De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vervolging van wetenschappers en geneesheren die proberen kanker te genezen

Vervolging van wetenschappers en geneesheren die proberen kanker te genezen

maandag 11 juli 2022 09:50
Spread the love

Voor meer info over alternatieve behandelingen en vervolging van wetenschappers en geneesheren lees boek van Lynne Mctaggart “Wat je weten moet over kanker. Behandelingsmethoden ,risico’s en alternatieven” o.a. bladzijden 92-136.

Sinds eeuwen hebben moedige dokters genezingsmethoden gebruikt en genezingen verricht maar ze werden vervolgd door de overheidsinstanties ten dienste van Big Pharma. Hun klinieken werden/worden gesloten, het recht om nog geneeskunde uit te oefenen werd hen ontnomen of ze werden in de gevangenis of psychiatrie opgesloten.
Harry Hoxley had ook veel succes door kankers te genezen, de V.S. regering heeft verschillende klinieken van hem gesloten en uiteindelijk is hij moeten verhuizen naar Mexico om mensen met kanker te kunnen blijven helpen.(1)

Hoxsey Bio-Med Center in Tijuana,Mexico

www.cancure.org/hoxsey_clinic.htm

-ook oncoloog Lawrence Burton had “wonderbaarlijke effect” met zijn Immuno-Augmentative therapy”(IAT).Ondanks de opmerkelijke resultaten ondervond dr.Burton voortdurend hinder van de Amerikaanse Food and Drug administration en heeft zijn kliniek gesloten en verhuist naar de Bahamas gevold door zijn patiënten.

-Ook Dr. Burzynski had ook opmerkelijke resultaten met peptiden met kanker bestrijdende eigenschappen toch duurde nog 6 jaar  voordat de FDA een licentie verleende.

YouTube film “Cancer cure: Dr. Burzynski cure for cancer documentary”

http://documentaryheaven.com/cancer-cure-dr-burzynski-therapy/

Wilhelm Reich, psychiater en Psychoanalist, vader van de bio-energetica, heeft in de V.S. een ‘Orgone Accumulator ‘ ontworpen waardoor wegens de verschillende lagen (organisch en metaal) van de wanden van de kist levensenergie werd aantrokken aan de lucht en doorgegeven aan de patiënt binnen de kist. De resultaten waren hoopvol maar toch werd hij in de gevangenis gezet en is hij gestorven in de psychiatrische afdeling van de gevangenis.(2)

Ook uit het boek van James Perloff “Truth is a lonely warrior” blz 257
“Doctors who discovered cures for cancer over the past century where ruthlessly supressed. Among these:

-Royal Raymond Rife (using specific light frequencies on cancer-causing viruses)(3)

 

Hij ontdekte dat de Rife Beam Ray kon toepassen op mensen die met een bepaalde bacterie waren geïnfecteerd en ze  van de infectieziekte kon genezen.

Zie boek van Richard Gerber “Handboek energetische geneeskunde.De helende kracht van subtiele energie” blad. 469-475.

Hij ontwikkelde een bepaalde vorm van resonantietherapie maar hij werd met zijn vindingen doodgezwegen door de wetenschappelijke wereld.Royal Rife kwam onder verdachte omstandigheden om het leven en waarschijnlijk  welbewust omgebracht.

 

“In 1934 the University of Southern California appointed  a Special Medical research Comittee to study 16 terminal cancer from Pasadena County Hospital that would be treated with mitogenic impulse-wave technology, developed by Royal Raymond Rife.After four months   the medical Research Committee reported that all 16  of the formerly terminal patients appeared cured.”(3)

 

-Lakhovsky  gebruikte  een resonantietherapie die kanker kon genezen.”curing cancer with ultra radio frequencies”

Hij ontwikkelde ‘Multiple wave oscillator” om hoge frequenties te produceren. Wanneer de cellen werden blootgesteld aan de harmonische frequenties konden ze hun natuurlijke frequentie oppakken zodat hun kracht en gezondheid zouden verbeteren.               zie boek Georges Lakovsky ‘the secret of life”

https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Lakhovsky

-John Beard (using the enzyme trypsin to devour cancel cells)
William F. Koch(cellular oxidation metabolism therapy),

-Ook de stichter van chiropractie Daniel David Palmer werd gevangen genomen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_David_Palmer

Dr. Max Gerson (nutritional healing),

Harry Hoxsey (herbal remedy) .All were targeted for ridicule ,suppression,and in cases ,assassination.”

“Machtige organen, zoals de farmaceutische industrie,hebben vaker hun invloed doen gelden en ze schuwen niet de harde methoden.Een kankerpatiënt levert een paar ton op aan algehele verzorging en medicatie.De ziekenhuizen lieten onder druk van het grootkapitaal de apparaten weghalen.De oplossingen liggen er al maar worden systematische weggedrukt door de machtige der aarde.”(6)

“De macht van de multinationals op Aarde is zeer groot,deze zullen niet tolereren dat er vrije energie(Tesla) beschikbaar komt,of medicijnen die zo goed werken  dat deze op effectieve ,niet toxische en goedkope wijze ziektes kunnen helpen genezen.”  (7)

Al bijna een eeuw kan kanker voorkomen en genezen worden

“‘was er niemand die luisterde en kankerverwekkende transvet bevattende margarine werd meer dan 40 jaar lang aangeraden! en nog steeds”blz.195,

“De primaire oorzaak van kanker is de vervanging in normale lichaamscellen van respiratie van zuurstof door fermentatie van suiker”Alle normale lichaamscellen voorzien in hun energiebehoefte door respiratie van zuurstof ,terwijl kankercellen aan hun energiebehoefte voldoen door fermentatie.blz.324 (8)

-Vervolging in 1993 van voedingstherapeut dr.Jonathan Wright, die injecteerbare vitaminen gebruikt, omdat hij zuivere vitaminen uit Duitsland importeert. De vitaminen in America bevatten conserveringsmiddelen die allergische reacties bij patiënten opwekken. In de ogen van de FDA was dr.Wright schuldig aan smokkel. (9)

The Essiac report : the true story of a Canadian herbal cancer remedy and of the thousands of lives it continues to save : Thomas, Richard, 1943- : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

– Essiac tea

-Anita Moorjani “Ik moest doodgaan om mezelf te genezen”

-Gary Glum “calling of an angel:The true story of Rene Caisse and an indian herbal medecine called Essiac,nature’s cure for cancer”

-Tony Stubbs”It’s all about control”

Chapter 4, blz.80-92 ‘the great healthcare conspiracy’

-Tony Stubbs ”Living with the soul” volume two

‘The great cancer conspiracy’ (blz. 28-40)

-Gordon Thomas”Cancer doctor:The Biography Jossef issels M.D.,Who brought hope to the world with his revolutionary cancer treatment”

Mogelijke genezing van kanker

ook eens kijken : www.denieuwedokters.nl

http://worldunity.me/graag-delen-kanker-is-100-te-genezen-binnen-in-1-a-2-maanden-artsen-wordt-het-zwijgen-opgelegt/

https://mijnstrijdtegenkanker.wordpress.com/6-stappen-naar-genezing/

http://www.mindtoheart.com/bodyelectronics.asp

1.Kenny Ausubel”When healing becomes a crime”
Huppes kemp”The Dutch Institute”

2.Myron Sharaf “Fury on earth.A biography of Wilhelm Reich”

3.Thomas Valone “Bioelectromagnetic Healing” blz 12

-Zie DVD ‘The Royal Rife Story’ www.Rifesecrets.com

“Dr. Livingston-wheeler treated approximately 10.000 patients with Rife Frequency Instrument at University Southern California  clinic with an 80% succes rate”

zie  haar boeken”Cancer a new breakthrough” 1972 en ” The Conquest of Cancer”1984

-Raymond Rife “History of the development of successful treatment for Cancer,Virus,bacteria and Fungi”1953

-Richard Gerber”Handboek energetische geneeskunde,De helende kracht van subtiele energie”

Rife Machine Store – The Professional Rife Machine (rifedigital.com)

-Film Krsto Papic “The secret of Nikola Tesla”

https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_coil

 

4.http://community.dewereldmorgen.be/blog/eefdebruyne/2014/12/21/cannabis-had-mijn-moeder-misschien-wel-kunnen-redden

5. Henk Fransen”Handboek Kanker”

6.Thea Terlouw “De cyclus van Leven en dood’ blz 131

7.Thea Terlouw “Een cirkel doorbroken” blz.200

8.Brian Peskin”Het verzwegen verhaal over kanker”

9.Lynne McTaggart “Wat artsen je niet vertellen.Over de gevaren van de moderne geneeskunde” blz.357

Barry Lynes “The cancer cure that worked:fifty years of suppression”                                                                                                      -“The cancer conspiracy:betrayal,collusion and the suppression of alternative cancer treatments”

-Daniel Haley “Politics in Healing”

Carl Simonton”Op weg naar herstel. Psychische krachten kunnen kanker en andere ziekten beïnvloeden”
Shivani Goodman “Genezen van binnenuit.Keren en voorkomen van kanker en andere ziektes”

-William Campbell Douglass “Into the light. Tomorrow’s medicine today”

Caryle Hirshberg “Spontane genezing”

Brandon Bays “De helende reis”

Kelly Turner “Radicale Remissie. De negen speerpunten die een wezenlijk verschil kunnen maken”

-“Radicale hoop:10 genezende factoren van uitzonderlijke overlevers en andere aandoeningen”

Tami Boehmer”From incurable to incredible:Cancer survivors beat the odds”

Brian Scott Peskin”Het verzwegen verhaal over Kanker”

Dr.P.C. Roud”Wonderbaarlijk”

Lynne Mctaggart “Wat je weten moet over kanker”

Bernie Siegel “lessen van wonderbaarlijke patiënten:Hoe psychische

krachten ernstige ziekten helend kunnen beïnvloeden”

Ard Pisa “Wat Angeline niet wist over kanker maar wel had moeten weten”

Sylvie Staub “cellules je vous aime-recit d’une guérisson inattendue”

Laura Bond “Mam Gaat niet aan de Chemo”

Anthony William “Medical Medium”

TY M. Bollinger “De waarheid over kanker”

-Meredith Kimberley “Awakening to the fifth  dimension”

-William Bengston “Genezing door energie. Activeer je genezende vermogens”

Joyce Whiteley Hawkes “Van ziel naar cel,genezen op celniveau”

Henk Trentelman “Chemo? of kan ik zelf kiezen”

Tjitze de Jong “Cancer ,A healer’s perspective”

www.tjitzedejong.com

-Otto Warburg”the prime cause of cancer’

“metabolism of tumors”

“cancer research papers”

Leonard Horowitz ‘Emerging Viruses:Aids&Ebola-Nature,Accident or intentional?”

-Healing Celebrations”

https://www.wrf.org/men-women-medicine/kate-baldwin-md.php

https://www.denieuwedokters.nl/index.php/inspiratie/levensenergie

Andreas Moritz “Kanker is geen Ziekte…maar een overlevingsmechanisme”

-“tijdloze geheimen van gezondheid en verjonging”

-David Quigley “Alchemy of Healing”

-Joyce Whiteley Hawkes ” Van Ziel naar Cel.Genezen op celniveau”

-Otmar Jenner “Spirituele Geneeskunde”

Kurt Allgeier “Spirituele genezers.De wereld van de genezende krachten van geest en geloof”

John Robbins “reclaiming our health”

-Baranowski.Z.’Colloidal silver-the natural antibiotic alternative”

-Courtenay,K.F.”Colloidal Silver.The hidden truths”

http://beyondmedicine.nl/kanker-is-geen-ziekte-maar-een-overlevingsmechanisme/

 

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/08/24/spirituele-bijdrage-aan-de-genezing-van-het-lichaam

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2015/08/23/dans-tussen-ik-en-zijn

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2016/08/22/genezing-van-mens-en-lichaam

www.goodfrequencies.com

“Wat uiteindelijk leidt tot de ondergang van een orgaan of het gehele lichaam is de verspilling van celweefsel als gevolg van een voortdurend tekorten aan voedingsstoffen en levenskracht. De drastische vermindering of stopzetting van levering van vitale voedingsstoffen aan de cellen van een orgaan is niet primair een gevolg van een kankergezwel, maar eigenlijk de grootste oorzaak. Per definitie is een kankercel een normale gezonde cel die een genetische mutatie heeft ondergaan tot het moment dat hij niet meer kan leven in een anaërobe omgeving (een omgeving waar zuurstof niet beschikbaar is). Met andere woorden: als je een groep cellen vitale zuurstof (hun voornaamste bron van energie) ontneemt, zullen een aantal van hen sterven. Maar andere cellen zullen erin slagen om hun genetische software-programma te wijzigen, en muteren op een zeer ingenieuze wijze: de cellen kunnen nu leven zonder zuurstof, en een deel van hun energie ontlenen aan dingen als cellulaire metabolische afvalproducten.

Het fenomeen is misschien gemakkelijker te begrijpen met het gedrag van gemeenschappelijke micro-organismen. Bacteriën, bijvoorbeeld, zijn onderverdeeld in twee grote groepen, aërobe en anaërobe. Een groep die zuurstof nodig heeft en een groep die zonder zuurstof kan leven. Dit is belangrijk om te begrijpen omdat we meer bacteriën in ons lichaam hebben dan dat we cellen hebben. Aërobe bacteriën gedijen in een zuurstofrijke omgeving. Zij zijn verantwoordelijk voor o.a. de vertering van ons voedsel en de vervaardiging van belangrijke voedingsstoffen, zoals B-vitaminen. Anaërobe bacteriën kunnen verschijnen en gedijen in een omgeving waar zuurstof niet voorhanden is. Ze breken afvalstoffen af en doden versleten cellen.

Het lichaam ziet kanker als een belangrijk afweermechanisme. Zozeer zelfs dat het de groei van nieuwe bloedvaten bevordert en de broodnodige toevoer van glucose garandeert, en hiermee dus de overleving en verspreiding van de kankercellen. Het lichaam weet dat kankercellen niet de dood veroorzaken, maar juist proberen dit te voorkomen, of op zijn minst uit te stellen.

Het wordt algemeen aangenomen dat ons immuunsysteem ons beschermt tegen kanker. Dit is echter slechts gedeeltelijk waar. Aan de ene kant vernietigt het immuunsysteem gemakkelijk de miljoenen kankercellen die een gezond menselijk lichaam produceert als onderdeel van de dagelijkse omzet van 30 miljard cellen. Aan de andere kant neemt het immuunsysteem geen maatregelen om kankercellen uit te roeien die zich ontwikkelen in reactie op een ophoping van gifstoffen, congestie en emotionele stress.

Waarom zou het immuunsysteem willen samenwerken met kankercellen om grotere tumoren te maken? Omdat kanker een overlevingsmechanisme is, en geen ziekte. Het lichaam maakt gebruik van het dodelijke kanker om kankerverwekkende stoffen en afval van het metabolisme weg te houden van de lymfe en het bloed, en dus uit het hart, de hersenen en andere vitale organen. Het doden van kankercellen zou in feite haar voortbestaan in gevaar brengen. Reiniging van het lichaam van opgehoopte gifstoffen en afvalstoffen via verschillende methoden zoals beschreven in het boek “Tijdloze geheimen van gezondheid en verjonging”  neemt de noodzaak voor kanker weg.” Andreas Moritz.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!