige agressieoorlogen van de meesters van de wereld( het ware superieur volk) en een stuk van de prooi mogen verorberen.

België heeft zijn economische belangen boven internationaal recht geplaatst!

-volgens documentaire van Al-jazeera had politie een ‘infiltrant’ Abu Jaber bij de moslimgroep die later beschuldigd werden van aanslag van Parijs en Brussel airport. Volgens documentaire politieagent Abu Jaber ronselde ook moslims voor de djihad…!?
https://www.aljazeera.com/program/al-jazeera-world/2020/12/16/the-other-face-of-europe?fbclid=IwAR27DBmJqzpkIJC0_fjXhTEjxpFBLzjPdOql0I-SUltQoJMTAuDY-XKgcyU
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2011/10/20/dood-van-khaddafi-tien-mythes-over-de-oorlog-tegen-libie/

Deze 9/11 video van 57 seconden mocht nooit meer uitgezonden worden.

1.”Zij roept tevens alle staten op om dringend te gaan samenwerken om de betrokkenen tot rechtvaardigheid te brengen. Als betrokkenen vermeldt zij diegenen die de aanslagen hebben gepleegd maar eveneens diegene die ze hebben georganiseerd en gefinancierd. Ook diegenen die voornoemde personen onderdak zouden verlenen, ze zouden helpen of steunen, riskeren aansprakelijk te worden gesteld.”

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_1973_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2011/10/20/dood-van-khaddafi-tien-mythes-over-de-oorlog-tegen-libie/

https://www.vrede.be/nieuws/resolutie-1973-en-de-interventie-libie-enkele-opmerkingen-van-prof-hans-kochler

https://www.dewereldmorgen.be/community/belgie-europese-unie-verbergen-en-beschermen-daders-van-terroristische-aanslagen-9-11/

Daniele Ganser” les armées secretes de L’Otan’

Carl Boggs”The crimes of Empire.Rogue superpower and world domination”

David Model” Lying for empire .How to commit war crimes with a straight face”

William Blum”Schurkenstaten,De buitenlandsepolitiek van de enige supermacht ter wereld”

-Democratie als dodelijk export product”

-‘Killing hope”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!