De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

België toont misprijzen voor zwakke burger

vrijdag 16 april 2021 17:27
Spread the love

Klacht tegen comité P

actualisering 26 augustus 2021:

-Ik heb begin 2013 een klacht tegen Comité P  bij voorzitter kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend en geen antwoord gekregen. 

Ik heb in April 2021 een tweede  klacht Bij Voorzitter Kamer ingediend  en ook geen antwoord gekregen.

 

16 APRIL 2021 :mail naar voorzitter kamer van volksvertegenwoordigers

Ondanks mijn honderden mails sinds begin juni 2020 naar bestuur,Politie Leuven,Vlamse Overheid,Vlaamse Ombudsman,Provincie Gouverneur,Vlaams Parlement,Comité P,Kamer van Volksvertegenwoordigers…staan de verkeersborden in De Savoyestraat,Leuven nog steeds foutief opgesteld sinds 1 juni 2020!!!

 

 

 

Ik heb een klacht tegen Comité P  bij voorzitter van Kamer van Volksvertegenwoordigers mevrouw Eliane Tillieux ingediend  en geen antwoord gekregen. (zie inhoud brief hieronder)  

 

Ik heb een klacht bij Comité P ingediend omdat mijn klacht-mail  van 17 januari 2021 bij Dienst interne controle Politie Leuven blijft onbeantwoord.

Ik heb een zeer misprijzend antwoord van Voorzitter van Comité P gekregen waar ze alle beginsels van behoorlijk bestuur in de wind slaat en misprijzen  voor de zwakke burger toont die ze beschouwd als een echte minderwaardige mens. Een rechtstaat onwaardig.

“Indien u het gevolg wenst te kennen dat aan uw klacht werd voorbehouden ,kan u zich rechtstreeks richten tot deze politiediensten.”

Nog steeds geen antwoord van Korpschef van Politie Leuven gekregen.

Korpschef politie Leuven en Voorzitter Comité P brengen schade aan het algemeen belang en tonen misprijzen voor de zwakke burger maar  als machtige mensen blijven ze  boven de wet.

Ik ben van mening dat België discrimineert in de toepassing van de Wet en vervolgt alleen de gewone/zwakke burgers…  

Zoals heer Norbert Verswijver(73),’Robin Hood van de bonnetje’ die gestorven is in een penitentiaire inrichting, Forensische  psychiatrische centrum Gent wegens mensonwaardige toestanden.

Ik vind dat België zich schuldig gemaakt heeft aan zijn dood. Daarvoor zat hij in gevangenis van Merksplas en kreeg tuchtsancties wegens voederen van duiven. Hiertegen is hij in hongerstaking gegaan.(zie HLN 15 april blz. 14)

Anneke Lucas: de memoires van een kind-seksslaaf

 

17 maart 2021: brief  naar   Kamer van Volksvertegenwoordigers

Klacht tegen Comité P,

geachte,

Ik ben niet tevreden met antwoord van Comité p.

In Leuven  is sinds 1 juni 2020  een nieuwe grote zone ‘verboden parkeren” voor fietsers in centrum van Stad. Ik ben van mening dat er verschillende fouten gemaakt zijn maar ik ga me beperken op één grote fout.

De verkeersborden in De Savoyestraat staan sinds 1 juni 2020  nog steeds foutief opgesteld, namelijk dubbel,begin-en eindezone bord in elke paal. Gezien de uitbreiden van zone ‘verboden parkeren’ voor fietsen vanaf 1 juni 2020 moest de borden niet dubbel staan maar wel bedekt.

Ik zal onder de brief uitvoerige info geven over deze borden.

Ongeveer half september heb ik contact genomen met Politie Leuven en een antwoord gekregen waar de Hoofdcommissaris Nicolas Del Piero niet gaat in details over mijn concrete klachten maar wel schrijft dat alles ‘correct en wettelijk’ is.

Ik heb veel mails naar stad Leuven gestuurd ,geen antwoord.

Klacht bij ombudsvrouw Leuven  ingediend. …
Half oktober krijg ik antwoord van ombudsvrouw ,maar in feite hetzelfde antwoord  van Hoofcommissaris Nicolas Del Piero ,in feite als woordvoerder van de Hoofdcommissaris.

 

Ondanks mijn tientallen mails sinds begin juni  naar alle verschillende instanties heb ik nooit een reactie, commentaar over de foutieve opgestelde borden in De Savoyestraat sinds 1 juni 2020.Ik vind zeer respectloos van Politie Leuven, geen reactie maar ook niet zorgen dat de bevoegde diensten de borden repareren.

Gezien dat de borden nog steeds foutief staat heb ik een nieuw mail op 17 januari 2021 naar Dienst interne controle van Politie Leuven gestuurd. Geen antwoord gekregen.

Op 5 maart 2021 heb ik dan een klacht ingediend bij Comité P (zie bijlage) en een zeer teleurstellend antwoord gekregen op 16 maart.  (zie bijlage) “Indien u het gevolg wenst te kennen dat aan uw klacht werd voorbehouden ,kan u zich rechtstreeks richten tot deze politiediensten.”

Ik vind respectloos ,brengt schade aan het algemeen belang en behandelen  de zwakke burger als een minderwaardige mens. Onwaardig voor België.

Op 16 Maart 2021 ben ik ter plaatste geweest en de borden staat nog steeds foutief opgesteld.

Ik vind dat brengt schade aan het algemeen belang en toont misprijzen voor de zwakke burger , politie Leuven en Comité P beschouwen mij als een minderwaardige mens.

Daardoor heb ik nog een mail gestuurd naar de Voorzitter Kathleen Stinckens ,(zie hieronder), ik was boos ook omdat alle overheden hebben gekregen een foutieve versie van de feiten van Politie Leuven  en daarna me mails ,brieven gestuurd hebben om te zeggen dat alles perfect is en dat ze stoppen alle communicatie, Algemeen Directie Leuven, Provincie Gouverneur en Vlaamse Ombudsman (zie bijlages). Ik voel me bedrogen door Politie Leuven en Comité P.

Hier vraag ik aan Comité P of Korpschef van Politie Leuven om in contact te komen met de 3 verschillende overheden en informeren dat de burger gelijk had in zijn klachten  en zelfs dat de verkeersborden in  De Savoyestraat  nog steeds foutief staan opgesteld   sinds 1 juni 2020.   Ik wacht op  excuses van Korpschef van Politie leuven  en voorzitter Comité P …

Vriendelijke groeten,janu”

Geen antwoord gekregen,

 

VERVOLG BLOG VAN 16 APRIL 2021

Nog steeds geen antwoord van Korpschef van Politie Leuven gekregen op mijn klacht-mail van 17 januari 2021

 

De Savoyestraat was al ‘verboden parkeren’ voor fietsen voor 

1  juni 2020 en stond er één begin- of eindezone bord per paal.

Sinds de grote uitbreiding van  zone ‘verboden parkeren’ voor fietsen op 1 juni 2020 staan de nieuwe begin- en eindezone borden aan de Vanderkelenstraat(kant Ladeuzeplein) en Tiensestraat (kant Deberiotstraat).

Daardoor moeten de verkeersborden aan De Savoyestraat  bedekt worden zoals de borden ‘verboden parkeren ‘ voor fietsen in de Brusselsestraat ,tegenover Belfius bedekt zijn.

In plaats van de borden te bedekken hebben ze nieuwe borden geplaatst. Dus, een dubbele fout gemaakt!!

 

                   Machtsmisbruik en Misbruik van vertrouwen 
  
Als Comité P vindt dat mijn klacht niet zo belangrijk is,  dan als hoofd van een “vertrouwens orgaan”, moest de voorzitter  de zwakke burger uitleggen de reden waarom Comité P niet wil antwoorden op mijn klacht. (motiveringsplicht volgens het beginsel van behoorlijk bestuur) .
Wel vragen aan Korpschef van Politie Leuven om nog een antwoord aan de mail van de zwakke burger van 17 januari 2021 te geven.
Maar nu schrijven dat als de zwakke burger het antwoord van Comité P wil weten moet contact nemen met Korpschef Politie Leuven  vind ik dat Comité P de zwakke burger behandelt als een bedelaar, als een echte minderwaardige mens …

Comité P toont weinig respect voor algemeen belang en zwakke burger – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be                                                                                                                                                          Comité P onbekwaam of Kwaadaardig – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

 

Algemeen Directeur en Korpschef politie Leuven schrijven onwaarheden en daarna antwoorden niet meer of schrijven dat ze  niet meer daarover zullen communiceren.

Ze zijn nooit ter plaats gaan onderzoeken. Ze zijn partijdig en  gewoon woordvoerders van een zeer onbekwame ambtenaar.

Een rechtstaat onwaardig.

De zwakke burger die probeert het algemeen belang te verdedigen wordt door de nalatige machtige overheid voor de gek gehouden met misprijzen behandeld omdat ze de zwakke burger als een echte minderwaardige mens beschouwen.

Sinds minstens 11 jaar heeft Leuven een zeer nalatige dienst mobiliteit, jaarlijks tientallen foutief opgesteld verkeersborden en   veel onrechtmatige boetes tegenover fietsers door onwetende politiemannen (bv. winkel-wandelstraat rond Mechelsestraat…).

Een rechtstaat onwaardig

https://www.dewereldmorgen.be/community/verkeersborden-desavoyestraat-leuvensinds-1-jaar-foutief-opgesteld/

 

t.a.v.Comité P Voorzitter Kathleen Stinckens(voormalige politierechter van Leuven)

“Geachte

Ik ben absoluut niet tevreden met  het antwoord van Ondervoorzitter comité P,Heer Guy Cumps.
Als vorige politierechter van Leuven  vraag ik U met aandacht mijn klacht te lezen.
 De borden in de Savoyestraat Leuven staan foutief opgesteld sinds 1juni 2020. (zie uitvoerige uitleg hier onder)
Ik heb verschillende keren contact genomen  met politie Leuven  ongeveer sinds september 2020.
Ondanks dat borden dubbel staan per paal, begin- en einde zone in elke paal.                                                                                                                De enige straat in Leuven met dubbel borden of zelfs in  België (als ze niet foutief staan),
(ondanks verschillende mails) heb ik nooit van politie Leuven een reactie daarover gehad.
De fout is groot als een olifant. Wat is er mis met politie Leuven en comité P?
Verkeersborden die foutief staan sinds 1 juni  2020 ondanks 100 mails van de zwakke burger naar alle overheden, Leuven,Algemeen Directeur, ombudsdienst, Vlaamse overheid, klachtendienst Vlaamse overheid, Provincie gouverneur ,Politie, Dienst interne controle politie Leuven ,Vlaams ombudsdienst… ?
Wat is er mis met Leuven,Vlaanderen,België?
Toont Politie Leuven en comité P misprijzen voor het algemeen belang en voor  de zwakke burger dat Comité  P  beschouwd als een echte minderwaardige mens?
Ik vind een ernstige beroepsfout van Comité P, een partijdigheid die schade geeft aan algemeen belang. Comité P geeft schade aan het algemeen belang . 
Ik ben vandaag ,16 maart 2021 gaan kijken en de borden staan nog steeds foutief.( op 29 maart nog steeds foutief )
Daarbij heeft hoofdcommissaris Nicolas Del Piero  van Politie  Leuven foutieve info  o.a over de situatie in De Savoyestraat gegeven aan de ombudsdienst van Leuven,Provincie gouverneur en Vlaamse Ombudsdienst.
Algemeen Directeur Leuven, Provincie Gouverneur en Vlaamse ombudsman hebben me mails en brieven gestuurd waar ze me  afbreken door de schrijven dat alles prima en correct zijn en mijn klachten foutief zijn.
Daardoor heeft politie Leuven me een aanzienlijke morele schade gegeven.
Ik verwacht ook dat Korpschef van politie Leuven contact neemt met alle de overheden om te informeren dat ze een fout gemaakt hebben  en dat ik excuses krijg van alle de verschillende overheden.
Ik vind dat Politie Leuven  een morele schade  vergoeding aan de zwakke burger zou  moeten betalen.
Teleurgesteld,janu”
                              ROBTV CENSUREERT                                                                                                                                                                                  Als journalist Laura Clays ,half juni 2020 is komen filmen in Brusselstraat en Parijstraat over de foutief opgesteld borden bij nieuwe zone ‘verboden parkeren voor fietsen’ vanaf begin juni 2020 ( tot begin augustus 2021) heeft ze me gezegd dat ik geen naam van straat mocht benoemen.                                                              Ik wilde De Savoyestraat benoemen waar de borden foutief opgesteld stonden namelijk dubbel. Door de fout en censuur van ROB.tv zijn ze ook medeplichtig dat de borden 13 maanden foutief opgesteld gebleven zijn.
Als vaste borden ‘verboden parkeren ‘ voor fietsen komen te staan binnen een grote zone met tijdelijke borden ‘verboden parkeren ‘voor fietsers dan moeten de vaste borden bedekt worden zoals de borden tegenover Belfius (grote markt) bedekt waren want het is dezelfde zone als de tijdelijke nieuwe borden aan het begin van de wandelstraat Brusselsestraat.
Daardoor stonden de dubbele borden(begin- en einde-zone borden in elke paal) in De Savoyestraat gedurende 13 maanden zeer foutief opgesteld!

ww.dewereldmorgen.be/community/leuven-bedriegt-fietsers-en-burgers/

www.dewereldmorgen.be/community/bestuur-en-politie-leuven-brengen-schade-aan-algemeen-belang/

 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210403_92062935

https://www.dewereldmorgen.be/community/meer-duidelijkheid-over-feit-van-geweld-in-leuvens-politiecommissariaat-aub/

https://www.hln.be/binnenland/slovaakse-regering-stelt-zich-burgerlijke-partij-in-zaak-chovanec-we-kunnen-niet-aanvaarden-dat-dit-gebeurt-met-onze-landgenoot~ad2fe972/

Slovakije stelt zich burgerlijke partij in zaak-Chovanec ,”Tijdens de politie tussenkomst  zijn er nazibewegingen gemaakt-het zou dus kunnen dat er racistische motieven hebben gespeeld”HLN 3 april 2021

https://www.pzc.nl/antwerpen/toch-geen-wettelijke-zelfverdediging-hoofdinspecteur-uit-lommel-schuldig-aan-zes-vuistslagen-in-het-gezicht-van-een-arrestant~afaa164c/                                                                                                                                                    https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/31/politieman-uit-lommel-veroordeeld-voor-zes-vuistslagen-in-het-ge/
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/04/10/adil-jongensnaam-afgeleid-van-het-arabische-adl-wat-rechtvaardigheid-betekent/

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!