De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Politieke gevangenen in België

Ongeveer een jaar geleden heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, in de media Syrië bedreigd met bombarderen zelfs zonder een resolutie van de Veiligheidsraad van de VN. Ik vind deze bedreigingen een duidelijke aanzet tot haat en geweld tegenover mensen van een ander land en geloof.

zaterdag 10 mei 2014 17:47
Spread the love

In de Standaard van dinsdag 26 juni 2012 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders verklaard dat de internationale gemeenschap militair mag ingrijpen in Syrië om een staatsgreep te plegen zelfs zonder een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Ik vind deze bedreigingen een duidelijke aanzet tot haat en geweld tegenover mensen van een ander land en geloof.

Dit kan ook gezien worden als propaganda voor een agressie oorlog wat een ernstige schending is van art.20 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten Art.20.1. “Alle oorlogspropaganda is bij de wet verboden.”

Daarbij kan de Minister ook gezien worden als een leidinggevende figuur achter de islamieten die naar Syrië trokken om tegen de regering te vechten. Deze hebben volgzaam antwoord gegeven aan de oproep van de minister.

De Minister is nog steeds niet in de gevangenis en loopt zelfs geen vervolging op door het openbaar ministerie.

De beslissing van de rechtbank dat je niet ongestraft blijft als je aanspoort om terreur te plegen is duidelijk alleen geldig voor de moslims, en dus discriminerend.

Zolang de Minister van Buitenlandse Zaken niet in de gevangenis is, vind ik dat alle islamieten die omwille van hun ideeën en meningen in de gevangenis zitten politieke gevangenen zijn.

Werelddictatuur

We leven in een werelddictatuur waarin alleen de Europese en Amerikaanse (en hun bondgenoten) ministers en presidenten, het recht hebben om ongestraft, de rest van de wereld te bedreigen en zelfs agressie oorlogen te voeren, door hun schrikwekkende militaire macht. De brutale, wrede agressieoorlog van de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk tegen Irak, zonder resolutie van de Veiligheidsraad van de VN en op basis van bedrieglijke en valse redenen, heeft 10 jaar geduurd en heeft ongeveer 10 keer meer mensen gedood en ongeveer 3 keer meer vluchtelingen op de been gebracht dan het conflict in Syrië. Daarbij hebben ze het land vernietigd en in totale chaos achtergelaten.

De psychopatische en clownachtige warlords George W. Bush en Tony Blair moeten achter tralies verdwijnen. De Europese Unie, Nobelprijswinnaar voor de vrede in 2013, beschermt de bondgenoten en verzwijgt deze afschuwelijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.

De wereldoverheersers, de Verenigde Staten van Amerika en koloniaal Europa zijn een groot gevaar voor de vrede en veiligheid in de wereld omdat ze geen afstand willen doen van hun privilegieerde statuut, het recht om zich de rijkdom van de rest van de wereld toe te eigenen. Wat ze de “vrije” markt  noemen is gewoon  kolonialistische markt waar de wereldoverheersers de wereld uitbuiten onder bedreiging en onderdrukking door militaire macht. “Vrije” markt is gewoon diefstal met geweld, een oorlogsmisdaad.

Economische magnaten aan de macht

De bazen van de grote multinationals hebben de macht over de gevolgde politiek van de verkozenen van het volk.

De politiekers staan ten dienste van economische magnaten (wapens, oorlogsindustrie, olie, grondstoffen, voedsel, landbouw, water, pharma….) en voeren hun plannen en belangen uit.

Er bestaat ook een incestueuze relatie tussen de economische magnaten en de politiekers. Er bestaat een draaideur tussen economische topposities en politieke functies. De politiekers zoals o.a. Jean-Luc Dehaene en Guy Verhofstadt combineren zelfs een goed betaald Europees mandaat met een goed betaalde functie in meerdere raden van bestuur van de grote economische groepen.

De westerse media worden ook gecontroleerd door deze machtige en rijke mensen en daardoor blijven de journalisten spreekbuizen van deze meesters van slaven.

De westerse “vrije pers” heeft hetzelfde niveau als dat van sportjournalisten die supporteren voor eigen land, die supporteren voor de Rode Duivels.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!