De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Comité P onbekwaam of Kwaadaardig

woensdag 28 april 2021 08:23
Spread the love
Ik heb op 22 april 2021 een nieuwe antwoord  van Comité P ontvangen ondertekend door ondervoorzitter Guy Cumps waar hij minstens drie leugens schrijft en niet antwoordt op de inhoud van mijn klacht o.a. de foutief opgestelde verkeersborden in  De Savoyestraat sinds 1 juni 2020. (pas begin augustus 2021 werden de borden correct geplaatst ! 
Ondanks de foto’s en mijn uitvoerig uitleg  in mijn mails van 3 en 17 maart 2021 over de foutief opgestelde borden hebt ik daarover geen antwoord gekregen
Comité P heeft geen onderzoek gevoerd, ze zijn gewoon woordvoerders van Politie Leuven die nalatig zijn en onwaarheden vertellen.
Ik heb de foto’s gestuurd die men kan vinden op afbeeldingen van Google.be als men ‘De savoyestraat’ Leuven intikt.
Ondanks dat op de klachten site van Comité P staat geschreven dat als de burger foto’s wil sturen ,Comité P een link zal sturen.Ik heb laten weten dat ik foto’s had en Comité P heeft geen link gestuurd.
Wat bewijst dat comité P  partijdig is  en geen belang heeft voor het algemeen belang  maar alleen belang om de belangen van een nalatige politie te beschermen.
Comité P toont misprijzen voor de zwakke burger die ze beschouwen als een echte  minderwaardige mens. 
-Ik heb wel een antwoord op 16 okt. 2020 van hoofdinspecteur Del Piero gekregen maar wel  van mijn mail van 15 september   waar werd meegedeeld “dat de fietsen die fout zouden gestald staan ,worden weggehaald door de fietsencentrale. Verkeersborden die voor onduidelijkheden zouden zorgen worden door de politie aan de dienst signalisatie Leuven gemeld zodat hiertegen kan opgetreden worden”
Het antwoord  van Politie Leuven is algemeen en summier  en antwoord niet aan mijn concrete klachten o.a. over de dubbele verkeersborden aan De Savoyestraat  .
Ik voel me respectloos behandeld door politie Leuven. Ik ben van mening dat de zwakke  burger recht heeft op een uitleg, argumenten…
Ik heb veel uren aan onderzoek aanbesteed en tientallen keren de zone ‘verboden parkeren ” voor fietsen bestudeerd centrum Leuven.
 Ik vraag 500 euro morele schade vergoeding van bestuur en Politie Leuven en Comité P
Ik heb ook Comité P  geïnformeerd dat ik wed 500 euro met Comité P of Politie  en bestuur Leuven dat de borden in De savoyestraat  foutief geplaatste staan sinds 1 juni 2020,zelfs een dubbele fout gemaakt.
Als ik gelijk heb vraag ik aan  Comité P en Korpschef van politie en bestuur Leuven 500 euro  morele schadevergoeding.
 Ik vraag  aan Comité P een beetje integriteit te tonen, om  naar Leuven te komen en 500 euro te brengen  of te zorgen  dat de Korpschef van politie of hoofdcommissaris Nicolas del Piero een afsprak maken en ook 500 euro brengen.
Ik vind het een schande voor Comité P en voor de Voorzitter,(  voormalige politierechter van Leuven) dat ze partijdig zijn en misprijzen toont voor de zwakke burger en schade brengen aan het algemeen belang.
Een rechtstaat onwaardig,
                         LEUGENS
-“In  uw schrijven van 17 maart 2021 stel u dat bepaalde verkeersborden foutief zouden opgesteld zijn. Dit heeft u aan de lokale politiezone in september 2020 gemeld, maar hierop zou geen reactie gekomen zijn. Uit informatie van de betrokken politiezone stel ik vast dat u op 16 september 2020 een reactie van hoofdinspecteur Del piero heeft ontvangen waarin uitleg op een uitgebreid manier werd verschaft”
Het is een leugen wat bewijst dat hij weinig aandacht toont over dit dossier  en daardoor is hij onwetend en onbekwaam. Onaanvaardbaar en onwaardig voor een ondervoorzitter van Comité P.
Het is een grote leugen , in mijn klacht van 17 maart naar de voorzitter van Comité P Mevrouw Kathleen Stickers (voormalige Politierechter van Leuven) schrijf ik niets daarover  ( Zie onder mijn mail naar voorzitter Comité P) maar wel in  mijn klacht van 5 maart naar Comité P schrijf ik:
“Ik heb op 17 januari 2021 een mail naar dienst interne controle van de politie Leuven gestuurd en nog steeds geen antwoord gekregen.
Ik heb wel al op 15 september  2020  mail gestuurd naar dienst interne controle van politie Leuven en antwoord gekregen op 16 oktober 2020 van woordvoerder van politie Leuven Hoofdcommissaris Nicolas del Piero. Hij schrijft dat alles ‘correct’ is maar antwoord niet op mijn minstens 10 concrete feiten.
De Heer Guy Camps is kwaadaardig, leugens vertellen om de zwakke burger af te breken, vernederen voor de gek houden…Ik ervaar als het  machtsmisbruik en misbruik van vertrouwen en voor een ‘vertrouwensorgaan’ vind ik het een misdrijf.  
                                   NOG LEUGENS
-“Ik stel hierbij vast dat u de politie, de dienst mobiliteit van de Stad Leuven en de ombudsvrouw bestookt met mails. Steeds werd getracht hieraan het nodige gevolg te geven. Echter schept u hierin nooit genoeg en blijft on onophoudelijk verschillende diensten bestoken en betichten van partijdig optreden”.
De verkeersborden in De Savoyestraat staan nog steeds foutief opgesteld sinds 1 juni 2020 !!!
Ik heb wel een paar mails naar Hoofdcommissaris Nicolas Del Piero  gestuurd om het algemeen belang te verdedigen.
– Over dit probleem, deze situatie  heb  ik geen enkel mail naar de dienst mobiliteit gestuurd.
-Over deze situatie het is ook onwaar dat ik de ombudsvrouw gestookt heb met mails.
Ik heb 2 klachten ingediend in september.
      Leuven maakt veel fouten bij plaatsen borden zone ‘verboden parkeren’ voor fietsen begin juni 2020 
Ik heb sinds begin  juni 2020  veel mails naar dienst melding van stad Leuven gestuurd o.a. rond 10 juni 2020 over de foutief opgestelde borden in De savoyestraat en ook omdat de Stad begin juni  veel fouten gemaakt heeft bij het plaatsen van de borden ‘verboden parkeren” voor fietsen.
https://www.dewereldmorgen.be/community/leuven-blijft-fietsers-en-burgers-bedriegen/
Ondanks mijn tientallen mails naar verschillende overheden, lokaal,Vlaams,nationaal heb ik alleen “alles correct en wettelijk” als antwoord gekregen maar geen antwoorden gekregen over mijn argumenten over de dubbele borden “verboden parkeren” voor fietsen in De Savoyestraat. Ik vind zeer respectloos van de overheid.
De borden moeten bedekt worden omdat ze staan binnen een zone die al ‘verboden parkeren voor fietsen’ is.
Ondanks mijn tientallen mails vanaf 10 juni 2020 staan de borden nog steeds foutief opgesteld. 
Ook nog steeds  geen antwoord gekregen over mijn concrete klachten  zoals de fietsenparkings aan HEMA (Parijstraat),aan Museum M (vanderkelenstraat), aan Vanderkelenstraat (bovenkant hoek met Diestsetraat)…
-“Aangezien u in uw schrijven geen nieuwe elementen
aanhaalt die van de aard zijn dat zij een heropening van een onderzoek rechtvaardigen, heeft het Vaste Comité P zich genoodzaakt gezien uw dossier definitief af te sluiten.”
Het is ook een grote leugen, Comité P heeft nooit een onderzoek gedaan, van in het begin zijn ze partijdig geweest. 
 Comité P heeft geen interesse voor verkeersborden en in hun antwoord, zoals ombudsvrouw ,bestuur, politie Leuven  zijn ze  ze gewoon  woordvoerders van een zeer nalatige dienst Mobiliteit van Leuven. 
Als Comité P vindt dat mijn klacht niet zo belangrijk is en niet wil behandelen dan moeten ze dat gewoon  zeggen en niet de zwakke burger blijven voor de gek houden ,afbreken, leugens schrijven.
https://www.dewereldmorgen.be/community/comite-p-toont-weinig-respect-voor-algemeen-belang-en-zwakke-burger/
                                17/03/2021
t.a.v. Voorzitter Kathleen Stinckens(voormalige politierechter van Leuven)

Geachte

Ik ben absoluut niet tevreden met  het antwoord van Ondervoorzitter comité P,Heer Guy Cumps.
Als vorige politierechter van Leuven  vraag ik U met aandacht mijn klacht te lezen.
 De borden in de Savoyestraat Leuven staan foutief opgesteld sinds 1juni 2020. (zie uitvoerige uitleg hier onder)
Ik heb verschillende keren contact genomen  met politie Leuven  ongeveer sinds september 2020.
Ondanks dat borden dubbel staan per paal, begin- en einde zone in elke paal.                                                                                                                De enige straat in Leuven met dubbel borden of zelfs in  België (als ze niet foutief staan),
(ondanks verschillende mails) heb ik nooit van politie Leuven een reactie daarover gehad.
De fout is groot als een olifant. Wat is er mis met politie Leuven en comité P?
Verkeersborden die foutief staan sinds 1 juni  2020 ondanks 100 mails van de zwakke burger naar alle overheden, Leuven,Algemeen Directeur, ombudsdienst, Vlaamse overheid, klachtendienst Vlaamse overheid, Provincie gouverneur ,Politie, Dienst interne controle politie Leuven ,Vlaams ombudsdienst… ?
Wat is er mis met Leuven,Vlaanderen,België?
Toont Politie Leuven en comité P misprijzen voor het algemeen belang en voor  de zwakke burger dat Comité  P  beschouwd als een echte minderwaardige mens?
Ik vind een ernstige beroepsfout van Comité P, een partijdigheid die schade geeft aan algemeen belang. Comité P geeft schade aan het algemeen belang . 
Ik ben vandaag ,16 maart 2021 gaan kijken en de borden staan nog steeds foutief.( op 29 maart nog steeds foutief )
Daarbij heeft hoofdcommissaris Nicolas Del Piero  van Politie  Leuven foutieve info  o.a over de situatie in De Savoyestraat gegeven aan de ombudsdienst van Leuven,Provincie gouverneur en Vlaamse Ombudsdienst.
Algemeen Directeur Leuven, Provincie Gouverneur en Vlaamse ombudsman hebben me mails en brieven gestuurd waar ze me  afbreken door de schrijven dat alles prima en correct zijn en mijn klachten foutief zijn.
Daardoor heeft politie Leuven me een aanzienlijke morele schade gegeven.
Ik verwacht ook dat Korpschef van politie Leuven contact neemt met alle de overheden om te informeren dat ze een fout gemaakt hebben  en dat ik excuses krijg van alle de verschillende overheden.
Ik vind dat Politie Leuven  een morele schade  vergoeding aan de zwakke burger zou  moeten betalen.
Teleurgesteld,janu
                       hier de situatie in De Savoyestraat:

Verkeersborden in De Savoyestraat  nog steeds foutief opgesteld sinds 1 juni 2020,namelijk dubbel ,een einde-en begin bord per paal. (zie foto’s)

De Savoyestraat was al ‘verboden parkeren’ voor fietsen voor 
1  juni 2020 en stond er één begin- of eindezone bord per paal.
Sinds de grote uitbreiding van  zone ‘verboden parkeren’ voor fietsen op 1 juni 2020 staan de nieuwe begin- en eindezone borden aan de Vanderkelenstraat(kant Ladeuzeplein) en Tiensestraat (kant Deberiotstraat).
Daardoor moeten de verkeersborden aan De Savoyestraat  bedekt worden zoals de borden ‘verboden parkeren ‘ voor fietsen in de Brusselsestraat ,tegenover Belfius bedekt zijn.

Ondanks contact met bestuur en klachtendienst Leuven, woordvoerder Politie, Korpschef Politie, Vlaamse overheid, Klachtendienst Vlaamse Overheid, Vlaamse ombudsman, Provincie Gouverneur…                                                                                                                             staan de borden nog steeds foutief opgesteld

COMITE P PARTIJDIG

         Hier mijn Klacht van 5 maart 2021 naar comité P:

Geachte,
Ik heb op 17 januari 2021 een mail naar dienst interne controle van de politie Leuven gestuurd en nog steeds geen antwoord gekregen.
Ik heb wel al op 15 september  2020  mail gestuurd naar dienst interne controle van politie Leuven en antwoord gekregen op 16 oktober 2020 van woordvoerder van politie Leuven Hoofdcommissaris Nicolas del Piero.
Hij schrijft dat alles ‘correct’ is maar antwoord niet op mijn minstens 10 concrete feiten.                                                                           Ik voel me respectloos behandeld door politie Leuven. Ik van mening dat de zwakke  burger recht heeft op uitleg, argumenten.  
Daardoor ben ik niet tevreden met zijn antwoord, ik ben van mening dat hij een paar onwaarheden schrijft.
Ik heb veel uren aan onderzoek aanbesteed en tientallen keren de zone ‘verboden parkeren ” voor fietsen bestudeerd.
Ik ben van mening dat Hoofdcommissaris Nicolas Del Piero nooit is gaan kijken ondanks mijn mails met concrete informatie.
Ik ben van mening dat hij  gewoon een woordvoerder is van  een andere politie man, de baas van dienst Mobiliteit.
Gezien de tegenstijdigheden tussen de waarnemingen van de zwakke burger en de verklaringen van een machtige bevoegde vind ik dat de Hoofdcommissaris moest vragen aan de politie om de feiten ter plaatst te gaan onderzoeken.
 Ik heb ook tientallen mails sinds half juni 2020 naar bestuur Leuven en Vlaamse overheid maar ze zijn allemaal woordvoerders waarschijnlijk  van dezelfde   machtige baas  van dienst mobiliteit en/of  van woordvoerder van de politie hoofdcommissaris Nicolas Del Pierro.                                                                                                                                                          Ik ben van mening dat  Politie Leuven  schade geeft aan  het algemeen belang en de wetten van de  rechtsstaat.       
Sinds 1 juni 2020 is Leuven in centrum/winkel-wandel straten zone verboden parkeren voor fietsen, ongeveer 500m breedte en 1,3 km lengte van begin wandelstraat Brusselsestraat tot stationplein zonder tussen borden (herhalingen) en daardoor nog steeds 95% van de fietsers weten niet dat centrum/winkel-wandel straten verboden parkeren is voor fietsen.
Daarbij zijn er verschillende fouten gebeurt.
Daardoor staan sinds 1 juni 2020 dagelijks honderden fietsen verkeerd geparkeerd, ik vind deze situatie een rechtstaat onwaardig
Volgens mijn verschillende onderzoeken sinds begin juni 2020:
-De borden in de Savoyestraat staan foutief opgesteld sinds begin juni 2020,ondanks mijn tientallen mails naar bestuur en politie Leuven.
De borden staan dubbel opgesteld ,begin- en eindezone borden ‘verboden parkeren voor fietsen’ in ieder paal. Deze borden moesten gewoon bedekt worden.                                                    In de Brusselsestraat ,tegenover Belfius worden de vaste borden in een ‘uitgebreid zone’ gewoon bedekt en ook zoals ook in zomer 2019 werden borden bedekt in Kortstraat/grote Markt.
Hierover heb ik nog  geen  antwoord gekregen van Hoofdcommissaris Nicolas Del Piero. 
– Er staat veel ‘illegale’ fietsenrekken met of zonder een afbeelding van een fiets op de grond binnen de zone verboden parkeren voor fietsen.
*Aan Hema, Parijstraat dagelijks (dag en nacht) tientallen fietsen geparkeerd sinds begin juni 2020
*Aan Museum M en volgend  gebouw in Vanderkelenstraat een fietsenstalling van ongeveer 100 m lang met altijd (dag en nacht) tientallen fietsen  geparkeerd.
*In vanderkelenstraat ( boven hoek met Diestestraat) staat ook  dagelijks (dag-nacht) een lange rij fietsen geparkeerd zelfs voor ingang van deur appartementsgebouw,
* Aan begin Minckeliersstraat (kant centrum) staan  fietsrekken buiten een school (zonder blauwe borden voor fietsers )  in zone verboden parkeren voor fietsen!?
Er zijn nog tientallen andere illegale fietsen parkingen…
Hierover geen antwoord gekregen van Hoofdcommissaris. 
-Er staan ook juist binnen zone verboden verboden voor fietsen ,fietsrekken met een blauwe bord ‘wettelijke parkeren’ voor fietsen. Hoofdcommissaris schrijf dat een uitzondering is maar wel wettelijk.
Ik vind dat verwarring schept.
Ook een ‘uitzondering’ kan gezien worden als een schending van het gelijkheidsbeginsel in de grondwet.
Ik vind dat een onafhankelijke expert moet motiveren de wettelijkheid van de ‘uitzondering’ 
De meeste Uitzonderingen(blauwe borden) staan ook aan begin zone ‘verboden parkeren voor fietsen’, daarbij als de Stad hun begin zones ‘verboden parkeren voor fietsen “(zoals gedaan heeft in de Brusselsestraat) zou opschuiven 30 meter dan zouden alle wettelijke fietsrekken vallen buiten de zone “verboden parkeren voor fietsen’.
Mij lijkt onbekwaamheid of weinig respect van de bevoegde diensten voor de fietsers.

 –Begin wandelstraat Brusselsestraat op 1 juni 2020 stond vast in de grond het beginbord ‘verboden parkeren voor fietsen’ en juist daarachter een bord ‘wettelijk parkeren voor fietsen’

Ik vond  tegenstrijdig en foutief  en half juni heb ik gebeld naar ROBtv,de volgende dag zijn ze gekomen en op de plaats gefilmd en die info gegeven. Een week later was het bord uit de grond en 20m verschoven zodat de fietsenrekken vallen buiten zone ‘verboden parkeren voor fietsen’!!.

https://www.robtv.be/nieuws/onduidelijke-verkeerssituatie-voor-fietsers-in-parijsstraat-100364?fbclid=IwAR3SkwUVMjkoc6hIbxc1PsCDkZ0h1s3N_uj8D8hDnev9_0UsCO8Kq4I716A

Nu is de vraag waarom heeft de Stad niet alle andere begin borden 30meter verschoven? zodat de fietsrekken ook  buiten de ‘zone verboden parkeren voor fietsen” vallen? 

Waarom in één straat verschuiven en niet in de andere straten?

Het is tegenstrijdig en schept  verwarring  tussen Brusselstraat en de andere straten.

Waarom in de Brusselsestraat  bord ‘verboden parkeren voor fietsen ‘ uit de grond halen en verschuiven  20 meter zodat fietsenrekken vallen buiten de zone ‘verboden parkeren’ en schrijven dat in andere straten wel wettelijk is?
Hierover heb ik een extra mail naar Hoofdcommissaris gestuurd en geen antwoord gekregen.
….
Ik vind moet een onderzoek komen door een onafhankelijk expert in verkeersborden ‘verboden parkeren’ voor fietsen  en wil graag een rondleiding geven want ik ken de situatie ter plaatse. 
ik heb foto’s over borden De savoyestraat,
vriendelijke groeten,janu
https://www.bruzz.be/samenleving/vn-comite-haalt-uit-naar-overmatig-geweld-door-belgische-politie-2021-08-02
17/03/2021

Ondanks contact met bestuur en klachtendienst Leuven, woordvoerder Politie, Korpschef Politie, Vlaamse overheid, Klachtendienst Vlaamse Overheid, Vlaamse ombudsman, Provincie Gouverneur…                                                                                                                             staan de borden nog steeds foutief opgesteld

https://www.dewereldmorgen.be/community/belgie-toont-misprijzen-voor-zwakke-burger/

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!