Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

janu

Schrijft over:
de selectieve blindheid, de misdadige partijdigheid, de huichelarij en leugens van de gespleten mens bloot leggen. De wereldoverheersers gebruiken bepaalde argumenten om hun eigenbelang te verdedigen en gebruiken andere argumenten om het eigenbelang van de zwakke anderen te veroordelen en af te breken.

met goedkeuring van ombudsdienst bpost en bevoegde Minister ...  Centrum Leuven Ik heb ongeveer 50 brieven en briefjes voor pakjes en aangetekende brieven op de grond gevonden  tussen april en einde oktober 2021 ,rond sint-jacobsplein, Brusselsestraat, tervuursestraat, kapucijnenvoer, banks...

     Het waren de Verenigde Staten die de rechten en vrijheden van de vrouwen in Afghanistan van 1978 tot eind 2001 vernietigd hebben.                                                                                                                               In Afghanistan waren...

    Actualisering 3  augustus 2021: Ik heb gezien dat de zone 'verboden parkeren' voor fietsen sinds 1 juni 2020 rond De Savoyestraat  opgeheven is (Vanderkelenstraat en Tiensestraat). Daarbij hebben de bevoegde diensten één van de dubbele borden weggehaald. Daardoor  staan de ...

palestina and sykes and picot

https://www.globalresearch.ca/clean-break-doctrine-war-havoc-middle-east/5713632

Ik heb op 22 april 2021 een nieuwe antwoord  van Comité P ontvangen ondertekend door ondervoorzitter Guy Cumps waar hij minstens drie leugens schrijft en niet antwoordt op de inhoud van mijn klacht o.a. de foutief opgestelde verkeersborden in  De Savoyestraat sinds 1 juni 2020. (pas begin augus...

Het Neurenberg- tribunaal was een partijdige rechtbank ten dienste stond van de winnaars van de WOII, Europese koloniale rijken (Groot-Brittannië,Frankrijk,Nederland,België... ) en Europese veroveraars in andere continenten imperialistische  Verenigde Staten  (V.S.). Een rechtbank die in...

Klacht tegen comité P actualisering 26 augustus 2021: -Ik heb begin 2013 een klacht tegen Comité P  bij voorzitter kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend en geen antwoord gekregen.  Ik heb in April 2021 een tweede  klacht Bij Voorzitter Kamer ingediend  en ook geen antwoord gekregen...

  Actualisering 3  augustus 2021: Ik heb gezien dat  de zone 'verboden parkeren' voor fietsen sinds 1 juni 2020 rond De Savoyestraat  opgeheven is (Vanderkelenstraat en Tiensestraat). Daarbij hebben de bevoegde diensten één van de dubbele borden weggehaald. Daardoor  staan de verke...

         Comité P schendt het vertrouwen van zwakke burger  Ondanks contact met bestuur en klachtendienst Leuven, woordvoerder Politie, Korpschef Politie, Vlaamse overheid, Klachtendienst Vlaamse Overheid, Vlaamse ombudsman, Provincie Gouverneur,Comité P…                                     ...

Anaal onderzoek van onschuldige jongen door Politie Leuven

In de krant  HLN,Leuven-hageland blz 16 van 18 maart 2021 staat artikel over overmatig geweld van politie Leuven tegen een onschuldige jongen Christ keinodje van 20 jaar,titel "Mijn zoon werd naakt gefouilleerd en vernederd". De politieagente hebben buitensporig geweld gebruik bij arrestatie o...

Load More