Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

janu

Schrijft over:
Ik wil de selectieve blindheid, de misdadige partijdigheid, de huichelarij en leugens van de gespleten mens bloot leggen. De wereldoverheersers gebruiken bepaalde argumenten om hun eigenbelang te verdedigen en gebruiken andere argumenten om het eigenbelang van de zwakke anderen te veroordelen en af te breken.

Welcome to the Orwellian Brave new World, Bestuur Leuven is the Ministry of truth, day-to-day falsification of the past carried by ministry of truth. new speak: onwetendheid is sterkte, Macht schept waarheid en werkelijkheid, in contradiction of the plain facts. Doublethink: the li...

Over Klacht 2020-002203, Op 11 januari heb ik een brief gedateerd van 6 januari 2021  gekregen waarin Vlaams-Brabant Gouverneur schrijft " hierin wordt uitgebreid geantwoord op uw bemerkingen.Voor zover ik kan beoordelen werden uw klachten op een correcte wijze onderzocht ...Ik onderneem dan o...

 Hoe is een kolonie de machtigste wereldoverheerser kunnen worden ? Machtsmisbruik, misbruik van vertrouwen, oneindig veel  terreurdaden, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, genocides... Groot-Brittannië en later Verenigde Staten hebben het land met extreem geweld gestolen van de ech...

De mens wordt gevormd door een grote dualiteit: ZIJN en ZELFBEWUSTZIJN. Daardoor staat de deur wijd open voor de grote gespletenheid. De mens is gespleten in twee delen, een onbewuste en ontkende waarheid en een bewust vals denkbeeld. De mens heeft een geruststellend, mooi, goed, achtenswaardi...

In hun buitenlandse politiek heeft België als lid van NAVO zich medeplichtig gemaakt aan oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid,genocides.Alle kamerleden (behalve 2 van PVDA) hebben gestemd voor illegale agressieoorlogen en hebben ze medeplichtig gemaakt aan oorlogsmisdaden, misdaden teg...

Op 7 januari 2015 vond rond 11.30 uur een schietpartij plaats op het hoofdkwartier van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Elf mensen mensen werden gedood ,8 journalisten,een bezoeker en een politieagent. Volgens de versie van de Franse regering waren de daders van de bloedige aanslag op Char...

Een mens is multidimensionaal, universeel bewustzijn, individueel bewustzijn (ik-ben), vermogen om te redeneren, gevoelens, levensenergie in een fysiek lichaam. De grote werkelijkheid is ook multidimensionaal,ook minder materiële werelden, met fijnere trillingen, astrale werelden. Nu of wanne...

Leuven,nieuwe verwarrende borden ‘verboden parkeren’ voor fietsen

Actualisering 16 oktober  2020 -sinds 1 juni 2020  is verboden parkeren voor fietsen in de winkel-wandelstraten ongeveer 500 meters breed en 1,3 km lang (van begin wandelstraat Brusselsestraat langs Bondgenotenlaan en Diestsestraat tot het station) zonder herhalingsborden. Daardoor had i...

www.dewereldmorgen.be/community/negationisme-diep-ingeworteld-in-europese-beschaving/ www.dewereldmorgen.be/community/ontkennen-koloniale-holocaust-is-verwerpelijk-maar-niet-verboden/ www.dewereldmorgen.be/community/lebensraum-blitzkrieg-anschluss-genocides-is-beschaving-als-de-daders-de-wa...

Leuven blijft fietsers en burgers bedriegen

  ° Tijdelijke 'verboden parkeren voor fietsen en bromfietsen' verkeersborden  tegenstrijdig en foutief. Sinds 1 juni 2020 staan in de Parijsstaat(tot minderbroederstraat),wandelstraat Parijstraat ,Sint-Barbarastraat,wandelstraat Brusselsestraat,Pensstraat  tijdelijke (waarschijnli...

Load More