De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Invasie door koloniaal Europa in de rest van wereld

woensdag 16 februari 2022 18:20
Spread the love

                       West-Europese wrede werelddictatuur

Het koloniaal Europa en de Europese veroveraars in Amerika zijn grote seriemoordenaars sinds 500 jaar, invasies, meesters van slaven, annexatie van 70% van de planeet, terreurbombardementen met massavernietigingswapens, napalm, agent orange, verarmd uranium, atoombommen…uitbuiting,oorlogsmisdaden,misdaden tegen de mensheid,genocides.

Toch voelen ze zich ‘bedreigd’ en plegen zelfs ‘valse vlaggen’ aanslagen om goede reden te hebben om seriemoordenaars te blijven en nieuwe genocides te plegen!

In een gewone rechtbank zou een rechter zo een krankzinnige verhaal van  seriemoordenaars niet geloven en hem bestraffen!

Maar in de wrede werelddictatuur van ware superieur mensen’ Europese Kolonialisten en Euro-Amerikanen imperialisten’ zijn ze de bazen van de rechtbanken en rechters!

                         Racistische en Negationistische Geschiedenis

De geschiedenis wordt wel door de Europese Kolonialisten en meesters van slaven geschreven en is negationistische tegenover de koloniale genocide van de inheemse bevolking van andere continenten en dus ook racistisch!

Hiermee wordt elke generatie schoolkinderen gehersenspoeld met de verheerlijking van geweld tegenover de echte minderwaardige mensen, de inheemse bevolking van andere continenten.

Westerse journalisten als gehersenspoelde schoolkinderen blijven woordvoerders van de Europese kolonialisten en Europese veroveraars in andere continenten V.S. en dus zijn partijdig, verheerlijken westerse seriemoordenaars en blijven negationistische tegenover de illegale agressieoorlogen en uitmoorden van bevolking van andere continenten.

Europese volk bezet zuid-,centraal-,Noord-America,Oceanië en delen van Polynesië…

zie film ” la derniére reine de tahiti’ van  Adeline Darraux

Daarbij hebben koloniaal Europa en imperialistische V.S. nog steeds ongeveer 35 Anschluss:

https://nl.wikipedia.org/…/Lijst_van_Europese_Overzeese…

188 years after the illegal occupation of the Malvinas, Argentina reaffirms its sovereignty rights over the islands | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (cancilleria.gob.ar)

Ware superieure mensen eigenen zich met bruut geweld grote gedeelten van de planeet toe!

-De V.S. bezetten nog steeds  Bahia de Guantanamo, Hawaï, Alaska,Diego Garcia, Guam, Porto Rico,Okinawa island, Marshall Islands, Mariana Islands, Maagdeneilanden en een deel van Samoa eilanden…en hebben ongeveer 1000 militaire basis in ongeveer 150 landen..

Ze gedragen zich als de eigenaars van de planeet daardoor hun ‘nationale veiligheid ‘en ‘vitale belangen’ omvatten de ganse planeet. Ze vinden dat ze geen agressieoorlogen voeren, ze verdedigen gewoon hun eigendom!

Ze hebben de duivelse militaire macht om te verklaren dat ze alleen bombarderen voor de vrede, ze doden alleen echte inferieure/minderwaardige mensen en daarom zijn ze beschaafd .

Ze bezetten niet,ze buiten andere mensen en continenten niet uit omdat zij de eigenaars, de meesters van de planeet zijn!

Alleen zeer machtige landen hebben recht op zelfverdediging maar in feite alleen de V.S.,Frankrijk,V.K ,NAVO en bondgenoten hebben recht op zelfverdediging omdat ze de eigenaars van de planeet zijn.

artikel 5 NAVO:,alleen landen met een duivelse militaire macht kunnen een artikel 5 hebben. V.S. en NAVO hebben duizenden illegalen agressieoorlogen gevoerd, meestal tegen militaire zwakke landen van andere continenten bewoont door inheemse bevolking die ze verklaren echte inferieure mensen en daardoor is ze uitmoorden geen oorlogsmisdaden,misdaden tegen de mensheid, genocide.

Seriemoordenaars :doden echte minderwaardige mensen als insecten zie film ‘Lone Survivor’van Peter Berg .

Sinds 500 jaar is de geschiedenis van de Europese machthebbers, met de collaboratie van hun volk, gebaseerd op machtsmisbruik en misbruik van vertrouwen!

Europees Kolonialisme is planetaire Lebensraum,Blitzkrieg,Anschluss…

De grote nazi’s zijn koloniale Europa sinds 500 jaar ,een koloniale holocaust van 100 miljoen mensen die ze wel beschouwen als echte minderwaardige mensen en daardoor het is geen misdaad, geen genocide.

Buitenlandse politiek van koloniaal Europa is gebaseerd op negationisme van koloniale genocide (zelfs na WOll) en racisme.

Ze verheerlijken nog steeds (o.a. met standbeelden en straatnamen van koloniale moordenaars) hun genocidaire agressieoorlogen en hun uitgebreid koloniale Anschluss…

De burgers worden sinds de kleuterschool gehersenspoeld met dit negationisme en racisme.

Onze politici en media (VRT,VTM,HLN,De Morgen,De Standaard …) in hun buitenlandse politiek, zijn negationisten van de koloniale genocide en dus racisten. Het nieuws is partijdig (verdedigen de belangen van Europese kolonialisten en erfgenamen, veroveraars in andere continenten) en dus fake news!

Een beschaving gebaseerd op agressieoorlogen en oorlogsmisdaden en rijkdom gebaseerd op een wrede diefstal.

De Europese kolonialisten staan boven de wet omdat ze de ware superieure mensen zijn (duivelse militaire macht) en agressieoorlogen, oorlogsmisdaden, genocides zijn “wettelijk” omdat de slachtoffers, de volkeren van andere continenten,echte minderwaardige mensen zijn en daardoor is massamoorden plegen geen oorlogsmisdaden!

De kinderen/burgers worden sinds kleuterschool, door leraars, media en politici gehersenspoeld…

zolang geen Neuremberg-achtig rechtbank komt om de koloniale genocide van Europa en Europese veroveraars in andere continenten Verenigde Staten(V.S.) te onderzoeken en vervolgen leven we in een misdadige leugen....en in een bepaalde psychologische ziekte.

Organisation de l’armée secrète – Wikipedia

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2023/02/13/in-het-spoor-van-fanon-eerherstel-voor-de-haitiaanse-revolutie/

V.S. RONSELDE AFGHAANSE KINDEREN VOOR DE JIHAD

Vanaf 1978 heeft de V.S. de moslims strijders gefinancierd, bewapent, opgeleid tegen de seculier, pro-socialist Afghaanse regering met respect voor rechten en vrijheden van vrouwen.!!!!!!,

zie film “Charlie Wilson’s war ” van Mike Nichols

V.S. hebben ook de schoolboeken voor de scholieren gedrukt met teksten en beelden waar de moslim kinderen aangezet werden om tegen de Sovjet tropen te vechten. Sovjet troepen waren daar om de seculier regering te steunen die wel respect had voor de rechten en vrijheden van de vrouwen en ook voor de rechten van arbeiders.!

zie Alan Gratz “9/11.het moment waarop de wereld veranderde” blz.86-87,

‘De J is van Jihad. Jihad is de oorlog die de moslims voeren in de naam van God om de moslims en de islamitische landen te bevrijden van de vijanden van de islam. Als ongelovigen het land binnenvallen,is de jihad verplicht voor elke moslim.

K is van Kaboel, de hoofstad van ons geliefde land. Allen islamitische Afghanen mogen dit land regeren.

T is voor Topak,het Pasjtoewoord voor ‘geweer’.Mijn oom heeft een geweer. Hij doet mee aan de jihad met een geweer.”

“Kogel uit een Kalasjnikov legt 800 meter per seconde af.Een Moedjahedin heeft op een afstand van 3200 meter het voorhoofd van een Rus in het vizier. Hoeveel seconden duurt het voordat de kogel de Rus raakt?”

V.S. hebben Al-queda,I.S. machtig gemaakt:

V.K. gebruikte al de moslim’s strijders in de kolonies (o.a Egypte..) om te vechten tegen seculier, nationalisten die streefden naar onafhankelijkheid.

zie boek van Mark Curtis “Web of Deceit:Britain’s real foreign policy” .

Er waren de V.S. die al-qaeda (the Base =data base),adresboek van CIA, machtig gemaakt hebben, gefinancierd, opgeleid en bewapend hebben om te gebruiken in hun vuile oorlogen voor imperialistische winst zoals in moslim staten van USSR o.a. Tsjetsjenië, in Xinjiang, moslim provincie van China en ook in Bosnië en Kosovo om de socialistische regering van Joegoslavië te vernietigen.

NAVO leger was in kosovo en Bosnië om de moslimstrijders te steunen (die nu ‘terroristen’ worden genoemd)! Daarbij heeft de V.S. een grote stuk van Kosovo geannexeerd en bezet !

Ondanks de no-fly zone over Joegoslavië kwamen regelmatig ‘s nachts  vliegtuigen met islamitische strijders voor de jihad in Bosnië en Kosovo.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Camp_Bondsteel

V.S. hebben ook I.S. machtig gemaakt door de illegale agressieoorlogen en staatsgrepen tegen Irak en Libië te voeren… landen met een seculier regering die wel streden tegen de islamitische strijders.

zie boeken : Cees Wiebes “Intelligence en de oorlog in Bosnië 1992-1995:de rol van inlichtingen en veiligheidsdiensten”

en Peter Franssen “11 september: waarom de kapers vrij spel kregen”.

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-023013/l-incroyable-periple-de-magellan/

ICC Den Haag , rechtbank ten dienst van meesters van slaven om de echte minderwaardige mensen te vervolgen

In een land met een misdadige wrede koloniaal geschiedenis en ook zelfs wrede oorlogsmisdaden gepleegd heeft na het einde van WOll en ook na Neurenberg rechtbank.(1945-46) .

Nederland heeft zoals Frankrijk,V.S.,V.K. … wrede agressieoorlogen gevoerd om de kolonies/Anschluss terug te recupereren die de onafhankelijkheid gekregen heb door het vertrek van Japan (Indonesië, Vietnam,Laos,Cambodja…) en ook Algerije,Madagascar (1947),Cameroun (1955)…

De Procureur en Rechters zijn partijdig en staan op de loonlijst van de westerse wrede wereld dictatuur(NAVO)

Koloniaal Europa,imperialistische V.S.,NAVO hebben een duivelse militaire macht die hen de macht geeft om de geschiedenis te schrijven en niet vervolgd te worden voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, genocide! Het geeft hun ook de macht om het internationaal recht te schrijven om te gebruiken tegen de landen en volkeren van andere continenten die ze als echt inferieure mensen beschouwen. De imperialistische VS en het kolonialistisch Europa (NAVO) zijn de baas over de rechters en het internationale tribunaal in Den Haag, Nederland.

Ook de V.S., een wrede werelddictatuur die zelfs het Internationaal Gerechtshof niet heeft erkend en er geen lid van zijn maar wel de macht hebben om landen,presidenten,militaire te sturen zoals Joegoslavische president en militairen.

V.S.en Koloniaal Europa sturen meestal Afrikanen en moslim’s die ze beschouwen als echte minderwaardige mensen.

De VS hebben zelfs Nederland bedreigd met een invasie,aanval”all necessary means” indien een Amerikaan zich ooit zou moeten verantwooden voor het ICC in Den Haag . Agressie en een invasie van Nederland als Amerikaanse soldaten worden vervolgd door het Internationaal Gerechtshof!!

Imperialistische VS en het kolonialistische Europa (NAVO) zijn de baas over de rechters en het internationale tribunaal in Den Haag, Nederland.

De VS hebben Nederland zelfs bedreigd met een agressie, aanval “all necessary means” indien een Amerikaan zich ooit zou moeten verantwooden voor het ICC in Den Haag!
zie “Hague Invasion Act”

Legally, the US military can break people out of The Hague – We Are The Mighty

Organisation de l’armée secrète – Wikipedia
V.S bedreigen België

V.S. hebben ook België in 2003 bedreigd wegens de “universele juridische wet” toen de klachten begonnen binnen te stromen tegen Bush Sr, Colin Powell ( Irak agressie Golfoorlog januari 1991) en tegen generaal Tommy Franks (Irak agressieoorlog in 2003).

De V.S. hebben ermee gedreigd de hoofdzetel van de NAVO uit Brussel weg te halen en een diplomatieke boycot tegen België in te stellen. Het Belgische Parlement heeft in een buitengewone zitting de wet geschrapt.

België heeft zijn economische belangen boven de mensenrechten en het internationaal recht geplaatst!

https://www.pvda.be/_commissie_koloniaal_verleden_de_pvda_wijst_op_de_verantwoordelijkheid_van_de_grote_families_die_rijk_zijn_geworden_dankzij_de_kolonisatie?utm_campaign=221203_nieuwsbrief_n&utm_content=html&utm_medium=email&utm_source=pvdaptb

                   9/11 Valse Vlag aanval

9/11 was ook een valse vlag aanslag om de moslims vals te beschuldigen om de olieputten van Irak te stelen en ook een olie en aardgas pijplijn te bouwen van Kaspische zee door Afghanistan naar golf van Oman of haven in India om Rusland en Iran te vermijden. Om te verminderen de overmacht van Rusland over de toevoer van aardgas naar Europa.!

De versie van Bush en Cheney schenden de natuurwetten! op die dag heeft Bush jr. minstens 7 wonderen verricht.(1).

-WTC 7, in de namiddag met de snelheid van zwaartekracht  doen instorten! ook een tv station heeft 20 min. op voorhand de instorting van WTC 7 aangekondigd!

-In en rond het Pentagon waren 85 beveilingscamera’s,de regering wilde geen beelden vrijgeven ,na veel aandringen hebben ze 5 foto’s met explosies getoond. Er was geen Boeing,vliegtuig,kruisraket te zien !

De versie van Bush jr. is nog steeds niet bevestigd door een onafhankelijke bron.

In een echte rechtstaat zouden mensenrechten organisaties wel een klacht tegen België moeten indienen wegens verbergen en beschermen van de ware daders van aanslagen van 9/11! de versie van Bush en Cheney schenden de natuurwetten of in elke geval organiseren een waarheidscommissie, ze kunnen Nederlander Coen Vermeeren en Amerikaan David Ray Griffin uitnodigen en ze zullen dan duizenden beroepsmensen en getuigen uitnodigen..! 

(1)De wonderen van Bush volgens boek van David Ray Griffin”Bush and Cheney how they ruined America and the world” blz 260 :

“1.The twin towers,with their 287 steel columns,were brought down solely by a combination of airplanes strikes,jet-fuel fires, and gravity-and hence without explosives incendiaries .

2.Besides being the first steel-framed building to come down without the aid of explosives or incendiaries,the twin towers came down in virtual free fall.

3. The upper 30-floor block of the south tower changed its angular momentum in mid-air.

4. Steel columns from the north Tower were ejected out horizontally for at least 500 feet.

5.The fire in the debris from the twin towers could not be extinguished for many months”

Architects & Engineers for 9/11 Truth | WTC Twin Towers and Building 7 (ae911truth.org)                                                                             Lawyersfor9/11truth.blogspot.com                                                             -mediafor911truth.org                                                                                     mp911truth.org                                                                                                 actorsandartistsfor911truth.info                                                                   …..

Year Zero: The Silent Death of Cambodia (johnpilger.com)

Documentaire “Als de bom valt-Danny Ghosen in Irak”(NLD-2021) gezien op NPO2 ,21 februari 2022.

Shoshone (volk) – Wikipedia 

US used micro nukes in Afghanistan and Iraq wars: Gordon Duff – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/01/26/20-jaar-vs-misdaden-tegen-de-menselijkheid-in-guantanamo/

Historische context van de jacht op Rusland en de laatste feiten – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

Koloniale Conferentie van Berlijn (1884-1885) – De verdeling van Afrika

Nicolas Davies “Blood on our hands. The American invasion and destruction of Irak.”

Eric Zuesse “Iraq war:The truth”

Coen Vermeeren ‘9/11 complex”

David Ray Griffin “9/11,ten years later”

Elias Davidsson “Amerika verraden:9/11 doel,bedrog,doofpot”

Willem Middelkoop “Patronen van bedrog”

Thierry Meyssan “l’effrayable  imposture”/ “big lie” (Engelse versie)

https://en.wikipedia.org/wiki/Cuban_Missile_Crisis

FROM WOUNDED KNEE TO SYRIA – Zoltán Grossman (evergreen.edu)

Oproep voor internationaal onafhankelijk onderzoek aanslag 11 september 2001 V.S. – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

https://www.dewereldmorgen.be/community/bevrijding-van-koloniaal-europa/

https://www.dewereldmorgen.be/community/belgische-politici-medeplichtig-aan-oorlogsmisdadenmisdaden-tegen-mensheidgenocides/

https://www.dewereldmorgen.be/community/belgie-europese-unie-verbergen-en-beschermen-daders-van-terroristische-aanslagen-9-11/

https://www.dewereldmorgen.be/community/moslims-vals-beschuldigd-van-de-terroristische-aanslagen-9-11-v-s/

Europees kolonialisme een misdaad tegen de mensheid – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

Neurenberg tribunaal ten dienste van wrede wereldoverheersers – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

A BRIEFING ON THE HISTORY OF U.S. MILITARY INTERVENTIONS – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

Invasie in Oekraïne: een tragedie die te vermijden was – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

Van Korea tot Libië: Over de toekomst van Oekraïne en de eindeloze oorlogen van de NAVO – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

DVD Marijn Poels “Uncertainty has settled”  over klimaat en twijfel  over olie schaarste .

-film”casualties of war ” Brian De Palma

From the Black Sea to the East Med, “Don’t Poke The Russian Bear” – Global ResearchGlobal Research – Centre for Research on Globalization

https://www.investigaction.net/fr

Home

Atilio Boron: “De oorlog tussen Oekraïne en Rusland is gecreëerd in Amerikaanse denktank” – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

Benjamin Fulford: Moord op Abe en opblazen Georgia Guidestones zijn “grote stap” in “wereldwijde veldtocht” die “grote gevolgen zal hebben”

   The Col. L. Fletcher Prouty Reference Site

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!