De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dankbetuiging aan de geliefde

Dankbetuiging aan de geliefde

donderdag 16 mei 2024 17:26
Spread the love

Een zalig mens
Zuiver en onschuldig
Zonnige glimlach
Zielsverwant
Het hart gaat open
De liefdevolle energie vult de kosmos
Zalige genade

De beste spiegel
Waar ik mijn gekwetste kind kan zien
Het broze kwetsbare zwakke, angstige, boze, schuldige, innerlijke kind

De beste leraar
Voor zelfkennis
Het bewust worden en helen van de kwetsuur
Voor het leren van de belangrijke levenslessen
Verantwoordelijkheid nemen voor mijn gedachten, gevoelens, woorden en daden
De geliefde niet beschuldigen voor mijn kwetsuren, pijn, angst en boosheid
Geen oordelen uiten
Achter elk oordeel zit de pijn van mijn kwetsuur, de angst dat ik afgewezen word omdat ik niet goed genoeg ben

Waar een oordeel geuit werd moet ooit teruggenomen worden en in de plaats vergeving komen
Vergeving voor mezelf en voor de geliefde
Vergeving transformeert een pijnlijke relatie in een heilige dans
De ontmoeting en wisselwerking van de kwetsuren
Schudt het gekwetste kind wakker
Brengt scheuren in het masker
Geeft het authentiek zelf kansen om van de kerker bevrijd te worden
Mijn capaciteit tot liefhebben zonder voorwaarde is toegenomen

Dankbetuiging aan Universeel bewustzijn

Voor de gezondheid en overvloed,
de wijsheid, kracht, liefde en vreugde,
het zuivere hart en vrede van geest ,
de belangrijke levenslessen
Het bewust worden en zuiveren van de ontkende onderdrukte en onbewuste gevoelens
Het helen van het gekwetste zelf

Vergeving

De mensen vallen aan en kwetsen anderen omdat ze onvolmaakt, gekwetst zijn, zich onmachtig voelen en pijn hebben
In ons volwassen leven is de ander een spiegel waarin wij ons gebrek aan eigenwaarde en eigenliefde kunnen zien
Een leraar die wij tegenkomen en aantrekken om een les te leren, bewust te worden van de bevroren, ontkende en onderdrukte gevoelens

De bewustwording van onze pijn, angst en schuld
En zo een kans krijgen om ons gekwetste zelf te helen

Laat ons de les leren achter de schending en de ander en onszelf vergeven,
onze pijn en de dader aan grote geest geven
Wij zijn onschuldig maar kunnen wel fouten en vergissing begaan
Door onze fouten leren wij belangrijke lessen
Door de geleerde les worden wij gevoeliger, eerlijker, wij helen onze wonden en komen dichter bij het verblindende licht van de onvoorwaardelijke liefde van de ziel,
het geschenk achter de schending

zie boeken van Paul Ferrini

Het gekwetste kind

Ieder mens draagt in zich een gekwetst kind.
Elk hevige “overdreven” emotie in het heden, is een uitdrukking van intense pijn van de kwetsuur van het innerlijke kind.
Het gevoel is zo intens omdat iemand of een gebeurtenis de pijn, de bevroren en ontkende gevoelens van het gekwetste kind wakker gemaakt heeft. De kinderen staan onmachtig tegenover hun ouders en het leven.
De intense pijn haalt de grond onder de voeten weg en zo verliezen wij het evenwicht en vallen wij in onze schaduwkanten, met allerlei intense “negatieve” gevoelens.
Als wij de verbinding maken met onze kindertijd en op zoek gaan naar een situatie waar we dezelfde gevoelens ervaren hebben, kan het een zeer helende gebeurtenis worden. We leren hieruit belangrijke levenslessen. De bevroren en ontkende gevoelens van het verleden komen tot het bewustzijn en deze kunnen gezuiverd en geïntegreerd worden.
De meeste mensen leiden bewust of onbewust een leven in onmachtige woede tegenover onrecht en machtsmisbruik en zo komen wij in contact met onze waardeloosheid en onmacht. Wij worden gedwongen onze lessen te leren, in onze kracht te staan en zoeken naar onze goedheid, zuiverheid en onschuld. De mensen die de macht misbruiken en andere onderdrukken doen het ook wegens hun pijn en vanuit de paniek van het onmachtige gekwetste kind.

De scheiding

De mens is een samengesteld wezen.
In onze kern zijn wij individueel bewustzijn ‘ik ben’ binnen universeel bewustzijn ‘zijn’ die gedaald is in de stoffelijkheid en daarom gekleed moesten worden met verschillende lichamen die als opake sluiers functioneren.
In onze kern zijn wij een aanwezigheid van onvoorwaardelijke liefde, een stroom van waarheid, een verblindend licht.
Universeel bewustzijn is eenheid, waarheid, liefde, wijsheid,  onze kern is de gids op het pad van terugkomst.
Door de scheiding van de bron is de mens een gekwetst, onvolmaakt onmachtig, onbewust en onwetend wezen,
Deze kwetsuur drukt zich uit als een gebrek aan eigenwaarde, eigenliefde, zelfvertrouwen, schuldgevoel…

De terugkomst

Het pad van de mens is het pad van bewustwording van zijn innerlijke werkelijkheid, het pad van uitbreiding van bewustzijn naar meer zelfbewustzijn.
De stoffelijke school is een psychodramatheater waar wij leraren aantrekken en tegenkomen die de katalysatoren worden voor onze belangrijke levenslessen, het bewust worden en het zuiveren van de onderdrukte, ontkende en onbewuste gevoelen en zo onze wonden helen en zo meer eigenwaarde, eigenliefde en zelfvertrouwen krijgen.
De verantwoordelijkheid nemen voor onze innerlijke werkelijkheid, kwetsuren, zwakheden, angsten, behoeftes, tekortkomingen.
Ook onze talenten, krachten en bondgenoten zoeken en vinden en de positie van slachtoffer verlaten.
Het is het pad van eerlijkheid, echtheid, onze gevoelens toegeven, het bewust worden van het innerlijke leven.
De ‘verloren dochter/zoon’ komen terug thuis met meer zelfbewustzijn. We zijn druppels van de bewustzijnsoceaan die gedaald zijn in de stof om terug te komen als zelfbewuste druppels en zo een zelfbewuste oceaan te creëren.

 

https://www.dewereldmorgen.be/community/bewustzijnenergieleven/

https://www.dewereldmorgen.be/community/leven-na-dood-van-fysisch-lichaam/

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!