Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

janu

Schrijft over:
Ik wil de selectieve blindheid, de misdadige partijdigheid, de huichelarij en leugens van de gespleten mens bloot leggen. De wereldoverheersers gebruiken bepaalde argumenten om hun eigenbelang te verdedigen en gebruiken andere argumenten om het eigenbelang van de zwakke anderen te veroordelen en af te breken.

In hun buitenlandse politiek heeft België als lid van NAVO zich medeplichtig gemaakt aan oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid,genocides.Alle kamerleden (behalve 2 van PVDA) hebben gestemd voor illegale agressieoorlogen en hebben ze medeplichtig gemaakt aan oorlogsmisdaden, misdaden teg...

Op 7 januari 2015 vond rond 11.30 uur een schietpartij plaats op het hoofdkwartier van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Elf mensen mensen werden gedood ,8 journalisten,een bezoeker en een politieagent. Volgens de versie van de Franse regering waren de daders van de bloedige aanslag op Char...

Een mens is multidimensionaal, universeel bewustzijn, individueel bewustzijn (ik-ben), vermogen om te redeneren, gevoelens, levensenergie in een fysiek lichaam. De grote werkelijkheid is ook multidimensionaal,ook minder materiële werelden, met fijnere trillingen, astrale werelden. Nu of wanne...

Leuven,nieuwe verwarrende borden ‘verboden parkeren’ voor fietsen

Sinds begin juni  is volgens de borden verboden parkeren voor fietsen in het ganse wandelstraten centrum en langs Diestsestraat en Bondgenotenlaan tot het station. (uitgezonderd oude markt en zijstraten, Standonckstraat, jodenstraat...). Daarbij staan dagelijks duizendtal fietsen geparkeer...

www.dewereldmorgen.be/community/negationisme-diep-ingeworteld-in-europese-beschaving/ www.dewereldmorgen.be/community/ontkennen-koloniale-holocaust-is-verwerpelijk-maar-niet-verboden/ www.dewereldmorgen.be/community/lebensraum-blitzkrieg-anschluss-genocides-is-beschaving-als-de-daders-de-wa...

Leuven blijft fietsers en burgers bedriegen

  ° Tijdelijke 'verboden parkeren voor fietsen en bromfietsen' verkeersborden  tegenstrijdig en foutief. Sinds 1 juni 2020 staan in de Parijsstaat(tot minderbroederstraat),wandelstraat Parijstraat ,Sint-Barbarastraat,wandelstraat Brusselsestraat,Pensstraat  tijdelijke (waarschijnli...

In de herfst  van 2010 ben ik met mijn vriendin naar  Politiekantoor aan Philipssite. Mijn intentie was om klacht in te dienen tegen toen Gas-ambtenaar Leen Peeters, nu Adjunct-algemeen directeur ,wegens schending van beroepsgeheim en schending van wet op de privacy.(zie verhaal hieronder) ...

Leuven is een zeer nalatige stad ,in een echte rechtstaat zou Leuven geen autoriteit mogen hebben om nog GAS-boetes te geven en zelfs nog boetes aan de fietsers te geven . Leuven discrimineert de burgers maar wegens hun macht blijven ze boven de wet.(1) schepenen en  stadsdiensten ondanks...

De grote werkelijkheid bestaat uit  verschillende werelden met verschillende vibraties en de mens heeft ook verschillende lichamen, universeel bewustzijn, individueel bewustzijn(ik-ben), mentaal lichaam, gevoelens, levens energie in een  sterfelijk fysieke lichaam. Als een zaadje dat zijn esse...

Bevrijding voor de Europese kolonialisten en agressie, bezetting, onderdrukking ,geweld , slavernij ,uitbuiting voor de gekoloniseerde volkeren van anderen continenten(dat ze beschouwen als echte minderwaardigen mensen) onder de Europese koloniale wereld dictatuur. Tijdens de Tweede Wereld...

Load More