Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

janu

Schrijft over:
Ik wil de selectieve blindheid, de misdadige partijdigheid, de huichelarij en leugens van de gespleten mens bloot leggen. De wereldoverheersers gebruiken bepaalde argumenten om hun eigenbelang te verdedigen en gebruiken andere argumenten om het eigenbelang van de zwakke anderen te veroordelen en af te breken.

De burger verwacht te allen tijde een correcte en integere houding van bestuur Leuven. Dergelijke fouten staan haaks op de waarden die de stad zegt en belooft uit te dragen. Algemeen Directeur Geertrui Vanloo, Burgemeester Ridouani en Schepen van Mobiliteit David Dessers zijn woordvoeders v...

palestina and sykes and picot

https://www.globalresearch.ca/clean-break-doctrine-war-havoc-middle-east/5713632

Ik heb op 22 april 2021 een nieuwe antwoord  van Comité P ontvangen ondertekend door ondervoorzitter Guy Cumps waar hij minstens drie leugens schrijft en niet antwoordt op de inhoud van mijn klacht o.a. de foutief opgestelde verkeersborden in  De Savoyestraat sinds 1 juni 2020. Ondanks de foto...

Het Neurenberg- tribunaal was een partijdige rechtbank ten dienste stond van de winnaars van de WOII, Europese koloniale rijken (Groot-Brittannië,Frankrijk,Nederland,België... ) en Europese veroveraars in andere continenten imperialistische  Verenigde Staten  (V.S.). Een rechtbank die in...

  Die ze beschouwen als een echte minderwaardige mens. 16 APRIL 2021 Ondanks mijn honderden mails sinds begin juni 2020 naar bestuur,Politie Leuven,Vlamse Overheid,Vlaamse Ombudsman,Provincie Gouverneur,Vlaams Parlement,Comité P,Kamer van Volksvertegenwoordigers...staan de verkeersb...

Afspraak aan kruispunt van Vanderkelenstraat en De Savoyestraat                                                                                                                                                                                                                                          ...

         Comité P schendt het vertrouwen van zwakke burger                         Gezien dat mijn laatste klacht bij Dienst Interne Controle van Politie Leuven van 17 januari 2021 blijft onbeantwoord heb ik een klacht bij Comité P ingediend. Ik vind het antwoord van ondervoorzitter ...

Anaal onderzoek van onschuldige jongen door Politie Leuven

In de krant  HLN,Leuven-hageland blz 16 van 18 maart 2021 staat artikel over overmatig geweld van politie Leuven tegen een onschuldige jongen Christ keinodje van 20 jaar,titel "Mijn zoon werd naakt gefouilleerd en vernederd". De politieagente hebben buitensporig geweld gebruik bij arrestatie o...

Verantwoordelijkheid van ministers,gerecht,politie voor de aanslagen Zaventen en Maalbeek?

https://www.youtube.com/watch?v=2Z-pxV-K3hA&t=1204s Kijk Al-jazeera video van minute 8 tot  tot min. 14, aan het woord een moeder van en jonge man die geronseld werd voor jihad/ISIL (Islamitische Staat voor Irak en d...

hier wil ik een klacht indienen tegen Vlaamse Ombudsman en assistent-onderzoeker Heer Robert Willems,(zie onder  mijn klacht van 31 december 2020) wegens nalatigheden en respectloosheid tegenover burger. Ik ben niet tevreden met de manier mijn klacht werd behandeld. Als  Vlaamse ombudsdienst ...

Load More