Foto: CC BY-SA 4.0 DEED
Opinie - Luc Vanheerentals

Tien redenen om niet voor het Vlaams Belang te stemmen

Met de hoge score die het Vlaams Belang in de opiniepeilingen haalt is het alle hens aan dek opdat iedereen begint te beseffen wat het beleidsmatig zal betekenen als deze partij aan de macht komt. Het Vlaams Belang probeert op alle mogelijke manieren als respectabel over te komen, maar wat in haar verkiezingsprogramma staat is vaak een bleek afkooksel van wat haar prominenten op sociale en andere media verklaren.

donderdag 23 mei 2024 14:16
Spread the love

 

In dit stuk baseer ik me enkel op het verkiezingsprogramma. Buitenlandse voorbeelden waar extreemrechts het voor het zeggen krijgt bewijzen dat het een partij als het Vlaams Belang vooral te doen is om de invloed van gerecht en media onderuit te halen en op die manier stilaan, maar zeker een meer autoritair regime te vestigen. Kom achteraf niet af met ‘wir haben es nicht gewusst’.

Zitten in de ‘inlijving’ van Brussel in Vlaanderen niet de kiemen van een burgeroorlog?

1. Eenmaal aan de macht in de Vlaams regering wil VB dat het parlement een onafhankelijkheidsverklaring afkondigt en onderhandelingen met Wallonië opgestart worden over een praktische boedelscheiding. Dit moet resulteren in een scheidingsverdrag.

Wat met de hoofdstad? “Brussel maakt integraal en onlosmakelijk deel uit van het Vlaams grondgebied. Hierover wordt niet onderhandeld en elke poging om de grens te wijzigen wijzen wij resoluut af”, aldus het verkiezingsprogramma (blz.7). Ook het spoor dient overigens geregionaliseerd (blz.69).

Hierbij vraag ik me af: zitten in de ‘inlijving’ van Brussel in Vlaanderen niet de kiemen van een burgeroorlog?

2. Vlaams Belang wil de sociale rechten van nieuwkomers zeer drastisch inperken. Zo wordt de toegang tot onze sociale zekerheid voorbehouden aan wie hier acht jaar legaal verblijft, drie jaar werkt en bijgedragen heeft en de Nederlandse taal beheerst.

De sociale bijstand voor subsidiair beschermden – mensen die niet voor een vluchtelingenstatus in aanmerking komen, maar zoals oorlogsvluchtelingen bij terugkeer een reëel gevaar lopen – moet tot een minimum beperkt (blz.18). Voor niet-Europese vreemdelingen wordt een aparte sociale zekerheid en zorgkas ingericht (blz.49).

Hierbij noteer ik: dergelijke discriminerende maatregelen houden niet stand voor een rechtbank.

Asielzoekers en illegalen worden op die manier  ‘Untermenschen’ met weinig rechten

3. Vlaams Belang wil door aanpassing van de Conventie van Genève het recht op asiel ondermijnen. Subsidies aan de ‘opengrenzenlobby’ en organisaties die de ‘culturele segregatie’ versterken zoals Unia (blz.77) worden geschrapt en het Federaal Migratiecentrum afgeschaft (blz.18).

De partij wil daarnaast niet weten van anonieme praktijktesten naar discriminatie op de arbeidsmarkt (blz.31) en huurmarkt (blz.41). De erkenning van de islamitische eredienst wordt ingetrokken. Illegalen worden alle rechten ontnomen (verbod op bankdiensten, verhuur, huwelijk en tewerkstelling, recht op woonstbetreding …) (blz.17).

Asielzoekers en illegalen worden op die manier volgens mij ‘Untermenschen’ met weinig rechten.

4. Net zoals extreemrechtse partijen in andere landen wil het Vlaams Belang de werking van vakbonden verlammen door hun rechtspersoonlijkheid op te leggen, zodat ze kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor de schade die werkgevers ondervinden als gevolg van syndicale acties.

De vakbonden mogen ook niet langer de werkloosheidsuitkeringen uitbetalen. De partij wil bovendien het monopolie van de drie vakbonden doorbreken door het versoepelen van de wetgeving omtrent de oprichting van nieuwe vakbonden (blz.31).

Ik merk op: ook voor deze extreemrechtse partij is de vakbond vijand n°1.

Vaart de Vlaming vaak goed met de voorstellen dan worden alle anderen armer

5. In het sociale voorstellen van het Vlaams Belang zitten ‘gaten’. Zo wil men het sociaal energietarief plafonneren tot een bepaald aantal kilowattuur, rekening houdend met gezinsgrootte en type verwarming.

Leefloontrekkers moeten met een persoonlijke begeleiding ‘gestimuleerd’ worden om te gaan werken (blz.37). Om in aanmerking te komen voor sociale zekerheidsuitkeringen en sociale woningen dient men te slagen in een taalexamen (blz.35).

Schoolverlaters dienen verplicht enkele maanden gemeenschapsdienst te presteren (blz.91). De afschaffing van de Vlaamse transfers naar Wallonië door splitsing van fiscaliteit en sociale zekerheid zal de armoede in het zuidelijk landsdeel sterk doen toenemen (blz.9).

Wat ik denk: Vaart de Vlaming vaak goed met de voorstellen dan worden alle anderen armer.

6. Vlaams Belang legt bijkomende voorwaarden op om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Zo mogen er geen meer verhuurd worden aan onderdanen van landen die geen controle toestaan op bezit van eigendom. Het zijn de kandidaat-huurders die zelf moeten bewijzen dat ze geen eigendom bezitten in hun land van herkomst.

Om een sociale woning te kunnen huren eist het Vlaams Belang een lokale binding van minstens tien jaar (blz.39). Momenteel krijgt wie de laatste tien jaar gedurende vijf jaar in de betrokken gemeente gewoond heeft voorrang.

Ik noteer: eigen volk eerst ook hier, maar het voorstel lokale binding is ook voor hen nadelig.

7. Vlaams Belang wil af van elke overheidssubsidie aan commerciële mediabedrijven. Dat is het geval voor de betoelaging van de bedoeling van kranten en tijdschriften. De BTW op verkoop ervan dient te worden opgetrokken.

De VRT mag geen commerciële activiteiten meer ontplooien noch zuivere entertainmentprogramma’s meer uitzenden waardoor ze een pak overheidssubsidies verliest. Het Vlaams Belang eist ook een proportionele aanwezigheid van alle politieke partijen in de nieuws- en duidingsprogramma’s van de openbare omroep (blz.73).

Ik zeg: de voorstellen treffen zowel commerciële mediabedrijven als VRT zwaar.

Voor Vlaams Belang mag gesubsidieerde cultuur nog enkel binnen ‘Vlaamse lijntjes’ kleuren

8. Het Vlaams Belang wil het cultuurbeleid richten ‘op bevordering van de Vlaamse culturele identiteit’. Het subsidiebeleid dient hiertoe radicaal hervormd. Advies-, bestuurs- en beheerraden moeten bij de nieuwe samenstelling van het Vlaams Parlement worden vernieuwd en een correcte afspiegeling van de Vlaamse samenleving garanderen.

Het sociaal-cultureel volwassenenwerk mag niet langer worden misbruikt om vijandige maatschappijvisies op te dringen en materiële en immateriële tradities dienen beschermd tegen ‘woke-waanzin’ (blz.75).

Ik merk op: voor Vlaams Belang mag gesubsidieerde cultuur nog enkel binnen ‘Vlaamse lijntjes’ kleuren.

9. Het Vlaams Belang pleit voor “een ruime invulling van de vrije meningsuiting die niet geldt voor laster en oproepen voor geweld”. Een regeringscommissaris van de Vlaamse overheid moet toezien op naleving van het anticensuurbeleid, met bijzondere aandacht voor het autonome onderwijs.

Daarnaast wil men “de absurditeiten van woke actief aanvechten”. Zo wordt gepleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de aanwezigheid van de ‘woke-ideologie’ in het hele Vlaams onderwijs (blz.77).

Ik zeg: terwijl heel wat haatspraak moet kunnen wil men uitingen van woke aan banden leggen.

10. Vlaams Belang zet in op een keihard justitieel beleid. Om zware criminelen permanent uit de samenleving te weren wil ze een verplichte levenslange terbeschikkingstelling voor alle zware misdrijven zoals opzettelijke misdrijven met dodelijke slachtoffers en verkrachting.

Handelaars, die bij een overval het recht in eigen handen nemen, wil men vrijpleiten via de invoering van het ‘noodweerexces’ als schulduitsluitingsgrond. Het recht op wettelijke zelfverdediging wordt uitgebreid naar goederen (blz.23). De politie krijgt stroomstootwapens waarmee elektrische schokken kunnen worden toegediend (blz.21). Het gebruik van pepperspray voor zelfverdediging dient gelegaliseerd (blz.81).

Ik noteer: deze voorstellen zullen leiden tot meer geweldplegingen in de samenleving.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!